1000Kitap Logosu
Ahmed Yasin
TAKİP ET
Ahmed Yasin
@Minyatur_Muallimi_42
مینیاتور معلمی احمد یاسین ︎︎ Dün altımda olan çimenler bu gün üstümde yeşerdi, ey yolcu bil ki şu toprak günahlardan başka herşeyi örtmektedir. Behlül-i Dana Hz.
N.E.Ü / Lisans
63 okur puanı
03 Ağu 2021 tarihinde katıldı.
42
Kitap
9
İnceleme
213
Alıntı
178
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
NEBEVÎ MÜJDELER (1/40)
Resûlullâh ﷺ Efendimiz buyurdular ki: «Her kim, (din) kardeşini doyuncaya kadar yedirir ve susuzluğu gidinceye kadar içirir/suya kandırırsa, Allâh Teâlâ o kimseyle cehennem arasına yedi hendek açar ki, her iki hendek arasındaki mesâfe beş yüz seneliktir.» - Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 6518; Hâkim, el- Müstedrek, 7172; Beyhakî, Şüabü'l-Îmân, 3096
10
Amel Oldur Ki.. (Niyazi Mısri Kuddise Sirruh)
youtu.be/XfYRkmPKBpM Amel oldur ki anda ola ihlâs Hulûs olmayan âmâli nidersin. İç ol zehri ki bal olsun sonunda Sonunda zehr olan balı nidersin Kuru lâf ile maksûd ele girmez Yürü hal ehli ol! kâli nidersin Riyâ ile bu halkı gel azıtma Koy tâc ü hırkayı şâlı nidersin Derip dünyâyı cem etme önünde Seninle kalmayan mâlı nidersin Niyâzî isteyen Hakkı bulurmuş Gel imdi iste ihmâli nidersin..
12
Nefis için en şiddetli azâb onu arzularından, şehvetlerinden kesmekdir, alıştığı şeylerden mahrum etmektir. Çünkü o âhirete hakîkat olarak îmân etmez. Cenâb-ı Hakkı taleb yoluna da girmez. Ne zaman ki o azâbı tadar, ancak o zaman yola girer. Çünkü bu onun ölümü demektir. «İnsanlar ancak öldükten sonra uyanırlar» hadisinin mânası da budur. Cenâb-ı Hak cümlemizi gaflet uykularından uyandırsın, âmin!..
6
Nuh -aleyhisselâm- oğluna demiştir ki: «Oğulcuğum sana iki şeyi emrediyorum, iki şeyden de nehyediyorum. Birincisi :  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh...”) demeği emrederim. Çünkü semâvat ve arz bir kefeye,  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (“La ilahe illallah) da bir kefeye konulsa muhakkak ki ,  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (“La ilahe illallah) ağır basar. İkincisi sana : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (Subhanallahi ve Bihamdihi) demeği emrederim. Çünkü bu melâikenin duâsı, mahlûkatın da duâsıdır. Ve mahlûkat onunla merzuk kılınırlar. Birinci olarak, seni, hiç bir sûrette Allah'a bir şeyi şerik tutmaktan nehyederim. Şunu bilesin ki kim Allah'a bir şeyi şerik tutarsa Allah ona cenneti haram kılar. İkinci olarak da seni kibirden de nehyederim. Bilesin ki hiç bir kimse kalbinde hardal dânesi kadar kibir bulunduğu halde cennete giremez.¹ ___________________ (1) Ruhu'l-Beyân : 2/43
9