En beğenilen Gecenin en karanlık olduğu an şafak sökmeden az önceki an.. gönderileri