Müslüman Osmanlı ailesinin çok zevceli bir düzene dayandığı yaygın bir mütearifedir, fakat yanlıştır. Osmanlı cemiyetinde polygamie denen çok zevceli evlilik ne gayriahlâki (zaten toplumda az görülür) ne de gayrikanunî bir durumdur, ama hoş karşılanmaz.