• EŞ’ARİLİK Kurucusu Ebul-Hasan el Eşaridir. Mutezili bilgini Ebu ali cübbani den ders görmüştür.” Üçkardeş” münakaşası olan salah ve aslah meselesinde hocası Ebu ali Cübbai ile tartışması ve konuda ikna edici bir cevap almaması üzerine Mutezileden ayrılır. Eşarinin eserleri gerek mutezili gerekte sunnı ıken;


  1. Makalatul İslamiyyin ve ihtilafu’l musallin
  2. el- ibane an usuli’d- diyane

  3. el luma fi’r –redd ala ehli’z-zeyğ ve’l- bida,

  4. Risale fi istihsani’l havz fi ilmi’l kelam

  5. Usulü ehli’s- sunne ve’l cemaa

  6. Risaletul iman min kelamı ebi’l- hasan el – eşari


  Genelde Eş’ariliğin özelde Eş’arinin kelam anlayışında 3 özellik vardır.

  1. Nesneler arasında neden sonuc ilişkisi mutlak surette söz konusu değildir.

  2. Kesb doktrinin kabulü

  3. Akıl- vahiy ilişkisinde vahyi esas alıp aklı ona tabi tutmasıdır

  Eşariliğin temel görüşleri

  a)Tevhid;Allah birdir varlığı ezelidir.Bütün sıfatları kadim ve ezelidir. Allaha “şey” denebilir.Allahın sıfatları zatının ne aynı ne de gayridirler.
  ***.Kuran Allahın kelamıdır yaratılmamıştır. ***.Allahın ahrette gözlerle görülmesi mumkundür caizdir.


  b)Peygamberlik(nübüvvet);Yüce Allah insanların içinden dilediğini peygamberlikle görevlendirir. Bununla birlikte o insanlara peygamber göndermek zorunda değildir

  Resul ve nebi arasında fark vardır.Her resul aynı zamanda bir nebidir, fakat her nebi bir resul değildir.Resul ve nebilerin ilki HZ ADEM DİR sonuncusu HZ MUHAMMET TİR. Kadınlardan 4 tane nebi olan peygamber vardır fakat onların içinde resul yoktur.

  c)İnsan ve fiileri; Eşariyye göre Allah dirilecekleri gün olan kıyamet gününe kadar insanlardan sadır olacak bütün fiileri Levhi mahfuz da tesbit etmiştir. *.Birey yaptıklarından sorumlu tutulur. * Said ve şaki olanları önceden bilip takdir eden Allahtır.

  d)İman; Dil ile imanı ikrar edenin zahirde imanına yani mumin olduguna hükmedilir.Ancak kalbin inkarı durumunda dilin ikrarı ile gerçekte iman edilmiş olmaz.

  e)Büyük günah sorunu; Tövbesiz ölen büyük günah sahiplerinin durumu Allaha kalmıştır .dilerse affeder dilerse cezalandırır.

  f)Ahiret Şefaat;Kabir azabı gerçekleşecektir.Büyük günah sahiplerine şefaat haktır.

  e)İmamet;Devlet başkanı yani imam seçimle işbaşına gelir.

  ****Ehli sünnet denilince ilk akla eş’ari kelamı olmuştur.bunun nedenı bırcok eş’ari kelamcısı yuzlerce kitap yazmıştır.Ebu hasan el eşarinin oluşturdugu kelam sisteminin arkasından gelen takipçileri:

  ***Ebu Bekir Muhammed el Bakillani,*** İbn furek, Abdulkaahir el bagdadi, ***İmamul Haremeyn ebu meali cüveyni,***Ebu hamid el gazali, ibn tumert , ***Fahreddin razi,Seyfuddin el amıdi, ***Adududdin el ici, **Saadeddin taftazani,*** Seyyid şerif cürcani …
 • Vakit çok geç artık hayatı öğrenmeye
  Yüreklerimiz birlikte ağlasın sabaha dek
  En küçük şarkı için nice mutsuzluk gerek
  Louis Aragon
  Sayfa 85 - E Kitap
 • Gönlü hakikat yolunda yakmak gerek. Ömrü yakmak gerek. Nefsi yakmak gerek, hissi ve hevesi yakmak gerek. Insan yanmalı ki başkaları o ışıkla yol alsın.
 • Aslında insandan gitmek gerek.
  En önemlisi insanı bırakıp gitmek.
  İnsanı insandan çok yoran bitiren sindiren başkası var mı?
  Durduk yere sebep aramadan insanı insanlığından eden var mı?
 • Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir. Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik, çünkü güç, adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.
 • işte sen işte ben işte yıldızlar
  Ellerimizle deşiyoruz gecenin karnını
  Gün yok güneş yok
  Gün bitmemişti oysa
  Güneş de tutulmamıştı
  Yapma bir gece yaratılmıştı yalnızca
  Gün ve güneş tutuklanmıştı
  Parçalanırken günü ayakta tutan o direk
  Biliyorum
  Böyle eksik taşınmıyor bu yürek
  Mutlaka bir yerlere varmamız gerek