— Çirkin bir adam, demiş.
— Erkekte güzellik aranmaz, huyu güzel olsun, demişler.
— Sevimsiz, demiş.
— Alışırsın seversin, demişler.