"Günümüzde, siyasi iktidar biçimi ne olursa olsun tüm kurumlar bir cinsiyet ayrışması temelinde şekillenmektedir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri devlet yapılarında, aile içinde, eğitim kurumlarında, iş dünyasında, medyada, kültür ürünlerinde ortaya çıkmaktadır. Siyasi iktidar biçimleri ve ekonomik uygulamaların zaman içinde büyük değişimler göstermesine rağmen ataerkil ideoloji her yeni yapıya eklemlenerek varlığını sürdürmekte ve yeniden üretilmektedir."