Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

9,3/10  (13 Oy) · 
58 okunma  · 
21 beğeni  · 
1.535 gösterim
İçindekiler
7 Çevirenin Notu, Kenan Somer
11 Birinci Baskının Önsözü
14 Dördüncü Baskının Önsözü
29 I. Tarih-Öncesi Uygarlık Aşamaları
30 1.Yabanıllık
30 1.Aşağı Aşama
30 2.Orta Aşama
31 3.Yukarı Aşama
31 2. Barbarlık
31 1.Aşağı Aşama
32 2.Orta Aşama
34 3.Yukarı Aşama
36 II. Aile
46 1.Kandaş Aile
47 2.Ortaklaşa Aile
56 3.İki-Başlı-Aile
73 4.Tek-Eşli-Aile
99 III.İrokua Gensi
117 IV.Yunan Gensi
128 V. Atina Devletinin Oluşumu
141 VI. Roma'da Gens ve Devlet
154 VII. Keltlerde ve Cermenlerde Gens
172 VIII.Cermenlerde Devletin Oluşması
185 IX. Barbarlık ve Uygarlık
209 Ek: Grup Halinde Evlilik Üzerine Yeni Bulgulanmış Bir Olgu
Ek
217 Mark
237 Özel Terimler Sözlüğü
242 Açıklayıcı Notlar
246 Adlar Dizini
250 Kaynaklar Dizini
250 I.Yazarlar
251 II.Anonim Dergi ve Yayınlar
252 Konu Dizini
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  232
 • ISBN:
  9789757399049
 • Orijinal Adı:
  Der Ursprung Der Familie, Des Privateigentums Und Des Staats
 • Çeviri:
  Kenan Somer
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:

Marksist ideolojinin( diyalektik meteryalizmin )eksik yanlarını tamamlayan bir yazardır Friedrich ENGELS . Marx ın temellerini oluşturmuş olduğu ideoloji üzerine entellektüel bakış açısı ve bilimsel araştırmalarıyla diyalektik meteryalizmi zenginleştiren ve buram buram inceleme ve araştırma tek bir noktasının bile üzerinden öylesine geçilmeyen bence baş yapıt diyebilirim.. Alanında son yüzyılın en iyi kitabıdır bence.. Bu kitabı felsefe kulubünde bir tartışmaya katkıda bulunması için kütüpanemden çıkardım.. ancak okadar kapsamlı ve geniş anlatılmış ki olay .. amacına ulaşamadı malesef .. felsefe ve sosyoloji bölümü eğitim gören yada bu alana ilği duyan arkadaşlarımızın mutlaka okuması gereken güzel bir kitap...

'carpediem 
23 Ağu 14:32 · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

"Analık hukukunun yıkılışı kadın cinsinin dünya tarihindeki en büyük yenilgisi olmuştur.Erkek evdeki egemenliği de ele geçirmiş,kadın alçaltılmış,esir edilmiş,erkeğin şehvet kölesi, yalnızca çocuk doğurmak için bir araç haline gelmiştir.Kadının özellikle Yunanlıların kahramanlık çağında ve daha sonra da klasik çağda görülen bu aşağılanmış durumu giderek abartılmış,gizlenmiş ve kısmen daha yumuşak bir biçime sokulmuş,ancak asla ortadan kaldırılmamıştır."Daha kitabı yeni okumaya başlasam da dikkatimi fazlasıyla çeken bu paragraf üzerinde yorum yapmam konusunda beni fazlasıyla zorladı.Bu paragraf günümüzde yaşanan kadın cinayetleri,tecavüzler,şiddete maruz kalan kadınlar...Iste tüm bunların sebebi topluma beş para etmez insanların söz geçirmesi,meşhur o ataların gereksiz düşünceleri. Neymiş "Kadının sırtından sopayı,karnından sıpayı eksik etmeyeceksin."diyen o meşhur atalar,toplumumuzu öyle bir hale getirdiniz ki kimse kimseye dur durak bilmeden saldırıyor.Ne kadar yazılsa da boş ama #bilinistedik.

Kitaptan 5 Alıntı

Barbarlık çağı için demir kılıç ve uygarlık için ateşli silah neyse,yabanıllık için ok ve yay odur; her sorunu çözen silah.

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 31 - Sol Yayınları)Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 31 - Sol Yayınları)

İlkel Sosyalizm
“…Öyleyse, burada, gentilice örgütlenme ** , hiç değilse mark ortaklığının *** tutunduğu ülkelerde —Fransa’nın Kuzeyinde, İngiltere’de, Almanya ve İskandinavya’da—, yavaş yavaş yerel bir örgütlenme haline dönüştü ve bundan ötürü, devletin kuruluşuna uygun olma yeteneğini kazandı. Ama gene de, bütün gentilice örgütlenmeye özgü ilkel demokratik niteliğini korudu, ve böylece, daha sonra kendisine zorla kabul ettirilen yozlaşmış biçim içinde bile kendinden bir şeyler sakladı; ve en yakın çağa kadar, ezilen insanların elinde etkili bir silah olarak kaldı."

** Gentillice Örgütlenme: İlkel sosyalist kan (gens) örgütlenmesi

*** Mark Ortaklığı: İlkel sosyalist topluluklarda toprak üzerindeki ortaklaşa mülkiyet.

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 210 - Sol Yayınları)Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 210 - Sol Yayınları)

İlkel Sosyalizm geleneklerinin modern çağa ulaşması
“Bize kadar ulaşmış en eski Kelt yasaları gens’in hala hayat dolu olduğunu gösteriyor; gens; İrlanda’da, İngilizler tarafından zorla yıkıldıktan sonra, günümüzde, hiç değilse içgüdüsel bir biçimde, halk bilincinde gene de yaşamaktadır; İskoçya’da son yüzyılın ortalarına doğru dipdiriydi, ve orada da, ancak İngiliz silahları, İngiliz yasaları, İngiliz mahkemeleri önünde yenik düştü”

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 184 - Sol Yayınları)Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 184 - Sol Yayınları)

Devletin "bağımsızlığı"
"Devlet, sınıf karşıtlıklarını frenleme ihtiyacından doğduğuna, ama aynı zamanda, bu sınıfların çatışması ortasında doğduğuna göre, kural olarak en güçlü sınıfın, ekonomik bakımdan egemen olan, ve bunun sayesinde, siyasi bakımdan da egemen sınıf durumuna gelen ve böylece ezilen sınıfı boyunduruk altında tutmak ve sömürmek için yeni araçlar kazanan sınıfın devletidir. İşte bundan ötürüdür ki, antik devlet, her şeyden önce, köleleri boyunduruk altında tutmak için, köle sahiplerinin devletiydi; tıpkı feodal devletin, serf ve angaryacı köylüleri boyunduruk altında tutmak için soyluların organı, ve modern temsili devletin, ücretli emeğin sermaye tarafından sömürülmesi aleti olması gibi. Bununla birlikte, istisnai olarak savaşım durumundaki sınıfların denge tutmaya çok yaklaştıkları öyle bazı dönemler olur ki, devlet gücü sözde aracı olarak, bir zaman için, bu sınıflara karşı belirli bir bağımsızlığını muhafaza eder."

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 237 - Sol Yayınları)Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich Engels (Sayfa 237 - Sol Yayınları)