İnsanoğlunun ne iki gençliğe ne de iki aşka sahip olmadığını anlayamadın mı ?
Emile Zola
Sayfa 227 - Avrupa Yakası - 2016