• 320 syf.
  Dünyada başka hiçbir hikâye insan soyunun anne ve babası Âdem ile Havva kadar meşhur değildir. Onları konu edinen bilmeceler, atasözleri, şarkılar, şiirler, romanlar, operalar ve filmler vardır. Kitab-ı Mukaddes’teki Âdem ile Havva hikâyesi, Mezopotamya, Arabistan, Anadolu ve Mısır’ı geniş ölçüde dolaşan Bedevi kabilelerinin sözlü geleneğiyle gelişti ancak çoğunlukla Vaat Edilmiş Topraklar ya da bunun dışında tek tek sayarsak Filistin, Fenike, Aram, İsrail, Yehuda ve Samarya diye de bilinen bir bölgeye de yerleşti. Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman anlatıları, Âdem ile Havva hikâyesini aktarıp genişletti. Cennetteki bitki örtüsü, ağaçlar, çiçekler, meyveler, hayvanlar ve ilk insanlar yerel kültürel nitelikler kazandı. Kimi zaman portakal, nar, incir, üzüm, muz ve ekmekağacı meyvesi elma yerine cennetin yasak meyvesi ilan edildi. Çağlar boyunca hikâyeler bir kuşaktan diğerine sözlü olarak aktarıldı ve gitgide yazıya dökülüp estetik biçimde tasvir edilir oldu. Anlatılarda görülen farklılıklar sadece birbirinden uzaklaşan dini fikirlerden değil, aynı zamanda hikâye anlatıcılarının ve sanatçıların şahsi yaratıcılıklarından da kaynaklanıyordu.

  Mitostan logosa geçildiğinden beri eski hikâyeler derlenip toparlandı, dünyaya yayıldı. Dolayısıyla eski ve yeni hikâyeler arasında farklılıklar oluştu. Tıpkı Âdem ve Havva’nınkinde olduğu gibi.

  Adem ile Havva neyi temsil ediyor peki? Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde anlatılanlara bakılırsa kabaca var oluşu, iyi ve kötü arasında seçim yapmayı, hayatın ne olduğunu...

  Kitapta sadece resimler değil; heykeller, minyatürler ve kabartmalar da var. Schipper, hem sanatsal hem de dini bu ürünlerin, Adem ile Havva’ya ilişkin ciddi yorum farklılıkları getirdiğini, bunun da dönemin şartlarının bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

  Başlıklar şu şekilde;
  Hikayeler
  Resimler
  Adem’in Yaratılışı
  Cennet
  Lilith’ten Havva’ya
  Şeytan ve Yılan
  Cennetten Kovulma
  Dünya da Hayatta Kalma
  Çocuklar ve Adem ile Havva’nın Sonu
  Şeytani Havva

  Hikayeleri okurken yok artık diyebilirsiniz ama insanlar bunlara inanarak gelmişler. Bence günlük hayatımızda farkında olmadan yaptığımız ritüellerin temelleri eski insanlara ve onların bize aktardıklarına dayanıyor...
 • “Yaratılmış efsaneler Adem ile Havva arasında bir aşktan söz etmez. Elma var, yılan var, cennetten kovulma var, aşkın kalıntıları yok. Bu yüzden aşk, ‘şeytansız’ tek hikayemizdir. “
 • Rab Allah adama seslenip ona dedi: ''Neredesin?''.
  Ve o dedi: ''Senin sesini bahçede işittim ve çok korktum; çünkü ben çıplaktım ve bahçede gizlendim''.
  Ve dedi: ''Çıplak olduğunu sana kim bildirdi? Ondan yeme diye sana emrettiğim ağaçtan yedin mi?''
  Ve adam dedi: ''Yanıma verdiğin kadın o ağaçtan bana verdi ve yedim''.

  Ve Rab Allah kadına dedi: ''Bu yaptığın nedir?'' Ve kadın dedi: ''Yılan beni aldattı ve yedim.''

  Ve Rab Allah yılana dedi: ''Bunu yaptığın için, bütün sığırlardan ve bütün kır hayvanlarından daha lanetlisin; karnın üzerinde yürüyeceksin ve ömrünün bütün günlerinde toprak yiyeceksin. Ve seninle kadın arasına ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım; o senin başına saldıracak ve sen onun toprağına saldıracaksın.''

  Ve kadına dedi: ''Zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım, ağrı ile evlat doğuracaksın. Ve arzun kocana olacak, o da sana hakim olacaktır.''

  Ve Âdeme dedi: ''Karının sözünü dinlediğin ve ondan yemeyeceksin diye sana emrettiğim ağaçtan yediğin için, toprak senin yüzünden lanetli oldu: ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin. Ve sana diken ve çalı bitirecek ve kır otu yiyeceksin; toprağa dönünceye kadar, alnının teriyle ekmek yiyeceksin. Çünkü ondan alındın; çünkü topraksın ve toprağa döneceksin.''

  Ve adam karısının adını Havva (hayatı olan) koydu. Bütün yaşayanların anası oldu. Ve Rab Allah, Âdem ve karısı için deriden kaftan yaptı ve onlara giydirdi.

  (Tekvin 3.1-24)
 • "Yaratılmış efsaneler, Adem ile Havva arasında bir aşktan söz etmez. Elma var, yılan var, cennetten kovulma var, aşkın kalıntıları yok. Bu yüzden sadece aşk, 'şeytansız' tek hikâyemizdir!"