Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
 23 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
Svyatoslav, Vareg - Rus devri tarihinin en kudretli simalarından biridir. Askerî ve siyasî sahadaki faaliyeti, Rusya tarihinin sonraki devirlerinde göreceğimiz fütuhatçı ve "yayılış politikasını güden birçok Moskova - Rus devlet adamlarına adeta bir örnek olmuştur. Rusların "şark (yani Hazar denizi ve Kafkasiar) ve "cenup (yani Balkanlar) istikametinde yayılışlarının ilk adımı bu knez tarafından atılmıştır. Bundan ötürü Svyatoslav, rus tarihçilerinin eserinde "Rus kudreti,, ve "Rus şanının bir sembolü olarak gösterilmiş, kendisine hatta "Rus İskender,, i diyenler olmuştur. Fakat Svyatoslav, haddi zatında macera ariyan ve ganimet peşinde koşan bir vareg başbuğundan başka bir adam değildir

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 26 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 26 - Türk Tarih Kurumu)
Seher Şahin, bir alıntı ekledi.
16 Mar 16:49 · Kitabı okuyor

Balkanlar'ın kaybedilişi hazmedilememiştir.Hatta Atatürk'ün kitapları arasındaki notlarında,Balkanlar ve bazı yerler için ''tekrar bize dönecektir'' mealinde notlar vardır.Kuzey Yunanistan,Batı Trakya,Güney Bulgaristan ve Makedonya Türklüğün hazmedebileceği kayıplar değildi ve imparatorluk toprakları değil Rumeli'deki ana vatan toprakları şeklinde görülüyordu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 93)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 93)
Seher Şahin, bir alıntı ekledi.
 16 Mar 16:42 · Kitabı okuyor

İtalya'nın Trablusgarb'a saldırısında kabine ne kadar gaflet içindeyse,diplamasi bilmediği,istihbarat hizmetleri iyi gitmediği için,aynı durum Balkanlar'da da tekrarlanmıştır.Bu arada ikinci bir zaaf,maalesef donanmanın çok ihmal edilmiş olmasıydı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 89)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 89)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 12 Mar 09:15 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Balkanlar'a ve Ortadoğu'ya uzanan geniş cografyada farklı beslenme biçimlerinin yoğrulmasıyla oluşan Osmanlı mutfağı, en nadide örneklerini Ramazan sofralarında sergilemiş, her iftar, her sahur düğüne dönüştürülmüştür.

Biz Osmanlıyız, Yavuz Bahadıroğlu (Sayfa 32)Biz Osmanlıyız, Yavuz Bahadıroğlu (Sayfa 32)

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın bu kitabı aslen 2010 yılında Turkish Studies dergisinde yayınlanan "Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri" isimli makalesinin geliştirilmiş ve kitaba dönüştürülmüş halidir. Bu geniş ve önemli konunun TDK yayını olarak kitaplaştırılması kanaatimce de gereklidir. Oğuz Türkçesi; bugünkü Balkanlar, Gagauzya, Türkiye, Suriye, Irak, Azerbaycan, Kafkasya, Türkmenistan ve Özbekistan'ın bir bölümünde konuşulan bir lehçedir. Konu içeriği olarak dönem ve bölgelere göre tasnif yapılmış ve bu dönemlere ait ses ve şekil bilgileri ayrı ayrı incelenmiş. Akademik bir yayın olduğu için konu hakkında bilgi gerektirebilir.

~Aysar~, bir alıntı ekledi.
08 Mar 21:52 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Sırplar'ın sözleri;"Müslümanların Balkanlar'da hiç yeri yok,hatta Anadolu'da yeri yok,İran'a kadar sürülmesi lazım."

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz, Mahmud Esad Coşan (Sayfa 22)Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz, Mahmud Esad Coşan (Sayfa 22)
N. Emre Yılmaz, I. Dünya Savaşı'ı inceledi.
05 Mar 13:58 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 10/10 puan

28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren Avrupa merkezli küresel savaşı resimler ile açıklayan önemli bir kaynaktır. İkinci Dünya Savaşı'na dek Dünya Savaşı veya Büyük Savaş, Büyük Cihan Harbi olarak adlandırılmıştır. Avrupa'da Balkanlar, Batı ve Doğu cehpeleri ve İtalya Cephesi, Afrika'da, Güneybatı, batı, doğu ve kuzey cepheleri, Atlantik'te Tsingtao Cephesi ile Akdeniz'i kapsar. Siyasi ve ekonomik nedenleri inceler bu eser. Tabi ülkelerin kendi çıkar amaçlarını da anlatır. Okullarda bize anlatılan kadar basit olmadığını, okuduğunuzda anlayacaksınız. Tarihin son romantik savaşı Çanakkale'den tutun Verdun ve Somme'ye kadar. Savaşın öncelerini, nedenlerini, katılan her bir ülkenin savaştaki amacını, niyetini ve sonucunu bize sunar. Fransız İhtilali ile kaynayan bir kazana dönen Milletler mozaiği Balkanlar'daki süreç, Fransa ile sanayi ateşiyle sömürgecilik savaşına tutuşan Almanlar ve Komünizm tamtamlarıyla çalkalanan Rusya Çarlığı. Gücünün zirvesinde olan ama yine o zirveden çöküşe geçen Commonwealth Britanya'sı en ince detayına kadar görseller ile sunulmaktadır.

Bu kitap, 93 harbi felaketinden sonra Ruslarla imzalanan Ayastefanos antlaşmasındaki Büyük Bulgaristan Prensliği kurma maddesine tepki olarak silaha sarılan ve "Biz Türküz, Bulgar hükümetini tanımayız.Osmanlıdan başkasına tabi olmayız.Yedi Avrupa devletinin garantisi olmadıkça silahı bırakmayacağız" diyerek bağımsızlık mücadelesini başlatan Rodop kahramanlarının hikâyesini anlatmaktadır.Hacı İsmail, Hacı Mümin, Hacı Ahmet Tirmiski gibi isimleri hafızamızdan silinmiş bu yürekli kahramanlar durdurulamayınca Berlin antlaşması imzalanır.-Biz de tarih müfredatında İngiliz ve Rusların çıkar çatışması olarak açıklanır.Bu kitapta ise Ayestefanosun bilmediğimiz maddeleri yer alıyor.Ve sondaki maddelerin çoğu Rodop ihtilâli ile alakalı.-
Rodop mücahitlerinin şanlı mücadelelerinden sonra Kuşçubaşı Eşref ve arkadaşlarının mücadelesi hakkında bilgi verilmiş.
Kitabın konusu oldukça ilgi çekici,diline gelince antlaşma maddelerine ve belgelere yer ver verildiğinden anlatımın ağırlaştığı kısımlar var.
Her şeye rağmen okunması,bilinmesi gerekir.

Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
03 Mar 11:25

Dikkat edilirse Sultan Abdülhamid'in,
Batılıları atlattığı, menfaatlerine hizmet etmediği
ölçüde yerildiği görülür. Doğu Anadolu'da bir
Ermenistan kursa idi kendisine "kızıl sultan" lakabı
bile verilmeyecekti. Filistin'de Yahudiler'e yurt
verse, tahttan indirilmesi çok zorlaşırdı. Zira
İngiltere bile, Yahudileri yanına alan bir kişi ile fazla uğraşmak istemezdi. Hindistan'daki Müslümanlar'a bundan böyle adının Cuma günleri hutbede okunmasını istemediğini bildirir bir beyanname yayınlasa, herhalde Londra'da çok övülürdü Balkanlar'da Ruslar ile işbirliği yapsa, Boğazlar'da Rusya'ya bazı haklar tanısa, Rusya'nın kendisiyle bir alıp vereceği kalmazdı. Bunları Türk'ü, Osmanlı’yı, İslam'ı temsil ettiği için yapamadı.
Devrin çok kötü iç ve dış şartları içinde bu temsili
vekarla yapmaya çalıştı.

2. Abdülhamid, Yılmaz Öztuna2. Abdülhamid, Yılmaz Öztuna

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın bu kitabı aslen 2010 yılında Turkish Studies dergisinde yayınlanan "Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri" isimli makalesinin geliştirilmiş ve kitaba dönüştürülmüş halidir. Bu geniş ve önemli konunun TDK yayını olarak kitaplaştırılması kanaatimce de gereklidir. Oğuz Türkçesi; bugünkü Balkanlar, Gagauzya, Türkiye, Suriye, Irak, Azerbaycan, Kafkasya, Türkmenistan ve Özbekistan'ın bir bölümünde konuşulan bir lehçedir. Konu içeriği olarak dönem ve bölgelere göre tasnif yapılmış ve bu dönemlere ait ses ve şekil bilgileri ayrı ayrı incelenmiş. Akademik bir yayın olduğu için konu hakkında bilgi gerektirebilir.