Yusuf Çınar

Yusuf Çınar

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
26
Gösterim
Kuzey Hindistan'dan tahmini olarak 2000 yıl önce gelen göç dalgası ile Sinhaleseler Ada'ya (Sri Lanka) yerleşmiştir. Sinhaleler kendilerinin Aryan olduğuna inanırlar. Sinhaleselerin simgesi Aslandır ve Sinhalese Mitolojisi bu kavramı Kral Vijaya'ya dayandırır. Ceylon'u (Sri Lanka'nın eski adı) keşfeden eski Arap denizci tüccarlar, adanın güzelliği ve zenginlikleri karşısında büyülenmiştir ve Sanskritçede "Aslan Yatağı" anlamına gelen Simhaladvipa kelimesinden yola çıkarak adaya Serendib adını vermişlerdir. Sri Lanka'ya Budizm'in gelişi ile ilgili bilgileri, Sri Lanka'lı Budistlerin kutsal kitabı Mahavamsa'dan hareketle açıklanmaya çalışılacaktır. Sri Lanka'lı Budistler, Budha'nın birkaç defa Sri Lanka'yı ziyaret ettiğine inanır.
Yusuf Çınar
Sayfa 53 - Hükümdar
Sinhaleseler arasında da kastlar önemli bir yer tutmaktadır. Goyigama, Sinhaleseler arasında en yaygın ve en etkili kasttır. Sinhaleselerin neredeyse yarısı Goyigama kastına aittir. Genellikle zengin toprak ağaları Goyigama kastının mensubudur. Fakir köylülerin çok az bir kısmı Goyigama kastındandır. Goyigama kastının temeli Kral Kandy'e dayanır. Rajakariya adı verilen bir nevi Kralın iş bölümü olarak tanımlanabilecek oluşum Goyigama kast sisteminin temelini oluşturmuştur. Her yıl düzenli olarak Tanrıları ve Buddha'yı onurlandırmak için yapılan festivallerde her kast üzerine düşeni yapmak zorundadır. Goyigama kastının en büyük özelliği imparatorluktan günümüze üst kasttan gelen aileleri ve soy geleneğini hala devam ettirmeye özen gösteren bir kast olmasıdır.
Bu bağlamda Sinhaleseler arasında aynı kasta mensup olmayan kişilerin sosyal etkileşime geçmesi veya evlenmesi hoş görülmez. Sinhaleseler arasında diğer etkin olan kastlar Karava, Durava, Salagama'dır. Bu kastlar köken olarak alçak kasttan gelmelerine rağmen, bu kastlara mensup kişiler özellikle kolonyal dönemde ülkenin birçok bölgelerine yayılmıştır. Bu kastlara mensup kişiler 20. Yüzyılın sonlarına doğru ticaret başta olmak üzere, akademik ve siyasi hayatta çok etkili bir pozisyona yükselmişlerdir. Bir nevi Karava, Durava, Salagama kastları Goyigama kastına eşit hale gelmiştir.
Yusuf Çınar
Sayfa 83 - Hükümdar
Chola İmparatorluğu Hindistan'da kurulmuş bir Tamil Krallığıdır. Sinhalese Krallığı, Chola'nın egemenliği altına girmemek için uzun yıllar sürecek bir mücadelenin içine girmiştir. Fakat Lanka adası mücadeleyi kaybetmiş ve Chola Krallığına vergi ödemeye mahkum olmuştur. Chola İmparatorluğu, hâkim olduğu dönemde tapınakları yıkmıştır. Bu dönemde Budizm'in etkisi azalmıştır. Budizm'in ada'da tekrar canlanması Kral Vijabanu'nun bütün bilge adamları ve Keşişleri bir araya getirerek yazdırmış olduğu 4000 Budizm doktrini ile olmuştur. Günümüze kadar gelecek olan Budizm, Sri Lanka'da bu tarihsel süreçten geçerek günümüze gelmiştir.
Yusuf Çınar
Sayfa 56 - Hükümdar
Tamil halkına yönelik devlet tarafından atılan ayrılıkçı adımlara ikinci en büyük tepki 1970'lerde gelmiştir. 1972 yılında başkan olan Jayewardane Sinhale Kralı'nın halefi olduğunu belirtmiştir. Başkan Junius Richard Jayawardene'nin altın kuralları 1972'den itibaren uygulanmaya konulmuştur.
Bu altın kurallar şunlardır: 1) Budizm, 2) Tarım, 3) Bağımsızlık, 4) Monarşik Kurallar, 5) Sinhalese dili, 6) Teknoloji. Jayawardene'nin oluşturmuş olduğu kurallar Sri Lanka'da tam anlamıyla Sinhalese egemenliğini ilan etmiştir. Sinhalese milliyetçiliğinin şiddete dönüşmesi altın kurallardan cesaretle olmuştur.
Jayewardene, Sinhaleselerin üst kimlik olarak tanınacağı bir Sri Lanka devleti yaratmaya çalıştı. Jayewardene döneminde Ceylon adının yerine Sri Lanka adının verilmesi, Lanka adasının Budizm'in ilelebet kutsal şehri olarak kalması için değiştirildiği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştur.
Lanka adası üzerinde yaşayan halkı İngilizler, Ceylonlular olarak tanımlamaktaydı. Adanın ismi 1972 yılında Ceylon yerine Sri Lanka olarak değiştirildi. Sri Lanka parlayan Lanka anlamına gelmektedir. Adanın isminin 1972 yılında değiştirilmesinin sebebi Mahavamsa mitine dayanır. Mahavamsa mitinde Prens Vijaya, ilk olarak Lanka adasına ayak basar ve sahile ayak bastığında elleri bronz renge dönüşür. Muhtemelen 1972 yılında, Sri Lanka isminin adaya verilmesinin sebebi, bu mitten hareketle adanın Sinhalese mitolojisindeki ismini kullanarak, Sinhaleselerin adayı sahiplenme arzularıdır. Bu süreç, milliyetçi paramilist grupları cesaretlendirmiştir. Bu bağlamda, Sinhalese çetelerinin Tamil halkına saldırmaları sonucunda Tamil kökenli üniversite öğrencileri örgütlenmiştir. Bunun sonucunda, LTTE'nin (Tamil İlam Kurtuluş Kaplanları) kuruluş dönemi başlamıştır.
Vellupillai Prabhakaran LTTE'yi kurmaya başladığında henüz 16 yaşındaydı. Prabhakaran dul bir kadının Sinhalese çeteleri tarafından saldırıya uğramasından sonra örgüt kurmaya yönelmiştir. 1975 yılında Tamil kökenli Jafna belediye başkanını öldürmesiyle Prabhakaran adını duyurmuştur. Tamiller bu dönemde ancak kendi devletlerini kurarlarsa rahat edebileceklerine inanmıştırlar. Bunda dolayıdır ki, LTTE diğer Tamil örgütlerinden farklı olarak, amaçlarını Marksizm öncülüğünde Tamil Elam devleti kurmak olarak belirlemiştir.
Yusuf Çınar
Sayfa 74 - Hükümdar
Bu dönemde(Budizm öncesi) Sri Lankalılar Tanrı Sumana'ya inanmaktadır. Buda'nın ikinci ziyareti, Sri Lanka'daki Nagadeepa'ya olmuştur. İkinci ziyaretinde halk birinci ziyaretine göre daha çok ilgi ve saygı göstermiş hatta Nagadeepa'da süren savaş Budha'nın sayesinde son bulmuştur. Buradaki bilgilerden hareketle, Budizm'in adaya 3. yüzyılda geldiği söylenebilir. Buda'nın ölümünden sonra ne yapılacağına nasıl yaşanılacağına dair kurallar bütünü bırakmaması, farklı ülkelerde farklı yorumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sri Lanka adasında gelişen Budizm'de diğer bölgelerde yayılan Budizm gibi, mucizelere sıkça yer vermiştir. Sinhaleselerin sembolü olan aslan da böyle bir mucizenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Vanga Hindistan içerisinde bir şehirdir. Vanga Kralının kızı çok güzeldir. Prenses Vanga'dan Magaha'ya giderken yolda bir aslan tarafından kaçırılmıştır.
Bir süre sonra, prenses hamile kalır ve çocukları ikiz dünyaya gelmiştir. Prenses, oğlunun adını Sinhabahu, kızının adını Sinhasivali koymuştur. Sinha aslan anlamına gelmektedir. Prensesin oğlu Sinhabahu, biraz büyüdükten sonra kız kardeşini ve annesini de alarak yaşadıkları mağaradan kaçmışlardır. Arslan, prensesin peşine düşmüş fakat Sinhabahu arslanı öldürmüştür.
Böylece Sinhabahu bu cesurluğu karşısında Lala şehri kralı olmuş ve ülkeye Sinhapura ismini vermiştir. Sinhabahu'nun oğlu Vijaya dünyaya gelmiştir. Vijaya büyüdüğünde çok yaramaz bir çocuk olmuştur. Halk babasına Vijaya'yı şikâyet eder ve Sinhabahu oğlunu cezalandırmak amacıyla hizmetine bir gemi vererek denize açılmasına izin vermiştir. Vijaya, Lanka adasına vardığı an ilk ayak bastığı yer Thamibapanni'dir. Vijaya sahile ayak bastığı an bronzlaşmıştır. Böylece adada yaşayacak olan insanların ten renkleri bir nevi belli olmuştur.
Prens Vijaya'nın Kuvani'ye (şeytan) âşık olması ve onun ile evlenmesi sonucunda Sri Lanka'nın ilk kralı olmuştur. Thambapanni Lanka'nın ilk başkenti olmuştur. Budizmin gelişi, Kral Tessa Wewa ile Mahinda arasında geçen konuşmadan sonra Mahavamsa'da bahsedilmeye başlanıyor. Kral Tessa, Mahinda'nın Budha'nın temsilcisi olduğuna inanması ile Budizm Lanka adasında etkili olmaya başlamıştır. Kral halkına Mahinda'nın vaazını dinlemesini istemiş ve bu süreç sonunda, Lanka adasında Budizm'in çiçekleri olarak literatüre geçecek 40 bin gönüllü misyoner ortaya çıkmıştır. Burada ilginç olan nokta ise, Hinduizm'i tercih eden din adamlarının öldürülmesidir.
Yusuf Çınar
Sayfa 54 - Hükümdar
...Sinhalese halkının sembolü aslandır. Sinhaleseler milli mitini Mahavamsa olarak adlandırmaktadır. Mahavamsa'nın toplumlar arası ilişkileri belirleyen temel güç olması, Tamil ve Sinhalese toplumlarının bir araya gelmesini zorlaştıran en önemli unsur olmuştur. Mahavamsa anlayışına göre, Sri Lanka, Sinhalese halkının kutsal toprağıdır. Mahavamsa, Sri Lanka adasına Sinhaleseler dışında gelen etnik unsurları işgalci olarak görmekte ve düşman olarak algılamaktadır.
Yusuf Çınar
Sayfa 57 - Hükümdar
...Tamillerin kaplan simgesi, Chola İmparatorluğu'ndan gelmektedir. Tamillerin kendilerini temellendirdikleri, Chola İmparatorluğu Hindistan'da kurulmuştur. Hindistan'da kurulan Pandu İmparatorluğunu yendikten sonra Lanka adasında etkili olmuştur. Kral Udaya 955-964 yılları arasında Sinhalelerin kralı olarak Chola'ya karşı mücadelelerde bulunmuştur. Chola hakimiyetini önlemek için Lanka adasında bulunan bütün dağınık güçler bir çatı altında uzun yıllar Chola İmparatorluğu'na karşı mücadele etmiştir. Buna rağmen, Chola İmparatorluğu Lanka adasını vergiye bağlamıştır. Hinduizme inanan Chola İmparatorluğu Budizme inanan Sinhale halkının Tapınaklarını yerle bir etmiş, Budizmin yayılmasını önlemiştir. Sinhalese kralı Vijayabahu (1521-1551) Chola İmparatorluğunu yenerek Lanka adasında Chola hâkimiyetine son vermiştir. Sinhaleseler bu olayı bir nevi bağımsızlık olarak algılarlar ve Kral Vijayabahu'nun cennete gittiğine inanırlar. Tarihsel sürece bakıldığında, Tamillerin ve Sinhaleselerin karakterinde en önemli unsurlardan birinin din olduğu görünmektedir. Hindu Chola İmparatorluğu'nun Lanka adasına hakimiyeti, Budist Sinhaleler için dinlerinin yok olma potansiyeli olarak algılanmıştır. Öyle ki Chola İmparatorluğu döneminde Lanka adasında Budizm'e inananların sayısı azalmıştır.
Yusuf Çınar
Sayfa 58 - Hükümdar
Geçmişte şimdiki Tamillerin yaşadığı bölgede yaşayan Dravidian medeniyeti, Tamillerin kendi kimliklerini oluşturmada önemli rol oynamıştır. Dravidian hareketi doğrudan Brahmanizm karşıtıdır. Tamil milliyetçiliğinin temeli Dravidian medeniyetine dayanır. Dravidianizm bağımsız Tamil devletinin ancak Hindistan'ın desteği ile var olacağına inanır.
Yusuf Çınar
Sayfa 81 - Hükümdar
İngiliz hâkimiyetinin adaya getirdiği en kalıcı uygulama, birbirinden ayrı yaşayan, ayrı kimliğe sahip olan Sinhalese ve Tamilleri, Ceylon adı altında bir araya getirmesidir. Böylece Ceylon adı altında iki etnik grup birleşmiştir. Bundan dolayı, kolonyal dönemde her iki etnik grup arasında ufak çatışmalar olsa da kendilerini Tamil veya Sinhalese olarak tanımlamamışlardır.
Bir bakıma, Ceylon kavramı altında İngiliz İmparatorluğu etnik bütünlüğü sağlamıştır. İngilizler homojen bir Ceylon milleti yaratmak için çabalamıştır.
Yusuf Çınar
Sayfa 63 - Hükümdar
Günümüze baktığımızda Marksist etnik ayrılıkçı örgüt LTTE (Tamil İlam Kurtuluş Kaplanları), intihar eylemlerine sıklıkla başvurmaktadır. LTTE bugüna kadar 200'den fazla intihar saldırısı gerçekleştirmiştir. Irak Savaşı'na kadar dünyadaki intihar saldırılarının üçte ikisi LTTE gerillaları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Yusuf Çınar
Sayfa 43 - Hükümdar
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.