Əziz Şərif

Əziz Şərif

Çevirmen
8.5/10
2 Kişi
·
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Əziz Şərif
Tam adı:
Şərifzadə Əziz Qurbanəli oğlu
Unvan:
Çevirmen
Doğum:
28 mart 1895 Doğum yeri Naxçıvan, Naxçıvan qəzası, İrəvan quberniyası, Qafqaz canişinliyi, Rusiya imperiyası, 28 Mart 1895
Ölüm:
Naxçıvan, Naxçıvan MSSR, Azərbaycan SSR, SSRİ, 1 Haziran 1988
Əziz Şərif 1895-ci il martın 28-də Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1915-ci ildə orta təhsilini Tiflisdə almış, sonra işləmişdir.

"Molla Nəsrəddin" jurnalı redaksiyasında işlədiyi ilk gənclik illəri Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Hüseyn Cavid və Əliqulu Qəmküsarla yaxın dostluq əlaqələri onu ömürlük ədəbi fəaliyyətə bağlamışdır. Moskva Kommersiya İnstitutunda təhsilini davam etdirdiyi dövrdə (1915-1917) rus ədəbi mühiti ilə tanış olmuşdur. Tiflisdə mətbuat və nəşriyyat sahəsində çalışmışdır (1920-1930). Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində məsləhətçi olmuşdur (1925-1935). Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun tənqid bölməsini bitirmişdir (1943). Sonra SSRİ Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda və Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda baş elmi işçi olmuşdur (1950-1961). M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində SSRİ xalqları ədəbiyyatı kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmışdır (1961-1988).

Ədəbi fəaliyyətə 1906-cı ildən "Molla Nəsrəddin" jurnalında dərc olunan "Naxçıvandan məktublar"ı ilə başlamışdır. Bundan sonra tənqid və ədəbiyyatşünaslıq və bədii tərcümə sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmiş, Maksim Qorkinin "Ana", "Düşmənlər", Aleksandr Fadeyevin "Tarmar" əsərini rus dilindən, E.Ninoşvili və N.Mijsişvilinin əsərlərini gürcü dilindən çevirmiş və çap etdirmişdir.

Azərbaycan bədii ədəbiyyatından ruscaya çoxlu tərcümələr etmiş, onlara ön söz, müqəddimə, şərhlər yazmışdır. İki medalla təltif olunmuşdur.

Əziz Şərif 1988-ci il iyunun 1-də Moskvada 94 yaşında vəfat etmiş, Naxçıvan şəhərində dəfn olunmuşdur.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
456 syf.
·19 günde·Beğendi·8/10
"ANA" - Maksim Qorki tərəfindən sosialist-inqilabçı ruhunda yazılmış roman.

Həm şagird kimi, həm də tələbə kimi tarix elminə marağım çox olub və bacardığım qədər imperiyaları, dövlətləri və önəmli insanları araşdırmışam, oxumuşam. Maksim Qorki'ni bir yazıçı kimi bəyənirəm və insanların sosial-məişət problemlərini göstərə bildiyini təqdirəlayiq hesab edirəm. Ancaq Qorki'nin kitabdakı təbliğini - "Qurtuluş Sosializmdədir" fikrini qətiyyətlə rədd edirəm. Çünki bu ideya ilə yaradılmış Kommunist və Sosialist dövlətlər ən böyük ədalətsizlikləri və vəhşilikləri etdilər. Lap ən əvvəldən, sosializmi bir elm kimi formalaşdıran - Karl Marks və Fridrex Engel'in fikirlərində belə ziddiyətlər var idi... sonralar isə bu fikrin davamçıları Lenin, Stalin kimilər oldular. Onların etdiklərini isə danışmağa belə dəyməz.

Azərbaycanda sosializmi eyforiya ilə xatırlayan bir nəsil var. "Ay nə bilim Sovet dövrü yaxşı idi, təhsili yaxşı idi filan və s." onlar bu qaranlıq imperiyanın - SSRİ mahiyyətin, gizlinlərin anlaya bilmirlər. Əgər bizim şanlı AXC-miz (1918-1920) devrilməsəydi əsl təhsil, humanistlik, liberallıq və rifah onda görülmə ehtimalı çox böyük idi.

Kitabla bağlı onu deyim ki, Qorki insanların problemini, əziyyətlərini, qorxularını və ən əsasıda bir Ana'nın sevgisini, mübarizəsini və əqidə yoldaşlığını gözəl çatdırıb. Məhz bunlara görə kitabı bəyəndim, ancağ "sosializm qurtuluşdur" hissəsi istisnadır, o fikri dəstəkləmirəm.

Məlum səbəbə görə kitaba verəcəyim qiymət 8-dir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Əziz Şərif
Tam adı:
Şərifzadə Əziz Qurbanəli oğlu
Unvan:
Çevirmen
Doğum:
28 mart 1895 Doğum yeri Naxçıvan, Naxçıvan qəzası, İrəvan quberniyası, Qafqaz canişinliyi, Rusiya imperiyası, 28 Mart 1895
Ölüm:
Naxçıvan, Naxçıvan MSSR, Azərbaycan SSR, SSRİ, 1 Haziran 1988
Əziz Şərif 1895-ci il martın 28-də Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1915-ci ildə orta təhsilini Tiflisdə almış, sonra işləmişdir.

"Molla Nəsrəddin" jurnalı redaksiyasında işlədiyi ilk gənclik illəri Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Hüseyn Cavid və Əliqulu Qəmküsarla yaxın dostluq əlaqələri onu ömürlük ədəbi fəaliyyətə bağlamışdır. Moskva Kommersiya İnstitutunda təhsilini davam etdirdiyi dövrdə (1915-1917) rus ədəbi mühiti ilə tanış olmuşdur. Tiflisdə mətbuat və nəşriyyat sahəsində çalışmışdır (1920-1930). Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində məsləhətçi olmuşdur (1925-1935). Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun tənqid bölməsini bitirmişdir (1943). Sonra SSRİ Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda və Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda baş elmi işçi olmuşdur (1950-1961). M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində SSRİ xalqları ədəbiyyatı kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmışdır (1961-1988).

Ədəbi fəaliyyətə 1906-cı ildən "Molla Nəsrəddin" jurnalında dərc olunan "Naxçıvandan məktublar"ı ilə başlamışdır. Bundan sonra tənqid və ədəbiyyatşünaslıq və bədii tərcümə sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmiş, Maksim Qorkinin "Ana", "Düşmənlər", Aleksandr Fadeyevin "Tarmar" əsərini rus dilindən, E.Ninoşvili və N.Mijsişvilinin əsərlərini gürcü dilindən çevirmiş və çap etdirmişdir.

Azərbaycan bədii ədəbiyyatından ruscaya çoxlu tərcümələr etmiş, onlara ön söz, müqəddimə, şərhlər yazmışdır. İki medalla təltif olunmuşdur.

Əziz Şərif 1988-ci il iyunun 1-də Moskvada 94 yaşında vəfat etmiş, Naxçıvan şəhərində dəfn olunmuşdur.