Giriş Yap
Kuvvetle muhtemeldir ki Sultan Hamit de bu durumun farkındadır ancak iki arada bir derede kalmaktadır. Devletinin gücünü ve imkânlarını bilmekle birlikte, emperyalist güçlerin devleti üzerindeki emellerine de pekâlâ ve fevkalade vakıftır. Meşrutiyetin de dertlere deva olmayacağını çok iyi müşahede etmektedir hatta bu sistemin devletinin sonu olacağını bilmektedir. Ancak bu şartlarda bir orta yol bulunamamış ve hazin sona doğru adım adım gidilmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi "Büyük bir millet gururunda, haklarında, tarihinde mağdur ve muzdaripti." Ancak ilerleyen günler ve yıllar önce büyük bir Padişahı mağdur ve muzdarip yapacak sonra da onun bu hale düşmesini öncülük eden Enver Bey'i aynı hale getirecektir.
Sayfa 42 - Yakın Plan
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Hayatın gerçek yüzüyle birlikte yaşadığımı düşünmüyorum. Göz çevremde, yüzümde morlukla gezmenin ne olduğunu bilmiyorum. Ya da çenemde, diğer her yerde kan lekesinin beni nasıl göstereceğini bilmiyorum. Asıl güllük gülistanlık içinde yaşayanlar yaşamıyor diye düşünüyorum. Bence acı çeken insanların her biri yaşamın ihtimallerini, olabilecek diğer bir gerçekliği tam anlamıyla yaşıyor. Çünkü güllük gülistanlık yaşamın tamamı ütülü bir şekilde devam ediyor. Koca bir maske... Bu arada acı çeken kendisine uzanan bir el görmediğinde dünyaya anlamlı bakmaktan, arayıştan her seferinde uzaklaşıyor.
Ve gün olur akıllılığım beni terk ederse: -ah,pek sever o, kaçıp gitmeyi! - gururum da uçup gitsin,budalalığımla birlikte!.
“Artık insanları daha çok bana iyi gelip gelmedikleriyle değerlendiriyorum. Onlarla birlikte olduğumda kendimi daha iyi hissedip hissetmediğimi soruyorum kendime.”
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Latincede college baş kalarıyla birlikte çalışmak üzere seçilen demek. College ile colleague (meslektaş) aslında aynı kelime. College kelimesi yüz yıllarca, lonca, oda, demek benzeri bir meslek kuruluşu anlamında kullanıldı; bu anlamı bugün de kullanılır. Bir üniversite içindeki bağımsız okul anlamı on dokuzuncu yüzyılda Ox ford, Cambridge üniversitelerinde ortaya çıktı. Bu üniversitelerde hala kullanılır. Günümüzde özel orta öğretim okullarına da "college" denebiliyor. Türkçede yabancı dil ağırlıklı öğ retime yer veren okullara "kolej" deniyor. Terimin bu anlamı on dokuzuncu yüzyılda açılan Amerikan okulları dolayısıyla Türkçeye girdi. Bugün sağlık koleji, polis koleji gibi meslek okulları ise terimin eski anlamına dayanıyor.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.17