1000Kitap Logosu

Çile

Asıl ter, ruhların döktüğü terlerdir.
Asıl ter, ruhların döktüğü terlerdir. Beden nasıl terleyerek içindeki kirli ve zehirli maddeleri dışarı atıyorsa, ruhlar da, çile terlemesi sonucunda, içteki kıskançlık, şöhret düşkünlüğü, puta ve dünyaya taparlık, maddeye değer verme, gurur gibi kötü duygu ve düşünceleri, duyarlık sapıtmalarını, benlik sanrılarını dışa atar. Ruh, bu terleyiş sonunda arınır. İnsan, öbür insanlarla birlikte, gerçeğe erme yolunda ter dökme ile ancak insan olur.
Sezai Karakoç
Sayfa 55 - DİRİLİŞ
3
Tuğba
bir alıntı ekledi.
... Işittim ki, sen yedi sene güneş görmeden burada çile doldurmuşsun. Sakın sen de, insanlığın zalimliğinden, vefasızlığından kaçmış olmayasın?.. Bu yedi sene içinde elbette güneşlerin, rüzgarların hasretini çektiğin zamanlar olmuştur. Seni o dakikaların acısına katlandıran o melek sabrından bana da ver. İnlemeden, ağlamadan çile mi doldurayım.
8