Sâirfilmenâm, bir alıntı ekledi.
 5 saat önce · Kitabı okuyor

Ağıtlar
(...)
Vatanlar, vatanlar, esir vatanlar,
Ey yüreyi vatan için atanlar,
Toplanın elleri silâh tutanlar,
Kıyam etsin ölülerim, sağlarım,
Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım?..

Esen yellere bak sevda yelidir,
Açan güllere bak bayrak alıdır,
Senden ayrı düşen gönül delidir,
Nerde benim Ural-Altay dağlarım,
Akşam olur Sabah olur ağlarım...

Duman olup dağlarına alsam mı?
Yağmur olup bağlarına yağsam mı?
Yıldız olup göklerine doğsam mı?
Ah çeker de yaşın yaşın ağlarım,
Nerde benim Ural-Altay dağlarım?..

Doğmuyor, doğmuyor aylar, yıldızlar,
Çalmıyor kırılmış kopuzlar, sazlar,
Karalar bağlamış gelinler, kızlar,
Akşam olur Sabah olur ağlarım,
Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım?..

Allah Allah diyen ezanlar nerede?
Efeler, yiğitler, kızanlar nerede?
Taşkentler, Kırımlar, Kazanlar nerede?
Nerede benim Ural-Altay dağlarım,
Akşam olur Sabah olur ağlarım...

Artık Dede Korkut öğüt vermiyor,
Gültekin'den bildirgeler gelmiyor,
Ne söylesem Olmuyor, ah olmuyor,
Nerde benim Ural-Altay dağlarım,
Akşam olur Sabah olur ağlarım...

Sürüler dağılmış yaylamaz olmuş,
Irmaklar kurumuş çağlamaz olmuş,
Ozanlar, şamanlar söylemez olmuş,
Nerde benim Ural-Altay dağlarım?
Akşam olur Sabah olur ağlarım...

Mağripten maşrıkı soranlar hani?
Çin'i, Viyana'yı soranlar hani?
Üç kıt'ada dimdik duranlar hani?
Nerde benim Ural-Altay dağlarım?
Akşam olur sabah olur ağlarım...

Geçmiş günler birer hayâl oldular,
Bedr-i tâm idiler hilâl oldular,
Dün cevapken bugün suâl oldular
Nerde benim Ural-Altay dağlarım?
Akşam olur sabah olur ağlarım...

Ferhat olup şu dağları deleyim
Aç koynunu yalınayak geleyim
Zararı yok yollarında öleyim
Nerde benim Ural-Altay dağlarım?
Akşam olur Sabah olur ağlarım...

Kınaman dostlarım gözümde yaş var,
Şu kara bağrımda bir kara taş var,
Tam elli iki milyon esir kardaş var,
Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım?
Akşam olur Sabah olur ağlarım...

Bütün Şiirleri, Osman Yüksel Serdengeçti (Sayfa 24 - Kurgan Edebiyat Yayınları)Bütün Şiirleri, Osman Yüksel Serdengeçti (Sayfa 24 - Kurgan Edebiyat Yayınları)

Dinle,yoksa dilin seni sağır eder.
Yüzleş,yoksa kalbin seni esir eder.
Anla,yoksa zihnin seni deli eder.

Kızıldereli Atasözü

Olacak iş mi ??
Allâh-u Teâlâ dünyayı bize esir etti (onu bizim emrimize verdi) ama biz döndük dünyaya esir olduk.

Sefer Fındık, bir alıntı ekledi.
Dün 23:04 · Kitabı okuyor

Sefer’in sesindeki güven Kâmil Bey’in yüreğini umutla doldurmuştu.
“Mustafa Kemal Paşa’yı bilir misiniz sahi?”

“İyi biliriz! Önce Çanakkale’de gördük. O zaman daha paşa olmamıştı, paşa oldu, Büyük Cemal Paşa’yla görüşmek için Şam’a geldi. Bize komutanlık etmedi ama, yamandır gayet... Çanakkale Boğazı’mız Alaman’ın paşasına kalsaydı, yandıktı Beyim. Alaman’ın paşası İngilizlerin çıkacağı yeri büsbütün yanlış hesaplamış. Askeri beriye biriktirmiş. Mustafa Kemal Paşa, Alaman paşasının iyice şaşırttığını görmesiyle kumanda mumanda dinler mi! ‘Ben Arıburnu’nu tutarım,’ demiş bereket! Tutmasaydı, İstanbul daha o zamandan gitti giderdi.”

Esir Şehrin Mahpusu, Kemal TahirEsir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir
Sefer Fındık, bir alıntı ekledi.
Dün 22:53 · Kitabı okuyor

“Yaşama sevinci dediğimiz duygu ne garip... Çıkıp gittikten sonra insanın içinde, utanca benzeyen buruk bir şey bırakıyor, bütün yalınkat sevinçler gibi...”

Esir Şehrin Mahpusu, Kemal TahirEsir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir

Zihnimiz esir, her insan demir parmaklıklar gibi etrafımızı çevrelemiş.Beden bir pranga . ölüm tek özgürlük ..

-Bay_X