Eğil Dağlar

8,0/10  (2 Oy) · 
18 okunma  · 
0 beğeni  · 
598 gösterim
Git vatan Kâbe’de siyaha bürün!
Bir kolun Ravza-i Nebi’ye uzat,
Birini Kerbela’da Meşhed’e at,
Kâinata o hey’etinle görün!
Namık Kemal
Bir imparatorluğun iştah kabartıcı çöküşü karşısında silahların murassa kınından çıktığı, asıl amaçların araçlara karıştığı bir dönemde, üç yıllık büyük bir sabrın, meşakkatin ve yek-vücud olabilen bir milletin var oluş mücadelesini neredeyse günü gününe okuyabileceğiniz bu eser Yahya Kemal’in kaleminden Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır.
Tarihin sadece geçmiş bir yaşantıdan ibaret olmadığının farkında olanlar için…
Yahya Kemal Beyatlı: 2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğan Yahya Kemal, Üsküp’te belediye reisliği de yapan adliye memuru Nişli İbrahim Nâci Bey ile Leskofçalı İsmâil Paşazâde Dilâver Bey’in kızı Nâkiye Hanım’ın oğludur. Asıl adı Ahmed Agâh’tır. Aile şeceresi Rumeli sancak beylerinden Şehsuvar Paşa’ya dayanır. Zaten Beyatlı soyadı Şehsuvar lakabının Türkçesidir.
İlk eğitimine Üsküp’teki Yeni Mekteb’de başlamıştır. Bir müddet sonra Mekteb-i Edeb’e girmiş, Orta öğrenimini Üsküp ve Selânik’te tamamlamıştır. Ailesi idâdiyi tamamlasın diye Yahya Kemal’i İstanbul’a göndermişse de, Yahya Kemal buradan Paris’e gitmiştir (1903). 1912 yılında geri dönen Yahya Kemal, Darüşşafaka Mektebi’nde medresetü’l vâizin, Heybeliada Bahriye Mektebi’nde Darülfünûn Edebiyat Şubesinde tarih, edebiyat, Avrupa Tarihi, Türk Edebiyatı dersleri vermiştir.
Millî mücadele devam ederken Hâkimiyet-i Milliye, Tevhîd-i Efkâr, Dergâh, Zamân gibi dergi ve gazetelerde milli mücadeleye destek veren makaleleri yayımlanmıştır. İstiklâl Savaşı sonrasında Lozan Konferansı’na müşavir aza olarak katılmış, yurda döndüğünde milletvekili seçilmiştir. Bunun yanı sıra Varşova (1926), Madrid (1929) ve Lizbon’da (1931) orta elçilik görevi, Pakistan’da (1948) büyükelçilik görevini ifa etmiş; 1 Kasım 1958 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  368
 • ISBN:
  9789751029423
 • Yayınevi:
  İnkılap Kitabevi
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 3 Alıntı

''Anadolu bir peynir topu değildir!'' dedi. ''Bir peynir topunu dörde böler, sekize bölerseniz, yine her parçası peynir olur. Hâlbuki Anadolu bir insandır, ikiye böldüğünüz gibi iki parçası da birer lâşe olur!''

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 25)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 25)