Zafer'in Kapak Resmi

Mustalem

Aktı kan, kan aktı meşhur meydana,
Bir sır damla damla döküldü elhak.
Kol düştü, baş uçtu, gövde bir yana,
Bir nida hatiften: Sana müstahak.

Bir kadeh sunarız, ezeli serin,
Bir yaygı ve kılıç senin kaderin,
Esrarımızı faş eden bir erin,
Sonu işte budur, buyurdu el-Hakk.

Darağacı; miraç, buse; inancı,
Ne bilsin zahire mahkum yabancı,
Görünmezi gören gönülde sancı,
Davalı Hüseyin, dava Ene’l-Hakk...

Ankara, Nisan 2011

Zafer, bir alıntı ekledi.
13 saat önce

SAYIKLAMA

Kedim, ayak ucuma büzülmüş, uyumakta;
İplik iplik sarıyor sükûtu bir yumakta,
Hırıl hırıl,
Hırıl hırıl...

Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece,
Dönüyor etrafımda bir sürü kambur cüce,
Fırıl fırıl,
Fırıl fırıl...

Söndürün lâmbaları, uzaklara gideyim;
Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim,
Pırıl pırıl,
Pırıl pırıl...

Sussun, sussun, uzakta ölümüme ağlayan;
Gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan,
Şırıl şırıl,
Şırıl şırıl...

Ne olurdu, bir kadın, elleri avucumda,
Bahsetse yaşamanın tadından başucumda,
Mırıl mırıl,
Mırıl mırıl...


(1927)

Çile, Necip Fazıl KısakürekÇile, Necip Fazıl Kısakürek

Bir Adım

Rıza tahtı yerle bir, sanki düşman kaderi,
Ve akıl!... Nefes kesen, nedenlerin tutsağı.
İnsan ruhsuz nedir ki; bir kemik ve bir deri.
Ne olur şimdi birden toz olsa şu Tûr Dağı.

Gözlerindeki cennet, şimdi alev renginde,
Bir kuş; tam ortasında, dehşetli bir denizin.
Göğsüne dalga dalga taşlar her değdiğinde,
Yuvarlanır yüreği, dibine bir dehlizin.

Çekilse sular yerin tâ yedi kat dibine,
Toprağa karışmadan, dirilse ya şu toprak.
Bir rüzgar okşar gibi, dokunmalı kalbine,
Toplanmalı bulutlar; şimşek gibi koşarak.

Karanlık deryalarda, susuzluktan çatlarken;
Bir çöl gibi serapa, o masum dudakların.
Balondan damlalara dokunmalı bir diken,
Kefenler sarılmalı ağarmış şakakların.

Nurdan kanatlar takıp, şu dipsiz vadilerden,
Yükselmelisin kırk yıl evveline zamanın.
Doymayan; köpek dostu o kara kedilerden,
Küçüldükçe vaktidir, hızlıca uzamanın.

Sahte kahkahalarla, hiç durmadan ağlayan,
Gönlüne bir tebessüm hüznü değmeli artık.
Bir avaz duymalısın: Dayan yüreğim dayan,
Kulağında bir nişan; ezele dek bir yırtık.

Balçık balçık rengine, kulaç kulaç yüzmeli,
Yaratılış sırrını serperek bataklığa.
Akıl, akıldan yoksun; akılsız bir zır deli,
Bir adımlık mesafen, o sonsuz uzaklığa.

Ankara, Nisan 2011

K/aralamalar

Sigaramın dumanı raksediyor boşlukta,
Bir sefer var, der gibi aksediyor kuşlukta!

Ankara, 20.02.2018 / 22:41

Zafer, bir alıntı ekledi.
20 Şub 22:29

KALAN

Bir ebedî mahrumluk, kalan bu hikâyeden;
Git, git, bir çıkmaz sokak, o varılmaz gâyeden...

(1956)

Çile, Necip Fazıl KısakürekÇile, Necip Fazıl Kısakürek
Zafer, bir alıntı ekledi.
20 Şub 22:28

KADIN

Kalıp değil bir fikir...
Elmas sorguçlu fakir;
Açıkta sırrı bâkir;
Kadın...

Çölde kaçan bir serap;
Yönü kementli mihrap...
Madeni som ıstırap;
Kadın...

Dipsiz hasrete tuzak;
En yakınken en uzak....
Tadı zehrinde erzak;
Kadın...

Bir işaret, bir misal;
Ayrılık remzi visal...
Allah'a yol bir timsal;
Kadın...

(1983)

Çile, Necip Fazıl KısakürekÇile, Necip Fazıl Kısakürek

İsimsiz Şiirler XIII

Akşam oldu; güneş, kayboldu demin,
Işıklar ki; bir bir yanmakta şimdi
Sükûta arkadaş simsiyah zemin,
Gökyüzü karaya kanmakta şimdi.

Vardığı durakta bir evsiz; posta,
Anneler, babalar, çocuklar yasta,
Yalnız döşeğinde bir garip hasta;
Ânı bir kıyamet sanmakta şimdi.

İyiden iyiye hava karardı,
Bir başka diyarda ufuk sarardı,
Renklerin içinde bir yanmış vardı;
Akşamın Rabbi’nin anmakta şimdi.

Ankara, 20.02.2018 / 19:25

Zafer, bir alıntı ekledi.
20 Şub 18:12

DAYAN KALBİM

Seni dağladılar, değil mi kalbim,
Her yanın, içi su dolu kabarcık.
Bulunmaz bu halden anlar bir ilim;
Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık.

Sensin gökten gelen oklara hedef;
Oyası ateşle işlenen gergef.
Çekme üç beş günlük dünyaya esef!
Dayan kalbim, üç beş nefes kadarcık!

(1972)

Çile, Necip Fazıl KısakürekÇile, Necip Fazıl Kısakürek