Gerçekten çok sevilen bir şeyin, sonradan sevilmemesi mümkün müydü?
Emile Zola
Sayfa 50 - Lazare şaşırtıyor