224 syf.
·4 günde·10/10
Kamil insan olmanın yolu hakkında yazılmış olan eserde, Esma-ül Hüsna'ların dualarımız da ne kadar etkili olacağına örnekler verilerek, nefs mücadelesinin aşamaları hakkında bilgiler içeriyor...

Ne istersen Allah'tan iste diyen yazar, kendi Spritüel deneyimlerini, rehber rüyalarını ve nefs mertebeleri hakkında yaptığı araştırmaları, sade ve anlaşılır yazım dili ile okuyucuya sunuyor...

Elif olmak, doğruluğu, dürüstlüğü simgelerken, Vav olmak tasavvufta sadece Yaradan karşısında eğilmek ve bu ikisi arasında hayatımızın her aşamasını sorgulayarak, neler yapabileceğimizi, kendi içimizde yaşadığımız duygu ve düşüncelere bakıp, eksiklerimizi giderip, halife olduğumuzu hatırlayıp, düşüncelerimizin kaderimiz üzerinde ki etkilerini, Kur’an-ı Kerim'den ayetler vererek bizleri bilgilendiren örneklerle, kitap sona eriyor...

“Allah müminlerin dostudur.” (Âl-i imran: 68) ayeti kerime göre, Velayet Yolu (Velâyet ise; Allah'ın kulunu, kulun Mevlâ'sını dost edinmesinin) insan hayatı üzerinde ne gibi etkileri olabileceğine güzel örnekler veriyor...

Okuyacak olan kitap dostlarına keyifli okumalar dilerim...