Eğer emrinizde insanlar varsa ve bu insanların hayat sorumluluğunu taşıyorsanız uyumak imkansızdır. "Acaba uyanık olması gerekenler de uyumuş mudur?" diye diye sabahı ediyorsunuz.