• 158 syf.
  ·10/10
  Mehmet Esat Bülkat veya Esat Paşa, Türk asker. Balkan Savaşları sırasında Yanya'da gösterdiği savunma ve direnişi ile tanınan Esat Paşa, Çanakkale Savaşı'nda büyük başarı göstermiş; düşman kuvvetlerinin boğazı geçip İstanbul'a varmasını önleyen komutanlardan biri olmuştur. (Wikipedia)

  Esad Paşa'nın çanakkele savaşı yazışmalarını anlatan bu kitap Ordumuzun zordurumunu anlatıyor. Bu kitabı bir çok kez okudum ve daha okuyacağım çünkü bu eser resmi yazışmalarla Canakkale'yi anlatıyor.

  Beşinci Ordu Erkan-ı Harbiye Başkanlığı’na,
  Tahrirat
  C. 2 Temmuz 1915 Telefon
  Orduca emir verilmedikçe cephane için Şimal Grubu’ndan menzile dönülmemiştir. Yalnız sözlü olarak gruba yapılan tebligat üzerine “Schneider” mermisi almak üzere gönderilen kollara sonradan dönmeleri emri verilmiştir.
  Şimdilik bir iki güne kifayet etmek üzere Kolordu’da ancak dört yüz sandık piyade cephanesi kalmıştır ve hiç bomba yoktur. Top cephanesinin ikmali için fırkalardan her gün şiddetle müracaat vaki olmaktadır. On altıncı Fırka’dan alınan bir ihtiyaç yazısı ekte takdim kılındı. Cebel ve sahra kolları hemen kâmilen boşta; bu sebeple daha önce istirham olunduğu üzere iki bin sandık piyade cep-hanesiyle bin beş yüz bomba ve mümkün olan topçu cephanesinin derhal verilmesi için gereken mercilere emir buyrulması istirham olunur.

  2 Temmuz 1915
  Şimal Grubu Kumandanı 2- Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Tahrirat

  Şarapnel 
  7. Alay 3. Tabur    1783 cebel 
  5. Alay 3. Tabur    1978 cebel 
  16. Alay 1. Tabur  1765 sahra 
  3 Alay 3. Tabur     1576 cebel 
  (?)                             60   Tekitle arz ve istirham olunduğu üzere Şimal Grubu’nun mevzi-indeki bataryaların cephane mevcutları yukarıdaki gibidir. Her bataryaya isabet eden mermi miktarı binden azdır. Hâlbuki gerek bir taarruzun vukuunda ve gerekse tarafımızdan yapılacak bir taarruza hazırlıkta her bataryanın bini aşkın mermi sarf ettiği tecrübeler neticesinde anlaşılmıştır. Şu halde mevzide bulunan bataryalar yetmez.


  Düşmanın devamlı bir taarruzu halinde cephanesiz kalması muhakkak olup Allah saklasın bu gibi bir felâkette cephanesiz kalmamak ve düşmanın günden güne takviye ettiği siperlerini tahriple terakkisine meydan vermemek üzere ara sıra obüs ateşiyle rahatsız etmeye şiddetle ihtiyaç olduğundan dün arz olunan iki bin piyade ve bin beş yüz bomba ile şimdilik sahra mermisi gelinceye kadar birkaç bin cebel ve mümkün olan miktarda on iki (... ) verilmesi için icap edenlere emir buyrulması istirham olunur.