• 256 syf.
  ·10/10
  Boyalı kuşun varolma mücadelesi desem eksik olur fakat bir şeyler anlatır yine de. Bir hayatı anlamak için bir fragman belki de.. Savaş yıllarında dilsiz kalan yazar gibi boyalı bir kuşa,saldırıyı yapan türdaşlarının düşmanlığını hangi sözcük bize ifade edebilir? Kamus eskidi. Yeni sözcükler boşluğu dolduran yankı gibi ulaşmıyor bir türlü varmak istediği yere. Anavatanında ötekileştirilen simalar uzak değil nedense. Savaşın kazananı var mı sahi? Çocuklar? kadınlar? gençler? yaşlılar? Savaşta canlarıyla ödeyen erler? Çiftçiler? Köylüler?
  ...
  Her sayfası bedel ödenerek yazılmış . Eserindeki çocuk gibi hırpalanarak geçen bir ömürden 'insan' olarak kalabilen boyalı kuşun çığlığını duydum, yazarın satır aralarındaki boşlukları okurken. Savaş insanı dilsiz bırakır.
  Kadınlar ve çocuklar yaşamın adıyken savaş, hoyrat eliyle yok eden sistemli, öldürücü, boğucu bir kuvvete dönüşür. Tüm renkleri soluk bırakan savaşın bu soğuk etkisidir. Boyalı kuş, ötekileştirmenin yok saymanın adıdır aslında. Boyalı kuş, savaşta kışkırtıcıların hedefidir. Boyalı kuş,insan vahşetine maruz kalan 'öteki'dir. Sürüden uzaklaşması gerekir. O sürüden değildir. 'Ben de sizdenim, aynıyız!' diyen kuşun yakarışlarının duyulmayışı gibi ve ilkel öldürme dürtüsünün maruz kalanıdır. Boyalı kuş, altı yaşındaki Çingene bir çocuğun tanıklığı oluyor. Ari üstün bir ırka mensup olanların asla kabul etmeyeceği 'hedef' oluyor.

  Savaş toplumlarında cehaletin seyri değişmez. Batıl inançlar, didişmeler, particilik ve kadın bedeninin mülk edinme aracına dönüşmesi..
  İkinci dünya savaşı yıllarında savaş vahşetini anlatan yazar, o dönemin kartpostalını elimize tutuşturur. Gerçekte yaşananlar elbetteki anlatılanların yüzde beşi bile değildir, ama yine de rahatsız eder. Rahatsız edici bir etki ile kitabı okurken soluğum kesildi. Düğüm düğüm bir acıyı kokladım.
  İnsana yeteri güç ve imkan verilince kadınlar ve çocuklar zarar görür. Geleceğe ve yaşama darbedir, bilirsiniz. Son bir not: geleceğe ve yaşama sahip çıkın olur mu?
  Kapanışı Nazım Hikmet'in şiiri ile yapmak istiyorum. Savaşınız barış olsun nolur.
  https://youtu.be/Emyts6ydYHY

  Bulutsuzluk Özlemi'nden 'boyalı kuş'u dinleyelim
  https://youtu.be/d1_Dh_jfwcQ