Resûl-i Ekrem (sav),Kureyş'in amansız eziyetleri karşısında canına kasteden kavmi için, "Allahım! Kavmimi affet,onları hidâyetine sevket.Çünkü onlar bilmiyorlar!" diye hayır dua ediyordu. Kâdî İyaz (ra) Peygamber Efendimiz'in (sav) bu duasındaki rahmet ahlâkını şöyle anlatır: "Ey insan!Şu sözde bulunan fazilet, güzel ahlâk,büyük kerem,üstün sabır ve hilme bak! O,kavminin kendisine yaptıklarına sadece sükût edip onları bağışladığını göstermedi.Onlara şefkat ve merha-met etti.Kendileri için şefaatçi olup, 'Allahım! Kavmimi hidayet et! Onları affet! Zira onlar bilmiyorlar (bilseler bana bu eziyeti yapmazlar)' diye dua ediyordu.Sonra, 'Kavmim!' diyerek,bu şefkat ve merhametin sebebini ortaya koydu.Peşinden, 'Onlar bilmiyorlar!' diyerek, cehaletlerinden dolayı onlar adına Allah Teâlâ'ya özür beyan etti.
Kadı İyaz,eş-Şifa,1/83Kitabı okuyor
“Beni Rabbim terbiye ettiği için benim edep ve ahlakım ne güzeldir.”
Katılıyorum!
Vahiy haritan,nebi kılavuzun,akıl pusulan,iman sermayen,amel azığın,sevgi yakıtın,ahlâk karakterin,edep aksesuarın,merhamet sıfatın,şeref ve izzet adın olsun.
Sayfa 201 - Mavi Çatı YayınlarıKitabı okuyor
Hazreti Peygamber (sav)'i Övmek Üzere Yazılmış Bir Şiir
1- Ey ALLAH'ın nuru!.. Kudret ışığı!.. Ey göğün tek yıldızı 2- Eşsiz-benzersiz hak peygambersin Her türlü övgüye en layıksın 3- Varlığınla zamana süs-zinet verince yerler feleklere üstün geldi 4- Senin bir mislini ALLAH'ü Teâla yaratıp yetiştirmek dilememiştir elbet 5- İlahi hikmet
Haccın Sünnetlerinden Biri
Kimseye zahmet vermeksizin Kâbe-i muazzama'nın örtüsüne yapışıp duada bulunmak ve içerisine girmek mümkün olunca, kemali edep ve tazim ile girip iki rekat namaz kılmak. Kâbe-i muazzama'nın estarına = perdesine sarılmak, Mültezem'e sürünme; ALLAH'u Teâlâ'ya yakın olmaya duyulan şevk ve heyecanın bir remzidir. Beytullah'a olan muhabbetin, Hak Teâlâ'nın mağfiretini ısrarla niyazın ve Mabûdü Kerim Hazretlerine sığınmanın bir nişanesidir.
Çocuğu Ezber Noktasında Terbiye Etmek
Karakteristik yağı dengeli olup, akılda olgunluğa erdiği vakit, çocuğun zihin açısından uyanık olmasını gerekir. Kim bir çocukla rızıklandırılırsa; onunla beraber çalışsın. Zira başarı böyle yapmakla gelir. Çocuk sahibi kimsenin, küçüklükten itibaren çocuğunu temizlik ve taharete alıştırması, edep ile yetiştirmesi gereklidir. Çocuk beş yaşına varınca ilim ezberine başlaması gerekir. Küçük yaşta yapılan ezber taşa nakış yapmak gibidir.Ne zaman ki çocuk buluğa erer de, kendisinde ilmi elde etmeye teşvik edecek bir gayret olmazsa, bu çocuk için artık felah/kurtuluş yoktur.
İnsan hep bilmediğinden değil ya, Bazen de bildiğinden susar. Edep bilir susar, Sabır bilir susar Saygı bilir susar, Sevgi bilir susar.
Sözün özü; iyiliğe nezaketin, bilgiye üslubun, imana muhabbetin, dindarlığa görgünün eşlik etmesi beklenir. Bütün bunlar, "edep" dediğimiz harç cümlesindendir.
… Biz dile söze bakmayız. Gönle hale bakarız, … Edep bilenler başkadır, Canı ruhu yanmış aşıklar başka. Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de. Mevlana Celaleddin Rumi
Sayfa 34 - DKKitabı okuyor
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.