Harun Mert, Freud - Mutluluğun Mimarı'ı inceledi.
4 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · Puan vermedi

Freud un öğrencisi Zweig tarafından kaleme alınan bu eserin ilk 50 sayfasında Zweig in usta kalemiyle Freud un kişiliği, fiziği, yaşam tarzı, ideolojisi vs. Son derece detaylı, bir divan şairinin sevdiğini anlatır gibi, titiz bir şekilde anlatılmıştır.
Genel hatlarıyla freudun hayatı ve psikolojiye katmış olduğu teknikleri ve bilgileri anlatıyor. Lakin freudun genel olarak çarpıcı fikirleri olsada katılmadığım baktığım zaman havada kalan saçma fikirleri mevcut şöyle ki; kısaca cinselligi öyle bir merkeze koyuyor ki bebeklerin emdiği her şeyi cinsellik dürtüsü doğrultusunda yaptığını söylüyor yani cinsellik dürtüsünü bebeklikten başladığı belirtiyor son derece iğrenç umarım bunun üzerine bir deney yapmaya yeltenmemiştir!!! Bir iğrençlikte, çocukluktan gelen anne sevgisi, baba nefretinden bahsediyor ve bunun sebebini cinselliğe bağlıyor, yani anneyi babadan kıskanma vs vs. Yani cinsellik konusunda adeta çuvallıyor sanıyorum ahlak kavramı kafasında çok başka yerlerde daha detaylı okumak lazım.

Harun Mert, bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

~son~
Çünkü her kim, kendi içindeki insanı anlamayı öğrenirse, başkalarının içindeki insanı da anlar.

Freud - Mutluluğun Mimarı, Stefan ZweigFreud - Mutluluğun Mimarı, Stefan Zweig
Hasan Yıldırım, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okuyor

Marx,temel gerçeği toplumun sosyo-ekonomi yapısında ararken; Freud, temel gerçeği bireyin cinsel enerjisinin kontrolünde bulmuştur.

Çağımızın Özgürlük Sorunu, Erich FrommÇağımızın Özgürlük Sorunu, Erich Fromm
Harun Mert, bir alıntı ekledi.
 6 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

psikanaliz
Çünkü Psikanalizin asıl amacı, hastanın kendini içten içe irdeleyerek fark etmesi ve deneyimini dışa vurmasıdır.

Freud - Mutluluğun Mimarı, Stefan Zweig (Sayfa 116)Freud - Mutluluğun Mimarı, Stefan Zweig (Sayfa 116)

Sigmund Freud
"Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği anlamına gelmiyor." -

Harun Mert, bir alıntı ekledi.
7 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Dil Sürçmesi
Freud için sürçme, düşüncesizce yapılmış bir eylem değil bastırılan bir düşüncenin niyahet iradeye baskın çıkmasıdır.

Freud - Mutluluğun Mimarı, Stefan Zweig (Sayfa 82)Freud - Mutluluğun Mimarı, Stefan Zweig (Sayfa 82)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
7 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Bir şey kesinlikle yasaklanıyorsa, buna yol açan bir istek var demektir ortada."

Totem ve Tabu, Sigmund FreudTotem ve Tabu, Sigmund Freud
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 8 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Bu şiddetli yasak çok dikkate değer bir şeydir. Bunun, totemin içeriğinden ve
özelliklerinden öğrendiğimiz şeylerle mantıksal bir ilgisi yoktur. Yani onun
totemizm sistemine nasıl girdiğini anlayamayız. Onun için bazı bilginlerin
başlangıçta ekzogaminin gerek köken, gerekse anlam yönünden totemizmle
hiçbir ilgisi olmadığını, fakat evlenmeyle ilgili sınırlamaların bunu zorunlu
kılması üzerine sonradan ona eklendiğini kabul etmelerine şaşmamak gerekir.
Ne olursa olsun, totemizmle ekzogami arasında bir ilgi vardır ve bu da çok
güçlüdür.
Bu yasağın anlamını tartışarak anlamaya çalışalım.
( Bu yasağın çiğnenmesi, diğer totem yasaklarında (örneğin totem olan
hayvanın öldürülmesinde) olduğu gibi otomatik olarak cezalandırılmakla
bırakılmıyor, bütün toplumu tehdit eden bir tehlikeden ya da herkesin üzerine
gelecek olan bir günahtan kurtulmak sorunuymuşçasına bütün boy tarafından
şiddetle bunun öcü alınıyor. Frazer'in kitabından alınacak birkaç tümce bu
gibi günahların bizim bugünkü ölçülerimize göre oldukça ahlakdışı olan bu-
vahşiler tarafından nasıl karşılandığını göstermeye yeter. Frazer şöyle der:
"Avustralya'da yasak olan bir klana bağlı biriyle cinsel ilişkinin cezası daima
ölümdür. Kadın ister aynı yerli topluluktan olsun, ister başka bir boydan
kaçırılmış olsun, önemi yoktur; onu karısı olarak kullanan suçlu ve kadın klan
arkadaşları tarafından öldürülebilir. Bazı olaylarda belirli bir zaman için ele
geçmekten kurtulursa suç unutulabilir. Yeni Güney Gal'de Ta-ta-thi boyunda
görülen ender olaylarda erkek öldürülür, fakat kadın yalnızca öldüresiye dövülür
ya da mızraklanır ya da her ikisi birden yapılır. Kadını büsbütün öldürmemenin
nedeni, onlara göre, kadının zorlanmış olma olasılığıdır. Hatta gelip geçici
aşklarda bile klan yasakları en korkunç şeyler olarak düşünülür ve ölümle
cezalandırılır.''

Totem ve Tabu, Sigmund FreudTotem ve Tabu, Sigmund Freud
kütüphaneci esra, bir alıntı ekledi.
 8 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yitirdiklerimiz için bir yer buluruz mutlaka. Böyle bir kayıptan sonra tuttuğumuz matemin en zor aşamasının geçeceğini bilsek bile asla tam olarak teselli olamayacağımızı ve yitirdiğimizin yerini alacak bir şey bulamayacağımızı da unutmayınız. O boşluk neyle dolarsa dolsun, isterse içi tamamıyla kapansın, yine de geride bir şey kalacaktır.

Mutluluk Dediğimiz Şey, Sigmund FreudMutluluk Dediğimiz Şey, Sigmund Freud
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Tabu kısıtlamaları, sırf ahlaksal ya da dinsel yasaklardan ayrı şeylerdir. Bunlar bir tanrısal emirden gelme olmayıp, kendiliklerinden zorlayıcıdırlar.

Totem ve Tabu, Sigmund FreudTotem ve Tabu, Sigmund Freud