Yeşim, bir alıntı ekledi.
19 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yeraltı Sayıklamaları
Bir şarkı aç dinleyelim. Benjamin Clementine olsun. O şarkıda home mu diyor, hope mu ? Bana hep hope gibi geliyor. Öyle olsun.

Beni Onlara Verme, Tarık Tufan (Sayfa 54)Beni Onlara Verme, Tarık Tufan (Sayfa 54)
Elif Peksöz, Suçlu, Hem de Çok Suçlu'yu inceledi.
05 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Üç çiftin barbekü partisi esnasında ve sonrasında yaşadıkları anlatılıyor. Daha doğrusu o partide yaşanılan bir olayın üstesinden nasıl geldiklerine değinilmiş.
Spoiler olmaması için çok derinleştiremiyorum. Başlarda biraz sıkıcı olsa da -sürekli gizemli bir barbekü partisi muhabbeti vardı- daha yarı olmadan akmaya başladı. İlginç ama çoook düşünülmesi hatta mümkünse epey de ders çıkarılması gereken bir konu seçilmiş. Üstelik yan konular da birbirinden etkileyici. Yaşanılan olayı da sonrasındaki gelişmeleri de kısmen tahmin edebildim. Ancak tüylerim diken diken oldu. Hele ki Oliver "bir ve iki ve üç ve..." diye üçüncüye tekrarlarken resmen ağladım. Çok ender ağlarım kitap okurken. Ama bu noktada bildiğiniz hüngür hüngür ağladım. Kendimi clementine'in yerine koyamadım,rabbim de kimseyi koymasın onun yerine. Ayrıca en sonda erika ve oliver'ın aldığı kararla yazar öyle bir noktaya parmak basmış ki ayakta alkışlamalı,elini öpmeli yazarın. Bir alkış da çevirmen ve editöre gelmeli,çünkü hata yoktu Mutlaka ama mutlaka okunup ders çıkarılmalı. Ben çooook beğendim. Sizler de en az benim kadar keyif alırsınız umarım. Kitapla kalın.

Burcu Bergen, Suçlu, Hem de Çok Suçlu'yu inceledi.
20 Haz 2017 · Kitabı okudu · 3 günde · 8/10 puan

Selam, inceleme yazmadan evvel hadi biraz daha okuyayım biraz daha ilerleyeyim diye bekledim ki dayanamadım. Ne zamandır bestseller okumayan ben aldığı güzel övgülere dayanamayıp okumaya başladım kitabı ve çok sevdim. Dört nala koşmayan ama bir an evvel öğrenmek için can attığınız bir barbekü gününden bahseden kitap 3 ailenin ilişkilerini seriyor önümüze. Okudukça karakterleri çok daha iyi analiz edip bütünleşiyorsunuz. Sorguluyor ve bazen kızıyorsunuz. Değinilen konular o kadar normal ki bu bile beni heyecanlandırıyor. Gönül rahatlığı ile tavsiye edebilirim.

*spoiler; istifçilik, yumurta bağışı gibi konulara daha önce hiç denk gelmemiştim açıkçası. Clementine'nin ve Erika'nın yerine kendimi koyduğumda hangisine hak verebileceğimi bilemedim. Kitabın Avustralya'da geçiyor olması bile başlı başına bir değişiklik benim için.

Onur Özkan, bir alıntı ekledi.
12 Nis 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

"İngil­te­re’nin Hay­van­ları" Şarkısı
“Yol­daş­lar, artık dün ge­ce gördüğüm düşten söz ede­­bi­li­rim.
Tam ola­rak an­lat­mam mümkün de­ğil, ama İnsan or­ta­dan kalktıktan
son­ra yeryüzünün na­sıl bir yer olacağını gördüm di­ye­bi­li­rim.
Çok­tandır unut­muş ol­du­ğum bir şe­yi anımsadım.
Yıllar önce, ben küçük bir do­muzken, an­nem ve öte­ki di­şi do­muz­lar,
yalnızca ez­gi­si­ni ve ilk üç sözcüğünü bil­dik­le­ri es­ki bir şarkı söyler­ler­di.
Şarkının ez­gi­si­ni ço­cuk­ken öğren­miş­tim, ama ni­ce­dir aklımdan çıkmış­tı.
Dün ge­ce düşümde ge­ri gel­di şarkının ez­gi­si.
Da­ha­sı, şarkının sözle­ri­ni de anımsadım.
Hiç kuşkum yok, hay­van­ların çok es­ki çağ­lar­da söyle­dik­le­ri,
ku­şak­lardır unu­tul­muş olan şarkının sözle­riy­di bun­lar.
Şim­­di, yol­daş­lar, si­ze bu şarkıyı söyle­ye­ce­ğim.
Yaş­lı­yım, sesim kısık, ama ez­gi­si­ni öğret­ti­ğim za­man siz şarkıyı çok
da­ha güzel söyle­ye­bi­lir­si­niz. Şarkının adı, İngil­te­re’nin Hay­van­ları.”

Ko­ca Re­is, gırtlağını te­miz­le­yip şarkıya baş­ladı.
Ger­çek­ten de kısıktı se­si, ama hiç de fe­na söyle­mi­yor­du.
Şarkının coş­ku­lu bir ez­gi­si vardı, Cle­men­ti­ne ile
La Cu­cu­­rac­ha arası bir şarkıydı. Sözle­ri şöyley­di:

İngil­te­re ve İrlan­da’nın hay­van­ları,
Bütün ülke­le­rin, bütün ik­lim­le­rin hay­van­ları,
Ku­lak ve­rin müjde­le­rin en güze­li­ne,
Düşle­di­ği­miz Altın Çağ önümüzde.

Er geç bir gün ge­le­cek,
Zor­ba İnsan dev­ri­le­cek,
İngil­te­re’nin be­re­ket­li top­rak­larında
Yalnızca hay­van­lar ge­zi­ne­cek.

Bur­nu­mu­za ge­çi­ri­len hal­ka­lar,
Sırtımıza vu­ru­lan se­mer sökülüp atıla­cak,
Karnımıza sap­la­nan mah­muz çürüyüp pas­la­na­cak,
Acımasız kırbaç bir da­ha şak­la­ma­ya­cak.

Zen­gin­lik­ler düşle­re sığma­ya­cak,
Buğ­dayı ar­pası, yu­lafı sa­manı,
Yon­cası, bak­lası, pan­carı,
O gün hep­si bi­zim ola­cak.

İngil­te­re’nin çayırları da­ha ye­şil,
Ir­mak­ları da­ha aydınlık ola­cak,
Rüzgârlar da­ha tatlı ese­cek,
Biz özgürlüğümüze ka­vu­şun­ca.

O günü göre­me­den ölüp git­sek de,
Her­kes bu uğur­da sa­vaş­malı,
İnek­ler­le at­lar, kaz­lar­la hin­di­ler el ele,
Özgürlük uğ­ru­na ter akıtmalı.

İngil­te­re ve İrlan­da’nın hay­van­ları,
Bütün ülke­le­rin, bütün ik­lim­le­rin hay­van­ları,
Ku­lak ve­rin müjde­me, ha­ber salın her ye­re,
Düşle­di­ği­miz Altın Çağ önümüzde.

Hayvan Çiftliği, George Orwell (Sayfa 15 - Can Yayınları - Çeviri: Celal Üster)Hayvan Çiftliği, George Orwell (Sayfa 15 - Can Yayınları - Çeviri: Celal Üster)
KitapKokanAdam, Kürk Mantolu Madonna'yı inceledi.
 05 Mar 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Sen planlar yaparken başına gelenlerdir hayat.. Güzel söylemiş John Lennon.. Sonunda mutluluk yakalanmış ancak biranda memleketten gelen havadis neticesinde herşey tamamiyle alt üst olmuş..
Lakin ben Raif'in yerinde olsaydım; o vefat haberini alıp memlekete dönmem icap ettiği vakit ne yapar eder Maria'yı da yanımda götürürdüm.. Tamam madem seni tamamladığını düşündüğün ömre bedel aşkını geride bıraktın peki neden gerçekleşmesi ihtimaller dahilinde olmayan son derece ütopik bir şekilde vuku bulan bir olay neticesinde kızın olduğunu öğrendiğin yavrucağa neden sahip çıkmadın bağrına basmadın..
Maria Puder'e gelecek olursak kitabın sonlarına kadar olumsuzdu hakkındaki düşüncelerim.. Hani eternal sunshine of spotness mind'daki clémentine, my sassy girl'deki Jordan efendime söyleyim fight club'taki marla singer karakterlerininden (ne istediğini bilmeyen, yaşam enerjisini kaybetmiş, karamsar, kırıcı/kırılgan, vurdumduymaz, şımarık, tükenmişlik sendromu yaşayan) pek bir farklı gelmedi bana.. Lakin gerçekten aradığını bulduğunda da ruhundaki adanmışlığı ve fedakarlığı da gördüm onda..
Velhasıl kelam kitap hakkında; yazarın pak ve anlaşılası üslubuyla okunulası güzel ve dramatik bir aşk hikayesi diyebilirim..