GRUP HALİNDEKİ ÇOK EŞLİ EVLİLİKTEN KARI KOCA EVLİLİĞİNE GEÇİŞ KADININ ESERİDİR.

Bachofen'-in, grup halinde evlilikten karı-koca evliliğine doğru gerçekleşen ilerlemeyi, özünde kadınların eseri olarak kabul etmekte ne kadar ·haklı olduğunu görmüştük; yalnızca, iki-başlıevliliğin tek-eşlilik yararına bırakılması, erkeklerin hesabına kaydedilmelidir. Ve tarihte,,bunun etkisi, özellikle kadıniann durumunu daha da kötüleştirmek ve erkeklerin sadakatsizliğini kolaylaştırmak olmuştur. Şimdi, erkeğin bu adet hükmündeki sadakatsizliğine, kadınların (kendi varlıkları ve daha da çok çocuklarının geleceği kaygısıyla) katianma nedeni olan iktisadi koşullar ortadan kaldırılsın, böylece kadının elde edeceği eşitlik, daha önceki bütün deneyiere göre, erkeklerin, kadınların çok-kocalı olacaklanndan daha çok tekeşli olmaları sonucunu verecektir.