Elif profil resmi
Zafer değil sefer önemlidir.
Üniversite
17 okur puanı
18 Oca 2019 tarihinde katıldı.
Zafer değil sefer önemlidir.
Üniversite
17 okur puanı
18 Oca 2019 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 21 kitap

 • Gariplerin Kitabı
 • Anadolunun Türkleşmesi ve Kültürel Hayatı
 • Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
 • Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
 • Vîs ile Râmîn
 • Türk İslam Sanatının ABC’si
 • Tarih Yazıcılığında Yeni Bakış Açıları
 • Üç Zor Mesele
 • Kamusal İnsanın Çöküşü
 • Çin Felsefesi Tarihi
 • Velilik ve Delilik Arasında
 • Felsefenin Tesellisi
 • Babam Cemil Meriç
 • Foucault Sarkacı
 • Milletler ve Hükümdarlar Tarihi I
 • El-Münkız Mine'd-Dalal Dalaletten Hidayete
 • İşaretler ve Tembihler
 • Esatir
 • Makalat
 • Kutadgu Bilig
 • Rubailer

Okuduğu kitaplar 69 kitap

 • Anadolu'da İslâmiyet
 • Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı
 • Pembe Vinç
 • Tek Adam - Cilt 1
 • İbn Fadlan Seyahatnamesi
 • Irk, Tarih ve Kültür
 • Avrupa Tarihinden Kesitler 1
 • Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri
 • Görme Biçimleri
 • Zanaatkar

Okuyacağı kitaplar 24 kitap

 • Büyük Kedi Katliamı
 • Şarkiyatçılık
 • Osman’ın Ağacı Altında
 • Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları
 • İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
 • Küçük Asya’da Orta Çağ Helenizminin Çöküşü ve 11. Yüzyıldan Başlayarak 15. Yüzyıla Kadar İslamlaşma
 • Aylak Sınıfın Teorisi
 • İtalya da Rönesans Kültürü
 • Pierre Belon Seyahatnamesi
 • Ansiklopedi ya da Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Açıklamalı Sözlüğü