Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

A. Brayer "Neuf anne's a Constantinople" isimle eserinde Osmanlı toplumunun sevgi, saygı ve dayanışma ruhundan, yardımseverliğinden, ikramından, kendi ifadesiyle "insanı minnettar bırakan davranışları"ndan uzun uzun bahseder. Fransız toplumunun bu hasletleri örnek almasını diler. İnsanî hislerin ve hasletlerin, 18. asır Fransa'sında, neden Osmanlı toplumundaki gibi olmadığına hayıflanır.

Biz Osmanlıyız, Yavuz Bahadıroğlu (Sayfa 55)Biz Osmanlıyız, Yavuz Bahadıroğlu (Sayfa 55)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ne yapar ederler tıpkı 11 ve 12. yüzyıllardaki Haçlı seferleri sırasındaki gibi tamamen çökertildiği zannedilen küçük Anadolu' dan bir dünya devi doğabilirdi.

 15. asrın başlarında da bu sefer Doğu' dan esen rüzgarla durdurulan Osmanlı, Çelebiler devrinde darmadağınıkken çeyrek asır sonra şehri yani İstanbul' u fethetmişlerdi.

Civit papazlarının akılalmaz entrika ve istihbarat oyunlarıyla bir yandan saray onlarca ihtilal ve karışıklıkla sarsılmış, bu yetmezmiş gibi İran kışkırtılarak Batı' ya uzanan bu büyük Doğu' nun cüretkar iradesi zaafa uğratılmış; ama gel gör ki 4. Murat' ın İran ve Bağdat seferi sırasında devle yeniden inşa edilmişti.

TÜRKLER HERZAMAN Kİ GİBİ HAREKET HALİNDEYKEN TOPARLANMIŞLARDI. 20. YÜZYILIN BAŞINDA DA AYNI ŞEY OLMUŞ BÜTÜN BATI EL BİRLİĞİYLE BU KÜÇÜK KITA ANADOLU' YU DÖRT BİR YANDAN CIMBIZLAMIŞLARDI AMA İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇEREK BU VARTAYI DA ATLATAN TÜRKLER BİR TÜRLÜ USLANMAMISMŞLARDI.

İki Bin Yirmi Dört, Lütfü Şehsuvaroğluİki Bin Yirmi Dört, Lütfü Şehsuvaroğlu
Dervişmisali, bir alıntı ekledi.
 23 saat önce · Kitabı okuyor

Charles Diehl
Onbeşinci asır Türkleri, İstanbul'u bir virane olarak tevarüs ettiler, derhal imar etmeye koyuldular, bir asır sonra, o zamanki Avrupa'nın hem en büyük, hem en ihtişamlı hem en güzel şehri haline getirdiler. Bu hükümde zerre kadar mübalağa yoktur.

Tevarüs: Eskimiş olarak miras kalma

Aziz İstanbul, Yahya Kemal BeyatlıAziz İstanbul, Yahya Kemal Beyatlı
DeliBilge, bir alıntı ekledi.
 Dün 12:37 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Günümüzde fizikçiler arasında yer çekimi dalgalarının mümkün olmadığı lakin kendi evrenimizde çevrede gezindikleri konusunda geniş fikir birliği bulunmaktadır. Fizikçiler, yıldızların patlayarak süpernova olduklarındaki gibi olaylarla oluştuklarına inanmaktadır. Çoğu fizikçi, yer çekimi dalgalarının büyük patlamadan (big bang) hemen sonra evrenin ilk zamanlarından beri üretilmeye başladığına ve bunların günümüzde evrende seyahat ettiklerine inanmaktadır. Yer çekimi dalgaları, Newton yer çekiminin tam zıddı olan genel izafiyet kuramının yeni temel tahminlerinden biri olarak görülmektedir.
Yakın zamana kadar, hikayenin sonu buraya kadardı: Bir asır önce tahmin edilmiş, bulunmaları için milyarlarca dolar sarf edilmiş ve ön yıllar boyu emekler adanmış olsa bile herhangi bir yer çekimi dalgası hiç gözlenmemisti. Fakat 14 Eylül 2015 günü, sabahın erken saatlerinde bu durum değişmiştir. İlk kez, biri Louisiana ve diğeri Washington'da olmak üzere iki ayrı Lazer Girişimölçer Kütleçekimsel Dalga Gözlemevi (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO) tesisinde yerküremizden geçmekte olan bir kütleçekimsel dalganın sinyalleri kaydedilmiştir. Bu sinyallerin analiz edilmesiyle, dalganın bir milyar ışık yılı mesafede üretildiği, iki karadeliğin birbiriyle çarpışarak uzay ve zamanda bir dalgalanmaya sebep olduğu ortaya çıkarıldı. Bu keşif, teorinin tanımladığı bir uzay - zaman yapısı da dahil olmak üzere, genel izafiyet için güçlü bir kanıt teşkil etmektedir.

Boşluk-Hiçliğin Tuhaf Fiziği, James Owen Weatherall (Sayfa 104)Boşluk-Hiçliğin Tuhaf Fiziği, James Owen Weatherall (Sayfa 104)

Sekiz asır sonra bugün,Katolik Kilisesi hala kadınların kürsüye çıkıp konuşmasına izin vermiyor.
Köktendinci Müslümanlara kadınları sünnet ettiren ve yüzlerini örttüren de aynı korku.
Ve olası bir tehlikeyi atlatmış olmanın rahatlığı,çok tutucu Yahudilerin güne şöyle mırıldanarak başlamasına neden oluyor:
" beni kadın olarak yaratmadığın için sana şükürler olsun Tanrım."

Kadınlar, Eduardo GaleanoKadınlar, Eduardo Galeano

Salamis Muharebesi, İsa'dan beş asır önce oldu.
Dünya tarihinin ilk kadın amirali Artemis, Pers Kralı Serhas'ı
uyarmıştı: Çanakkale Boğazı ağır Pers gemilerinin çevik Yunan
triremelerine karşı savaşması için uygun bir yer değildi.
Serhas onu dinlemedi.
Ama savaşın tam ortasında, donanması büyük bir darbe yemek
üzereyken komutayı Artemis'e bırakmaktan başka çare bulamamış
ve bu sayede bazı gemilerinin yanı sıra bir parça onurunu
da kurtarabilmişti.
Serhas utanç içinde kabul etti:
"Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere dönüştüler."
Bu arada, oradan uzaklarda, Herodot adında bir çocuk ömrünün
beşinci yılını dolduruyordu.
Yıllar sonra bu savaşı bize o anlatacaktı..

Kadınlar, Eduardo GaleanoKadınlar, Eduardo Galeano
Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
Dün 10:28

Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derd-i maişetle sarhoştur." Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor.

Sözler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 187)Sözler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 187)
Abdullah Dağlı, bir alıntı ekledi.
20 Mar 20:00 · Kitabı okumayı düşünüyor · Beğendi · 10/10 puan

— Hayır, her şeye rağmen daha evvel. 
     Ve ölen ve doğan 
     ve son gülenleri güzel gülecek olan yirminci asır 
     (benim şafak çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem), 
     senin gözlerin gibi, Hatçem, 
                                     güneşli olacaktır...

Bütün Şiirleri, Nazım Hikmet RanBütün Şiirleri, Nazım Hikmet Ran
《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
20 Mar 11:28 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Ömer Hayyam -1 :
Ömer Hayyâm, bugün kesin olarak bilemediğimiz bazı nedenlerle söylediği rubaileri yazmamıştır. Bu rubailer, onun yaşadığı dönemde şiiri ve kendisini sevenler arasında elden ele dolaşmış, dost toplantılarında okunmuş, cönklerde ve el yazması kitapçıkların sayfa kenarlarındaki boşluklarda yer almıştır.
Ölümünden sonra çıkan el yazması dergilerde birer ikişer yazılan Ömer Hayyâm rubailerini bir araya toplayan ilk eser, ondan yaklaşık üç asır sonra Şeyh Mahmûd-ı Yerbudâğî tarafından 1461-1462’de Şiraz’da yazılan bir dergidir.
158 rubaiyi içeren bu dergi, bugün Oxford’daki Bodleian kütüphanesindedir.
Bu dergiden bir yıl sonra (1462-1463) Yâr Ahmed Reşîdî-i Tebrîzî, Ömer Hayyâm rubailerini “Tarab-Hâne” (Sevinç Evi) adını verdiği dergide toplamıştır. Bugün İstanbul Üniversitesi ve Nûr-ı Osmânî kütüphanelerinde birer nüshası (el yazması kopya) bulunan Tarab-Hâne’nin incelenmesinden 1462-1463’de yazılan ilk Tarab-Hâne’de 400 kadar rubai bulunduğu anlaşılmaktadır.
Daha sonraki asılarda sayıları 1000’i aştığı halde Doğu dünyasında unutulmaya yüz tutan Ömer Hayyâm rubailerini, Avrupa’ya ilk tanıtan İngiliz Profesör Thomas Hyde’dir.
Thomas Hyde, 1700’de yayımladığı “Eski Pars, Medyalı ve Farsîlerin Din Tarihi” adlı eserinde Ömer Hayyâm’ı anlatmış ve çevirilerini yayımlamıştır.
Ömer Hayyâm, İngiliz yazar ve araştırmacı Fitzgerald’ın 1859’da İngilizceye büyük bir ustalıkla çevirdiği rubailerle Batıda büyük ün kazandı. Fitzgerald’ın çevirisini başka Avrupa ülkelerinde yapılan çeviriler izledi; İngiltere’de yalnız bir yılda (1913) yapılan Ömer Hayyâm çevirilerinin sayısı 120’ye ulaştı. Fitzgerald’tan sonra Fransa, Danimarka, Rusya gibi Avrupa ülkelerinde Ömer Hayyâm’ı yeniden ele alıp inceleyen yazar ve düşünürler ortaya çıktı. Bunlardan Danimarkalı Arthur Christenson ve Rus Zhukovski Ömer Hayyâm’ı ve rubailerini derinliğine incelediler.

Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 14 - Ötüken)Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 14 - Ötüken)
Resul, bir alıntı ekledi.
19 Mar 21:59 · Kitabı okuyor

Ne de güzel bir misâl getirmiş..
Bu zamanda --vesait, âlât ve edevat-- sanayiin tekemmülüyle çocukların oyuncakları gibi âdileşmiş olan çok şeyler vardır ki; eğer onlar bundan iki-üç asır evvel vücuda gelmiş olsaydılar; hârikalardan addedilecekti.

Kezalik kelâmlarda, sözlerde de zamanın tesiri vardır.

Meselâ bir zamanda kıymetli bir sözün, başka bir zamanda kıymeti kalmaz.

Binaenaleyh, şu kadar uzun zamanlar, asırlar boyunca gençliğini, güzelliğini, tatlılığını, garabetini muhafaza eden Kur'an, elbette ve elbette hârikadır.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 99 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş.)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 99 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş.)