Allahın, kulunu incitmemesi :)
İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, düşmanlıkta en amansız olandır.(2/204) âyetinde kastedilen Ahnes b. Şureyk'tir. Bu kişi daha sonra iyi bir Müslüman olduğu için rencide etmemek gayesiyle ismen zikredilmemiştir.

AOF-Ilahiyat-Tefsir Tarihi ve Usulü