• . . .

  SÖZLERİN BÜYÜKLERİ, BÜYÜKLERİN SÖZLERİ

  *******

  (Allah dostlarının sözleri ve güzel halleri, birer manevî askerdir. Allah onlarla zayıf kalpleri kuvvetlendirir, maneviyatı bozuk olanları düzeltir. Mümin, onlarla destek bulur, yenilenir, kendine gelir... buyurmuş Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri... ve Ömer ibn’ül Hattab radıyallahu anh buyurdu: Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar...

  Donansın kalplerimiz...)

  1

  Virdi olmayanın vâridatı (geliri) olmaz.

  Gavs-ı Sânî (k.s.)

  ...

  2

  Gaflet iki kısımdır. Biri rahmetten gaflet. Diğeri, gelecek olan azaptan, cezadan gaflet. Rahmetten gaflet, yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet ibadetten alıkor. Gafletten kurtulan yükselir...

  Muhammed bin Ebû Verd. (k.s.)

  ...

  3

  Hak Teâlâ çok gayret sahibidir. Bu gayret ve kıskançlığından dolayı zatına ulaşmaya kendisinden başka bir yol yapmamıştır. (O'na ancak O'nunla ulaşılır. Diğer her şey ancak bunun bir sebebidir...)

  Ebû Kasım Nasrabâdî (k.s.)

  ...

  4

  Gazabın (öfkenin) sebebi, kendinden üstün birinin, hoşlanmadığın bir şekilde hücum etmesidir. Öfke, insanın içinden dışına doğru çıkar. Hüzün ise, dışından içine doğru işler. Öfkeden güç ve intikam hırsı, hüzünden ise dert ve hastalık doğar...

  Rislan ed-Dımaşkî (k.s.)

  ...

  5

  Biri sizden bir bardak su isterse bu suyu götürmek Hizmet’tir. Su bardağının altına ilâve bir bardak koyup götürmek misâfire Hürmet’tir. Tabağın altına ayrıca örtü koyup suyu ikrâm etmek ise Zerâfet’tir...

  Hâce Mûsa Topbaş Efendi (k.s.)

  ...

  6

  Hakiki, gerçek rabıta ve zikir zulmeti atar, sofi başka türlü zulmeti atamaz. Gafletsiz zikir çekmek için evvela günlük yaşantınıza dikkat edin. Yediğiniz içtiğiniz şeylerin, konuştuğunuz kişilerin, namazınızın, abdestinizin ve alış verişinizin düzgün olması gerekir...

  Gavs-ı Sânî (k.s.)

  ...

  7

  Bil ki kalp ile gıybet etmek, dil ile etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de uygun değildir...

  İmam Gazâlî (k.s.)

  ...

  8

  Çocuğuna ‘Çok güzel, maşallah’ deme, ‘Maşalllah, çok güzel’ de. Çok güzel ile Maşallah arasında nazar değer.

  Mehmed Zâhid Kotku (k.s.)

  ...

  9

  Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeye değmez...

  İmam Şâfiî (k.s.)

  ...

  10

  Bana kim düşmanlık yapıyor, kim beni gıybet ediyor ve hakkımda kötü söylüyor, keşke bilsem de ona altın ve gümüş göndersem. Benim işimde çalışarak kazandığı sevapları benim defterime geçirdiğine göre benim paramdan harcasın...

  Ahmed bin Harb (k.s.)

  ...

  11

  Ey oğlum, gıybetten, koğuculuktan sakın. Çünkü söz taşımak, insanların kalbinde düşmanlığı artırır. İnsanların ayıplarını görme, insanların ayıplarını gören, onların hedefi olur...

  İmam Cafer-i Sadık (r.a)

  ...

  12

  Bir kimsenin bir günah işledikten sonra tekrar günah işlemesi, ilk günahının cezasıdır. Bir sevap işledikten sonra tekrar sevap işlemesi de, birinci sevabın mükâfatıdır...

  Ali Müzeyyen (k.s.)

  ...

  13

  Virdi zor çekme veya çekememenin sebepleri şunlardır: Haram nazar, günahlar, haram yiyecek, zulmetli gıda, gıybet, televizyon, kötü arkadaş, dünyaya meyil, ehl-i dünya ile ünsiyet, ailevi huzursuzluk, gafil birinin bulunduğu ortamda oturma, yirmi dört saat dünya ile meşgul olma. Bunlar varsa ne kadar zikir yapılırsa yapılsın, istenilen faydayı sağlamaz...

  Gavs-ı Sânî (k.s.)

  ...

  14

  Günah işlendiği zaman, Allahümmağfirli, Allah'ım! Beni bağışa demeli. Böyle yapmak, Allah Tealâ'ya teslimiyet ve boyun eğmenin ifadesidir...

  Ata-i Horasanî (k.s.)

  ...

  15

  Peygamber Efendimiz'in yolundan, sâdâtların yolundan ayrılmayalım...

  Gavs-ı Sanî (k.s.)

  ...

  16

  Gönül bin tane dünya ve ahiretten daha iyidir. Zîra dünya mihnet, âhiret nimet, gönül ise marifet yeridir...

  Şeyh Ebû Bekir Şiblî (k.s.)

  ...

  17

  Günahı çok yapıyorsunuz. Halbuki istiğfarı çok yapmalısınız. Çünkü insan ahirette, amel defterinde iki satır arasında istiğfar görünce çok sevinir...

  Bekr bin Abdullah el-Müzenî (k.s.)

  ...

  18

  Kalpler iyilikle kazanılır...

  Hz. Ali (r.a.)

  ...

  19

  Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar...

  Hz. Ömer (r.a.)

  ...

  20

  “Allah’ım beni bağışla, bana merhamet et, beni hak yola ilet ve bana rızık ver.”

  Hadis-i Şerif

  ...

  21

  Allah’a hizmet etmekle mutlu olana bütün eşya hizmet etmekten mutluluk duyar.

  Yahya b. Muâz (k.s.)

  ...

  22

  Fütüvvet, herkese insaflı davranman fakat kimseden insaf beklememendir...

  Hâris el-Muhâsibî (k.s.)

  ...

  23

  Yüksek sesle feryat etme, çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nâra atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir...

  Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

  ...

  24

  Dilini her türlü kötü sözden, faydasız kelâmdan koru. Allah zikrinin yeri olan dilini, gereksiz sözlerle kirletme.

  Erzurumlu İbrahim Hakkı (k.s.a.]

  ...

  25

  “Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem, bana şu mescidde (Mescid-i Nebevî’de) oturup bir ay itikâfa girmekten daha sevimlidir.”

  Hadis-i Şerif

  ...

  26

  Sırrını en yakınına bile söyleme...

  Evliya Çelebi (k.s.)

  ...

  27

  Her kim günde üç kere, ‘Allahım, ümmet-i Muhammed’i ıslah et’ diye dua ederse âbidlerden sayılır...

  Ma‘rûf-i Kerhî (k.s.)
 • Allahu Teâlâ, mü'min kulunun işinin sonunun hayır olmasını murad ettiği zaman, ona biraz acı ve sıkıntı tattırır.

  Bekir b.Abdullah Müzenî Hz