Günün birinde ister istemez ölecekti! Korku boğazında düğümleniyor, soluğunu kesiyordu.
Emile Zola
Sayfa 143 - İş bankası