S•

S•
@fromthebook
3801 okur puanı
Ekim 2017 tarihinde katıldı
Yanacak, aydınlanacak sabah şafağı. Kimval, timpal ve flütlerle Yanımızda altını, gümüşü ve kutsallığı Götüreceğiz kadim yurda, Filistin'e. ... bu davanın özü, içgüdüsel karşı konulmaz bir coşkuyla Yahudi yığınlarında kesinlikle yaşamakta olduğuna eminim. Yalnız davayı canlı tutabilmek için elbette bu "devlet içinde devlet" olgusunu koruması zorunludur. Yapılıyor da...
Sayfa 742 - Yapı Kredi Yayınları
Reklam
aşağı tabakadan da, yukarı tabakadan da (bilim adamı, düşünür, Kabalists, haham) insanlar Mesih'in onları yine Kudüs'te toplayacağına ve kılıcıyla bütün halkları dize getireceğine inanıyorlar; bu nedenle Yahudiler, hiç değilse büyük çoğunluğu, tek mesleği tercih ediyor: altın ticareti ve altın işlemeciliği.
Sayfa 742 - Yapı Kredi Yayınları
Yahudi'yi Tanrısız düşünmek olacak iş değil; hem aydın Yahudiler arasında tanrıtanımazların bulunduğuna da inanmıyorum: Hepsinin hamuru aynı, kim bilir dünya bu aydın Yahudilerden daha neler görecek!
Sayfa 742 - Yapı Kredi Yayınları

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Çocukluğumda Yahudi efsanelerini okumuş, dinlemiştim, hiç sapmadan ısrarla Mesih'i bekliyorlardı, aşağı tabakadan da, yukarı tabakadan da (bilim adamı, düşünür, Kabalists,¹ haham) insanlar Mesih'in onları yine Kudüs'te toplayacağına ve kılıcıyla bütün halkları dize getireceğine inanıyorlar; bu nedenle Yahudiler, hiç değilse büyük çoğunluğu, tek mesleği tercih ediyor: altın ticareti ve altın işlemeciliği. Mesih belirdiği zaman, yurtları olmayan yabancı topraklara bağlı kalmayı istemedikleri için, edindikleri altın ve değerli taşları yanlarında götürmek çok uygun olacağı için. Ne zaman mı? Yanacak, aydınlanacak sabah şafağı. Kimval,² timpal³ ve flütlerle Yanımızda altını, gümüşü ve kutsallığı Götüreceğiz kadim yurda, Filistin'e. Yine söylüyorum, destan olarak duydum bunları, ama bu davanın özü, içgüdüsel karşı konulmaz bir coşkuyla Yahudi yığınlarında kesinlikle yaşamakta olduğuna eminim. Yalnız davayı canlı tutabilmek için elbette bu "devlet içinde devlet" olgusunu koruması zorunludur. Yapılıyor da. O halde tek neden zulüm ve izlenme meselesi değildir, ardında başka bir düşünce yatmaktadır. ¹.Mistik Yahudi öğretisi Kabala yandaşı, bu öğretiyi yayan kişi. ².Geleneksel vurmalı Yahudi müzik aleti. ³.Büyük orkestra davulu.
Sayfa 742 - Yapı Kredi Yayınları
Siz beyler, aydın Yahudiler, karşı savcılar, saçma sapan sözler ettiğimi, eğer bir "status in statu" varsa bunun tek nedeninin zulüm ve izlenme olduğunu, ortaçağdan beri, daha da önce bu dinsel "tenkil" hareketinin bu statüyü doğurduğunu, sadece kendini koruma güdüsünden bu "satus in statu"nun ortaya çıktığını ve hâlâ sürüyorsa bunun nedeninin Yahudilerin henüz "yerli halkla" eşit haklara sahip olmamasından ileri geldiğini söyleyeceksiniz. Bakın, bana öyle geliyor ki ona eşit haklar verilseydi, şu kendi "status in statusundan dünyada vazgeçmezdi, dahası "status in statu"yu yalnızca başka nedenlere ve etkilere, kendini koruma duygusuna yormak az gelirdi. Üstelik tam kırk yüzyıl kendini korumada direnme yetersiz bile kalırdı, bu kadar uzun bir süreyi korumak da usandırırdı. Dünyanın en güçlü uygarlıkları bu kırk yüzyılın yarısına bile ulaşamamışlardır ve politik güçlerini ve etnik kimliklerini yitirmişlerdir. Burada temel neden salt kendini koruma duygusu değildir; devindiren, alıp götüren bir düşünce, yukarıda söylediğim gibi insanoğlunun son sözünü söylemede zayıf kaldığı evrensel, derin bir şeyler vardır. Öncelikle dinsel bir yanı var, buna kuşku yok. Sonra ilk Yehova'nın adıyla, kendi düşüncesiyle ve akidesiyle halkını sağlam amaçlara yöneltmeyi sürdüren yol göstericisi vardır, bu artık açıktır; ayrıca, yine söylüyorum, Yahudi'yi Tanrısız düşünmek olacak iş değil; hem aydın Yahudiler arasında tanrıtanımazların bulunduğuna da inanmıyorum: Hepsinin hamuru aynı, kim bilir dünya bu aydın Yahudilerden daha neler görecek!
Sayfa 741 - 742 Yapı Kredi Yayınları
Reklam
Yahudilik ve Status in Statu
Topraklarını ve siyasal kimliğini yitirsen de, dünyanın dört bir yanına dağılsan da, bütün ülkeler arasında -şu bu fark etmez- sana vaat edilen nimetlerin tümünün orada olduğuna inan, bunların mutlaka gerçekleşeceğine daima inan. Varlığını sürdürdükçe hor gör, birbirinizle bağınızı güçlü tutun, sömür -bekle, bekle!..
Sayfa 741 - Yapı Kredi Yayınları
Yahudilik ve Status in Statu
Yabancıların arasına girme, kendi kimliğini koru, bil ki Tanrının biricik kulu hâlâ sensin; diğerlerinin kökünü kazı ya da köle haline getir, sömür. Dünya üzerinde zaferi kazanacağına, herkesin sana boyun eğeceğine inan. Herkesi küçümse, hiçbir topluluğun yaşantısıyla ilişki içinde olma!
Sayfa 741 - Yapı Kredi Yayınları
Yahudilik ve "status in statu" [devlet içinde devlet]
Kendini soyutlama ve bunu dinsel dogmalar katına çıkararak yabancılaşma, başka topluluklarla kaynaşmama, dünyada bir tek halk kimliğinin -Yahudiliğin- var olduğu düşüncesine inanç, diğer halkları ne olursa olsun yok sayma...
Sayfa 741 - Yapı Kredi Yayınları
Bu "status in statu" [devlet içinde devlet] nasıl bir şey, ezelden beri değişmeyen bu düşüncenin özü nedir? Bunu anlatmak uzun iş, kısa bir yazıya sığdırılamaz, hem geçen şu kırk yüzyıla rağmen daha zamanı ve süresi gelmediği için çok zordur, bu büyük toplulukla [Yahudiler] ilgili insanoğlunun son sözü ileride söylenecektir.
Sayfa 741 - Yapı Kredi Yayınları
Yahudiler!
defalarca topraklarını, siyasal bağımsızlığını, yasalarını, hatta dinini kaybedecek ve sonra her defasında yeniden bir araya gelecek, yasalarını, dinini yeniden yaratacak... dünyada bir eşi görülmeyen böyle bir halk status in statu [devlet içinde devlet] olmadan varlığını sürdüremezdi, bu statükoyu her zaman ve her yerde binlerce yıllık dağılma ve sürgün süreçlerinde korumayı başarmıştır.
Sayfa 740 - Yapı Kredi Yayınları
Reklam
Status in Statu [Devlet içinde devlet]
Bakın, yeryüzünde tam kırk yüzyıl, yani neredeyse insanlık tarihi boyunca, hem de sağlam ve yıkılmaz bir birlik içinde varlığını sürdürecek; defalarca topraklarını, siyasal bağımsızlığını, yasalarını, hatta dinini kaybedecek ve sonra her defasında yeniden bir araya gelecek, farklı görünüşte de olsa eski düşünceleri üzerinde yeniden doğacak ve yasalarını, dinini yeniden yaratacak... Hayır, beyler, böyle uzun ömürlü, sağlam, böylesine akıl almaz derecede güçlü ve dinamik, dünyada bir eşi görülmeyen böyle bir halk status in statu olmadan varlığını sürdüremezdi, bu statükoyu her zaman ve her yerde binlerce yıllık dağılma ve sürgün süreçlerinde korumayı başarmıştır.
Sayfa 740 - Yapı Kredi Yayınları
Ya Rusya'da tam tersine Ruslar üç milyon, Yahudiler seksen milyon olsaydı, acaba Rusların hali ne olurdu, neye dönerlerdi? Nasıl hor görürlerdi, neye benzetirlerdi Rusları acaba? Aynı eşit hakları verirler miydi? Serbestçe ibadet olanağı sağlarlar mıydı? Düpedüz köle haline dönüştürmezler miydi?
Sayfa 739 - Yapı Kredi Yayınları
sizi temin ederim, gerek kışlalarda, gerekse başka yerlerde sıradan Rus insanı Yahudi'nin onunla yemek yemek istemediğini, Ruslardan tiksindiğini, köşe bucak kaçtığını iyi bilir (Yahudiler bu davranışlarını hiç gizlemeye çalışmazlar).
Sayfa 739 - Yapı Kredi Yayınları
Yahudiler özel giysilerini giyerler, yüksek sesle dua ederlerdi. Bu ibadet biçimini kimseler yadırgamaz, ne karışır, ne de alay ederlerdi. Yanlarından sessizce, neredeyse yüreklendirerek geçerlerdi... Ama Yahudiler nedense kendilerini Ruslardan soyutlarlar, birlikte yemek yemek istemezlerdi, inanın tepeden bakarlardı bize. Hem de nerede! Hapishane gibi bir ortamda!
Sayfa 739 - Yapı Kredi Yayınları
Bizim basit halk tabakasında "Yahuda İsa'ya ihanet etmiştir!" şeklinde Yahudi'ye a priori önyargılı, bönce dinsel kin yoktur. Bunu küçük çocuklardan, ayyaşlardan duysanız bile, halkımız, Yahudi'ye körü körüne bir nefretle bakmaz.
Sayfa 739 - Yapı Kredi Yayınları
Resim