Giriş Yap
Güneş Ülkesi’nde hayranlık duyulacak başka bir şey de boş oturmanın, yaşlılık nedeniyle kuvvetten düşme dışında hiçbir şekilde kabul görmemesidir. Yaşlılar da öğüt ve önerileri ile buna katkıda bulunurlar. Ayakları sakat olanlar gözleriyle nöbet hizmetlerinde çalışırlar; gözleri görmeyenler yünleri ve kuş tüylerini yastık ve döşeklere doldururlar; elleri olmayanlar başka işlerde çalıştırılırlar; tek bir organı olan insan bile topluluğa yararlı olabilir.
·
Ah muhteşem 🕊💮
Gerçekten öyle 🌸