İsa başlıca iki sorunu, başkaldırmışların da sorunları olan kötülük ve ölüm sorunlarını çözmeye gelmiştir. Çözümü bunları önce kendi üzerine almak olmuştur. İnsantanrı da acı çeker, sabırla. Acı çektiğine, öldüğüne göre, kötülüğün ve ölümün suçu tümüyle onun sırtına yüklenemez. Golgotha gecesinin bunca önem taşıması, Tanrı bu karanlıklarda geleneksel ayrıcalıklarını açıkça bırakarak ölüm bunalımını, işin içinde umutsuzluk da olmak üzere, sonuna dek yaşadığı içindir.
47
Beğeni
Okur