Uğur Güçlü, Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023)'ı inceledi.
11 May 14:19 · Kitabı okudu · 3 günde · 8/10 puan

Soru cevap şeklinde yazılmış bir kitap. Bazı yerlerde tekrara düşülse de okunup bilgilendirecek bir yapısı var. Tabi tarihçi İlber Ortaylı olunca insan daha bir severek okuyor. Keyifle okuyun.

Erdem, bir alıntı ekledi.
25 Nis 23:06 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sopanızdan evvel üslubunuz önemlidir.
Her milletin bünyesi farklıdır. Bizimki gibi ülkelere gelince, mesela örtünme konusunda farklı düşünen insanlar birbirini görmezden gelmelidir ki en güzel sistem görmezden gelip kendi işine bakmaktır. Bu bir tarzdır ve buna göre bir sistem ve üslup geliştirmek gerekir. Sopanızdan evvel üslubunuz önemlidir.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı
Erdem, bir alıntı ekledi.
25 Nis 23:04 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hem laik hem de muhafazakâr bir düzeni bir arada yürütmeye çalışmanın ya da bu konuda bir iktidar mücadelesi yürütmenin bir gereği yok. Burada nihai bir çözüme varmak mümkün değildir; bu gerilim hep devam eder.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı
Erdem, bir alıntı ekledi.
24 Nis 23:22 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Tarih Şuuru
Atatürk’ün tarih şuurunu o sözden daha fazla yansıtan bir sözü daha vardır. Tam bir pozitivist tarih anlayışı var. “Tarih yazmak, yapmak kadar mühimdir,” diyor. “Yazan, yapana sadık kalmaz ise değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak mahiyet alır.” Yani yapanı iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü onu yapmanın da yazmanın da kuralları vardır. Bunu görüp iyi tarif etmezsen geleceği anlayamazsın.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı
Erdem, bir alıntı ekledi.
24 Nis 23:16 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Türkçesi İstanbul’un en iyi on kişisinden biri olan ve Fransız kültürü de ondan aşağıya kalmayan Sabiha Sultan’ın bir deyişiyle bitirelim. Kendisi Cumhuriyet ve saltanatın alâkası için; “O Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin cumhuriyetidir,” demişti.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı
Erdem, bir alıntı ekledi.
24 Nis 23:05 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İttihat
İttihatçılık bir “şiar” yani misyondur ve “İttihatçı” demek hayatları pahasına dayanışma içinde olan yoldaşlar topluluğu demektir.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı

Okudukça daha iyi anlaşılıyor ki İlber Hoca gerçekten çok bilgili, itidalli, dengeli ve kendine has bir insan. Dünya tarihine o kadar hakim ki farklı coğrafyalarda yaşanan olaylar arasında çok iyi bağlantı kurabiliyor. Örneğin, ülkemizde vuku bulan bir olaydan bahsederken Fransa, İspanya veya İtalya'daki benzer olayları, ince detay ve farklarıyla birlikte anlatılıyor.

İlber Ortaylı'nın en çok sevdiğim yanı kimseye yaranma gibi derdi olmaması. Bu da tarihi olayları ve karakterleri anlatırken yerden yere vurma veya göklere çıkarma gibi sorunların önüne geçiyor. Örneğin; çok tartışılan 2. Abdülhamid'den bahsederken kendine has yorumuyla yeri geliyor eleştiriyor, yeri geliyor övüyor. Maalesef bizim ülkemizdeki tarihçilerin hatta hukukçuların kendilerini bir siyasi görüşe veya gruba bağlı gösterme çabaları, onların tarihi olayları tarafsız bir şekilde değerlendirmelerini engelliyor. İşte İlber Hoca da bu yok.

Bu kitapta İlber Hoca, Osmanlı'nın yıkılışından günümüze kadar olan süreci değerlendiriyor. Konu muhtevası bakımından kitabın yelpazesi geniş. Öyle ki İttihatçılardan, ülke olarak girdiğimiz savaşlardan, Cumhuriyetin kuruluşundan ve yaşadığı sancılardan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, İnönü'den, yakın döneme kadar siyaset yapmış Ecevit, Demirel, Erbakan, Turgut Özal gibi isimlerden bahsediyor. Sadece siyasi tarih ile ilgili değil; edebiyat, sanat, eğitim, spor ve gelecek hakkındaki görüşlerini de dile getiriliyor.

Bu okuduğum üçüncü İlber Ortaylı kitabıydı ve Allah ömür verirse son olmayacağı da kesin. Çünkü İlber Hoca yerden yer vurmadan, abartarak göklere çıkarmadan da tarih anlatılabileceğini göstermiş durumda. Allah kendisine uzun ömür versin.

Zifiri, bir alıntı ekledi.
17 Nis 14:15 · İnceledi

Kadro dediğimiz, mensup olduğun aşiret tarikat veya okuldan değil; Osmanlı gibi geniş ve renkli bir alandan adam devşirerek sağlanır.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı (Sayfa 233)Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı (Sayfa 233)
Zifiri, bir alıntı ekledi.
17 Nis 14:12 · İnceledi

Maalesef Türkiye'de sivil toplum kuruluşları son derece güçsüzdür. Bu kuruluşların en büyük zaafı üye sayısı ve aidat toplayamamalarıdır.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı (Sayfa 246)Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı (Sayfa 246)