Ne Yapmalı? Hareketimizin Canalıcı Sorunları

9,7/10  (9 Oy) · 
22 okunma  · 
7 beğeni  · 
1.027 gösterim
İçindekiler

Önsöz


Dogmacılık Ve "Eleştiri Özgürlüğü"

"Eleştiri Özgürlüğü" Ne Demektir?

"Eleştiri Özgürlüğü"Nün Yeni Savunucuları

Rusya'da Eleştiri

Teorik Savaşımın Önemi Konusunda Engels


Yığınların Kendiliğindenliği Ve Sosyal-Demokratların Bilinçliliği

Kendiliğinden-Gelme Kabarmanın Başlangıcı

Kendiliğindenlik Önünde Eğilme. Raboçaya Mysıl

Öz-Kurtuluş Grubu Ve Raboçeye Dyelo


Trade-Unioncu Siyaset Ve Sosyal-Demokrat Siyaset

Siyasal Ajitasyon Ve Bunun Ekonomistler Tarafından Sınırlandırılması

Martinov, Plehanov'u Nasıl Derinleştirdi?

Siyasal Teşhirler Ve "Devrimci Eylem Eğitimi"

Ekonomizm İle Terörizm Arasındaki Ortak Yan Nedir?

Demokrasi Uğruna Savaşımın Öncüsü Olarak İşçi Sınıfı

Bir Kez Daha "Karaçalıcılar" Bir Kez Daha "Aldatmacılar"


Ekonomistlerin İlkelliği Ve Devrimciler Örgütü

İlkellik Nedir?

İlkellik Ve Ekonomizm

İşçiler Örgütü Ve Devrimciler Örgütü

Örgütsel Çalışmanın Kapsamı

"Komplocu" Örgüt Ve "Demokratçılık"

Yerel Çalışma Ve Bütün Rusya'yı Kapsayan Çalışma


Bütün Rusya İçin Bir Siyasal Gazete "Planı"

Nereden Başlamalı" Makalesinden Kim Alındı?


Bize Gerekli Olan Nasıl Bir Örgüttür?

Sonuç


Ek - İskra'yı Raboçeye Dyelo İle Birleştirme Girişimi

Ne Yapmalı?'Ya İlişkin Bir Düzeltme


Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  216
 • ISBN:
  9789757399186
 • Çeviri:
  Muzaffer İlhan Erdost
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:
Tarihsel Maddeci 
08 Şub 10:37 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yığın örgütlerinin en geniş, en açık biçimde olmasından, parti örgütlerinin ise en dar biçimde olmasından ve diğer gruplarla ilişki ve polemiklerle birlik olma çalışmalarından bahsetmesiyle, günümüzde bile ihtiyaçlara cevap veren bir kitap.

Türkiye'deki versiyonu için: Anarşi Yok Büyük Derleniş - Hikmet Kıvılcımlı

Kitaptan 3 Alıntı

Hareketlerinin süreci içerisinde,çalışan yığınların kendi başlarına formüle edecekleri bağımsız bir ideolojiden sözedilemeyeceğine göre,tek seçenek şu oluyor - ya burjuva ideolojisi,ya da sosyalist ideoloji.İkisi arasında bir orta yol yoktur (çünkü insanlık ''üçüncü'' bir ideoloji yaratmamıştır ve ayrıca da sınıf karşıtlıklarıyla parçalanmış bir toplumda sınıf-dışı ya da sınıf-üstü bir ideoloji sözkonusu olamaz).Öyleyse,herhangi bir biçimde sosyalist ideolojiyi küçümsemek,ona birazcık olsun yan çizmek,burjuva ideolojisini güçlendirmek anlamına gelir.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 48 - Sol)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 48 - Sol)

Sosyal-demokrasi,yalnızca işgücünün daha uygun koşullarla satılması için değil,aynı zamanda mülksüzlerin kendilerini zenginlere satmaya zorlayan toplumsal düzenin kalkması için de işçi sınıfı savaşımına önderlik eder.Sosyal-demokrasi,yalnızca belirli bir işverenler grubuyla ilişkilerde değil,modern toplumun bütün sınıflarıyla ve örgütlenmiş bir siyasal güç olarak devletle de ilişkilerde işçi sınıfını temsil eder.Demek ki,sosyal-demokratlar,kendilerini,yalnızca iktisadi savaşımla sınırlamakla kalmamalı,iktisadi teşhirlerin örgütlendirilmesi işinin başlıca eylemleri haline gelmesine de izin vermemelidirler.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 66 - Sol)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 66 - Sol)
Emre Kesikhalı 
22 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Kaynaşmış bir grup halinde, sarp ve zorlu bir yolda, birbirimizin ellerine sıkı sıkıya sarılmış olarak ilerliyoruz. Düşman tarafından her yandan sarılmış durumdayız ve bunların ateşi altında hemen hemen hiç durmadan ilerlemek zorundayız. Özgürce benimsediğimiz bir kararla, düşmanla savaşmak amacıyla, daha başında kendimizi tek başına bir grup olarak ayırdığımız için ve uzlaşma yolu yerine mücadele yolunu seçmiş olduğumuz için, bizi suçlayan kimselerin bulunduğu yakınımızdaki bataklığa çekilmemek amacıyla birleşmiş bulunuyoruz. Ve şimdi aramızdan bazıları şöyle bağırmaya başlıyorlar: gelin bataklığa gidelim! Ve onları ayıplamaya başladığımız zaman da, karşılıkları şu oluyor: ne geri insanlarsınız! Sizi daha iyi bir yola çağırma özgürlüğünü bize tanımamaktan utanmıyor musunuz? Evet beyler! Yalnızca bizi çağırmakta değil, istediğiniz yere, hatta bataklığa bile gitmekte özgürsünüz. Aslında bize göre sizin gerçek yeriniz bataklıktır, oraya ulaşmanız için size her türlü yardımı yapmaya da hazırız. Yeter ki ellerimizi bırakın, yakamıza yapışmayın ve o büyük özgürlük sözcüğünü kirletmeyin, çünkü biz de dilediğimiz yere gitmekte "özgürüz", yalnızca bataklığa karşı değil, yüzlerini bataklığa doğru çevirenlere karşı da savaşmakta özgürüz.! "

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç LeninNe Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin