• 313 syf.
  ·2 günde·7/10
  Ülkemizdeki şanssız Nobelli yazarlardan biri de Samuel Josef Agnon. Dilimize sadece dört kitabı çevrilse de çok fazla okuyucunun ilgisi çekmeyi başaramamış. Dört kitabından okumaya en değer kitabı benim fikrimce bu kitabı. Bu kitap iki cilt halinde yayımlanmış, ben en çok birinci cildini beğendim. Genel olarak yazarla ilgili görüşlerim maalesef çok da olumlu yönde değil. Diğer kitaplarında olduğu gibi bu eserinde de çok hissedilir bir olay örgüsü yok. Yazarın ele aldığı konular genelde birbirini tekrar eder nitelikte. Kitaplarında Yahudilikle ilgili konular özellikle ön plana çıkıyor. Nitekim bu durum Yahudilikle ilgili konulara meraklı olmayan okurları fazlasıyla sıkabilir diye düşünüyorum. Çoğunlukla durağan geçen olaylar da olumsuz özellikler arasında gösterilebilir. Özellikle Nobel’i almasından sonra kitapları yabancı dillere çevrilmeye başlansa da ülkemizde pek rağbet görmediği aşikâr.

  Yazar bu romanını bir buçuk yıllık bir sürede yazdığını, günde 10 ila 16 saat çalıştığını, sağlığına hiç dikkat etmediğini, doktor tavsiyelerine uymadığını, bir saat bile çıkıp güneşte dolaşmadığını, bu hikâyede başına gelebilecek her türlü şeye memnuniyetle katlanacağını söylüyor bir yazısında. Yazarın ikinci romanı olarak nitelendirilen bu roman, İbranice olarak 1939'da kaleme alınmış ve genel olarak kitapta Yahudi kültürünün 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki çöküşü üzerine temellendirilmiş. Yani Avrupa'da kalmış Yahudilerin savaş sonrasında geçirdiği olumsuz değişimler olaylar üzerinden değil de daha çok kişiler üzerinden gidilerek anlatılmış. Hikâyenin anlatıcısı bizzat yazarın kendisi olmakla birlikte kitabın otobiyografik özellikler taşıdığını da belirtelim. Yazar kendi hayatından bir kesiti hikâyeye dâhil etmiş. Özellikle gerçek yaşamda yazarın memleketini terk edip gitmesi ve yıllar sonra tekrar oraya dönüşü romanda belki olay namına anlatabileceğimiz tek şey.

  Yıllarca Filistin'de yaşadıktan sonra doğduğu kasabaya gelen yazar kendini orada bir yabancı gibi bulur. Şehir çok sessiz, ruhen terk edilmiş gibidir. Her yerde yıkıntıların izlerini görmek mümkündür. Çocukluk hatıraları bir anda yerle bir olur. Yahudi geleneğinin doğup büyüdüğü ve yaşatıldığı o şehir artık onlar için bir sembol olmaktan çıkmış durumdadır. Tanıştığı insanlar da maddi ve manevi olarak yıkılmışlardır. Geride kalanlar fakirlik ve sefaletin pençesindedirler. Pek çoğu fiziksel ve zihinsel olarak hastadır. Trajik bir geçmişin izlerini silemeden yeni problemlerle karşı karşıyadırlar. Sadece insanlar değil, binalar ve ibadethaneler de aynı durumdadır. Sinagoglara giden yoktur, üstelik o büyülü havaları artık çok eskilerde kalmıştır. Dört duvardan başka bir şey değildir. Burada yazar biraz da Don Kişotvari bir role bürünerek ibadethaneleri tekrar eski haline getirmeye, halkı bilinçlendirmeye çalışsa da bunda muvaffak olamaz. Çürüme ve yok oluş onun tahminlerinden çok daha hızlı ilerlemektedir kasaba için. Geçmiş adeta bir hayalet ve iskelet gibi önünde durmaktadır. Romanın sonlarına doğru yazar yavaş yavaş istemese de felaketi kabullenmeye başlar.

  Romanda söylediğim gibi bir olay örgüsünden çok kişisel ve toplumsal felaketin kanıtları ön plandadır. Fantezi ve hayal öğeleri bir hayli fazla, yazar sürekli kendi içinde bir hesaplaşma durumundadır. Dinsel öğeler, ibadetler çok fazla ön planda. Tüm bunlar da okuma sürecini yavaşlatıyor ve bir süre sonra sıkıcı hale getirmeye başlıyor sanki.

  Birkaç günlük olması planlanan ziyaret neredeyse bir yıla çıkar ve yazar hiçbir zaman kendini evindeymiş gibi hissedemez. Romanın sonunda Yahudi yaşamı için orada bir umudun olmadığını gören yazar evine döner. Avrupa’da Yahudi kültürü, yaşamı çökmüştür; Avrupa Yahudilerinin evi yıkılmıştır, artık yeni ev İsrail'dir.
 • Bugün de "roman" diye adlandırılan kitaplar yazılıyor, tıpkı şehrimizi hala şehir diye adlandırdıkları gibi.