Ne Yapmalı? Hareketimizin Canalıcı Sorunları

9,7/10  (12 Oy) · 
42 okunma  · 
10 beğeni  · 
1.179 gösterim
İçindekiler

Önsöz


Dogmacılık Ve "Eleştiri Özgürlüğü"

"Eleştiri Özgürlüğü" Ne Demektir?

"Eleştiri Özgürlüğü"Nün Yeni Savunucuları

Rusya'da Eleştiri

Teorik Savaşımın Önemi Konusunda Engels


Yığınların Kendiliğindenliği Ve Sosyal-Demokratların Bilinçliliği

Kendiliğinden-Gelme Kabarmanın Başlangıcı

Kendiliğindenlik Önünde Eğilme. Raboçaya Mysıl

Öz-Kurtuluş Grubu Ve Raboçeye Dyelo


Trade-Unioncu Siyaset Ve Sosyal-Demokrat Siyaset

Siyasal Ajitasyon Ve Bunun Ekonomistler Tarafından Sınırlandırılması

Martinov, Plehanov'u Nasıl Derinleştirdi?

Siyasal Teşhirler Ve "Devrimci Eylem Eğitimi"

Ekonomizm İle Terörizm Arasındaki Ortak Yan Nedir?

Demokrasi Uğruna Savaşımın Öncüsü Olarak İşçi Sınıfı

Bir Kez Daha "Karaçalıcılar" Bir Kez Daha "Aldatmacılar"


Ekonomistlerin İlkelliği Ve Devrimciler Örgütü

İlkellik Nedir?

İlkellik Ve Ekonomizm

İşçiler Örgütü Ve Devrimciler Örgütü

Örgütsel Çalışmanın Kapsamı

"Komplocu" Örgüt Ve "Demokratçılık"

Yerel Çalışma Ve Bütün Rusya'yı Kapsayan Çalışma


Bütün Rusya İçin Bir Siyasal Gazete "Planı"

Nereden Başlamalı" Makalesinden Kim Alındı?


Bize Gerekli Olan Nasıl Bir Örgüttür?

Sonuç


Ek - İskra'yı Raboçeye Dyelo İle Birleştirme Girişimi

Ne Yapmalı?'Ya İlişkin Bir Düzeltme


Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  216
 • ISBN:
  9789757399186
 • Çeviri:
  Muzaffer İlhan Erdost
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:
Tarihsel Maddeci 
08 Şub 10:37 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yığın örgütlerinin en geniş, en açık biçimde olmasından, parti örgütlerinin ise en dar biçimde olmasından ve diğer gruplarla ilişki ve polemiklerle birlik olma çalışmalarından bahsetmesiyle, günümüzde bile ihtiyaçlara cevap veren bir kitap.

Türkiye'deki versiyonu için: Anarşi Yok Büyük Derleniş - Hikmet Kıvılcımlı

Ali Aytaç 
29 May 11:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Teori okumaya başlayacaklar için ilk adım açısından ağır olacak bir kitap.Okumadan önce Kemal Okuyan'ın Ne yapmalıcılar kitabını okuyup sonra buna geçmek daha mantıklı ve rahat olur. Lenin,kitabının ismini Çernişevski'nin Nasıl yapmalı romanından almıştır.İçerik olaraksa devrime giden yolda Rusya'daki verilen siyasi Lenin dehası ile derin analizi ortaya koyulmaktadır.Adı üstünde,Ne Yapmalı?

Kitaptan 19 Alıntı

İbrahim K. 
10 Tem 22:00 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bir oportünist her formüle kolayca imzasını atar, ve onu aynı kolaylıkla terkeder, çünkü oportünizm demek, kesin ve sağlam ilkelere sahip olmamak demektir.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 202)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 202)
İbrahim K. 
10 Tem 14:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Devrimci deneyim ve örgütsel yetenek elde edilebilecek şeylerdir, yeter ki bunları elde etme isteği olsun, yeter ki, eksiklikler kabul edilsin, devrimci eylemde bu eksikliklerin kabul edilmesi bunların yarı yarıya giderilmesi demektir.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 39)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 39)
İbrahim K. 
10 Tem 15:46 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yığınların kendiliğinden kabarışı, ne kadar büyük ve hareket de ne kadar yaygın olursa, sosyal demokrasinin teorik, siyasal ve örgütsel çalışması için daha yüksek bir bilinç göstermesi gereği de o ölçüde artar.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 58)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 58)
İbrahim K. 
10 Tem 20:23 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sosyal-demokrat görevlerin soysuzlaş- tırıldığı zamanımızda, “canlı siyasal eylem”e başlamanın tek yolu, canlı siyasal ajitasyonlardır, bunu da, sık sık çıkan ve düzenli biçimde dağıtılan Rusya için bir gazetemiz olmadıkça sağlayamayız.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 176)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 176)
İbrahim K. 
10 Tem 19:41 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hareketimizde etkin olarak çalışanlar için biricik ciddi örgüt ilkesi, en sıkı gizlilik, üyelerin en sıkı elekten geçirilmesi ve profesyonel devrimcilerin eğitilmesi olmalıdır. Bu nitelikler birleşince, “demokratçılık”tan çok daha değerli olan bir şeye, devrimciler arasında eksiksiz bir yoldaşça karşılıklı güvene kavuşmuş olacağız.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 52)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 52)
İbrahim K. 
10 Tem 21:03 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Parti örgütünü kurarken sadece patlamalara ve sokak çatışmalarına, ya da “tekdüze günlük mücadelenin ilerleyişine” güvenmek büyük hata olur. Biz her zaman günlük çalışmamızı yapmalıyız ve her zaman her şeye hazır olmalıyız, çünkü çok kez patlama dönemleri ile durgun dönemlerin birbirinin yerini ne zaman alacağını önceden kestirmek hemen hemen olanaksızdır.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 191)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 191)
İbrahim K. 
10 Tem 17:43 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İşçi sınıfının siyasal bilincinin geliştirilmesinin zorunlu olduğu konusunda “herkes görüş birliği içerisindedir”. Çözülmesi gereken sorun bunun nasıl yapılacağı ve yapılması için neyin gerekli olduğu sorunudur. İktisadi mücadele, işçileri, sadece hükümetin işçi sınıfına karşı tutumunu “kavramaya yöneltir”; onun için “iktisadi mücadelenin kendisine siyasal bir nitelik kazandırmak” için ne kadar çaba harcarsak harcayalım, iktisadi mücadelenin sınırları içerisinde kaldığımız sürece, işçilerin siyasal bilincini (sosyal-demokrat siyasal bilinç düzeyine kadar) hiç bir zaman geliştiremeyiz, çünkü bu çerçeve çok dardır.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 86)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 86)
İbrahim K. 
10 Tem 20:23 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İyi örgütlenmiş bir gizli aygıt, profesyonel olarak eğitilmiş devrimcileri ve en büyük bir tutarlılıkla uygulanan bir işbölümünü gerektirir.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 157)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 157)

Hareketlerinin süreci içerisinde,çalışan yığınların kendi başlarına formüle edecekleri bağımsız bir ideolojiden sözedilemeyeceğine göre,tek seçenek şu oluyor - ya burjuva ideolojisi,ya da sosyalist ideoloji.İkisi arasında bir orta yol yoktur (çünkü insanlık ''üçüncü'' bir ideoloji yaratmamıştır ve ayrıca da sınıf karşıtlıklarıyla parçalanmış bir toplumda sınıf-dışı ya da sınıf-üstü bir ideoloji sözkonusu olamaz).Öyleyse,herhangi bir biçimde sosyalist ideolojiyi küçümsemek,ona birazcık olsun yan çizmek,burjuva ideolojisini güçlendirmek anlamına gelir.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 48 - Sol)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 48 - Sol)
İbrahim K. 
10 Tem 19:13 · Kitabı okudu · Puan vermedi

mücadele güçlü bir devrimciler örgütü tarafından yönetilmediği sürece proletaryanın kendiliğinden mücadelesi hiç bir zaman onun gerçek “sınıf mücadelesi” haline gelmeyecektir.

Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 146)Ne Yapmalı?, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 146)
2 /