Ne Yapmalı? (Hareketimizin Canalıcı Sorunları)

·
Okunma
·
Beğeni
·
2308
Gösterim
Adı:
Ne Yapmalı?
Alt başlık:
Hareketimizin Canalıcı Sorunları
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399186
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Ne Yapmalı?
Ne Yapmalı
Ne Yapmalı?
Ne Yapmalı ?
İçindekiler

Önsöz


Dogmacılık Ve "Eleştiri Özgürlüğü"

"Eleştiri Özgürlüğü" Ne Demektir?

"Eleştiri Özgürlüğü"Nün Yeni Savunucuları

Rusya'da Eleştiri

Teorik Savaşımın Önemi Konusunda Engels


Yığınların Kendiliğindenliği Ve Sosyal-Demokratların Bilinçliliği

Kendiliğinden-Gelme Kabarmanın Başlangıcı

Kendiliğindenlik Önünde Eğilme. Raboçaya Mysıl

Öz-Kurtuluş Grubu Ve Raboçeye Dyelo


Trade-Unioncu Siyaset Ve Sosyal-Demokrat Siyaset

Siyasal Ajitasyon Ve Bunun Ekonomistler Tarafından Sınırlandırılması

Martinov, Plehanov'u Nasıl Derinleştirdi?

Siyasal Teşhirler Ve "Devrimci Eylem Eğitimi"

Ekonomizm İle Terörizm Arasındaki Ortak Yan Nedir?

Demokrasi Uğruna Savaşımın Öncüsü Olarak İşçi Sınıfı

Bir Kez Daha "Karaçalıcılar" Bir Kez Daha "Aldatmacılar"


Ekonomistlerin İlkelliği Ve Devrimciler Örgütü

İlkellik Nedir?

İlkellik Ve Ekonomizm

İşçiler Örgütü Ve Devrimciler Örgütü

Örgütsel Çalışmanın Kapsamı

"Komplocu" Örgüt Ve "Demokratçılık"

Yerel Çalışma Ve Bütün Rusya'yı Kapsayan Çalışma


Bütün Rusya İçin Bir Siyasal Gazete "Planı"

Nereden Başlamalı" Makalesinden Kim Alındı?


Bize Gerekli Olan Nasıl Bir Örgüttür?

Sonuç


Ek - İskra'yı Raboçeye Dyelo İle Birleştirme Girişimi

Ne Yapmalı?'Ya İlişkin Bir Düzeltme


Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
216 syf.
·Beğendi·10/10
Yığın örgütlerinin en geniş, en açık biçimde olmasından, parti örgütlerinin ise en dar biçimde olmasından ve diğer gruplarla ilişki ve polemiklerle birlik olma çalışmalarından bahsetmesiyle, günümüzde bile ihtiyaçlara cevap veren bir kitap.

Türkiye'deki versiyonu için: Anarşi Yok Büyük Derleniş - Hikmet Kıvılcımlı
216 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
Önemli bir klasiktir bu kitap solun tarihinde! Bilinmelidir ki Ne Yapmalı? kitabında ileri sürülen tezler ve eleştiriler, yalnızca Rusya’nın ve Lenin’in tecrübelerinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda bütün zamanlar ve bütün ülkeler için devrimci sosyalist çalışma, örgütlenme, ajitasyon ve propaganda konularında temel ilkeleri, yol ve yöntemleri özetleyen evrensel bir Marksist klasiği olmuştur. Bu bakımdan okunması ve tartışılması da, tıpkı Lenin’in diğer faaliyet alanlarında önerdiği tarzda, planlı, diyalektik bir etkileşme ve karşılıklı tartışma içinde yürütülmelidir.
216 syf.
·Beğendi·9/10
Teori okumaya başlayacaklar için ilk adım açısından ağır olacak bir kitap.Okumadan önce Kemal Okuyan'ın Ne yapmalıcılar kitabını okuyup sonra buna geçmek daha mantıklı ve rahat olur. Lenin,kitabının ismini Çernişevski'nin Nasıl yapmalı romanından almıştır.İçerik olaraksa devrime giden yolda Rusya'daki verilen siyasi Lenin dehası ile derin analizi ortaya koyulmaktadır.Adı üstünde,Ne Yapmalı?
216 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
Bir Türkçü gözüyle yorumlayacak olursam.Kitapta her yazılan maalesef pratikte uygulanmıyor.Hayat durağan değil devingendir.Yazdığı vakitleri uygulamaya koymasaydı içeriklerini basit bulurdum ama değil.Komunizm aslında diktatörlüğe hizmet eder.Hiç bir zaman safi mutluluk vaadedemez.İnsanlar yığından öteye gitmez.Kişisel parlamalara izin verilmez.Bireysellikten kolektevizme götüren bu süreçte kişisel hata payına hiç yer verilmemiş.2 yoldan bahsedilmiş.Bana göre 3. yol da mevcut.
Bir oportünist her formüle kolayca imzasını atar, ve onu aynı kolaylıkla terkeder, çünkü oportünizm demek, kesin ve sağlam ilkelere sahip olmamak demektir.
Devrimci deneyim ve örgütsel yetenek elde edilebilecek şeylerdir, yeter ki bunları elde etme isteği olsun, yeter ki, eksiklikler kabul edilsin, devrimci eylemde bu eksikliklerin kabul edilmesi bunların yarı yarıya giderilmesi demektir.
“Lenin, Partinin yapısının iki kısımdan meydana gelmesi gerektiğini düşünüyordu; a) esas olarak profesyonel devrimcilerin, yani parti çalışması dışında hiçbir işle uğraşmayan, gerekli asgari teorik bilgiye, siyasi tecrübeye, örgütsel pratiğe ve Çarlık polisine karşı mücadele etme, kendini polisten gizleme sanatında asgari seviyeye sahip olan parti işçilerinin mensup olduğu, sürekliliği sağlayan dar bir yönetici parti işçileri kadrosu, ve b) geniş bir yerel parti örgütleri ağı ve yüz binlerce emekçinin sempati ve desteğine sahip çok sayıda parti üyesi." (Stalin, Seçme Eserler, cilt 15, sf. 50)”
“Özgürlük" ulu bir sözcüktür; ama sanayi özgürlüğü bayrağı altında en yağmacı savaşlar yürütülmüş, çalışma özgürlüğü bayrağı altında emekçiler iliklerine dek soyulmuştur.” ‘’Eleştiri özgürlüğü" kavramının bugünkü kullanımı da böyle sahte bir içerikten ibarettir. Bilimi ilerlettiklerine gerçekten inanan insanlar, eski görüşlerle birlikte yeni görüşlerin özgürlüğünü değil, eskilerin yerine yeni görüşlerin konmasını isterler. Günümüzdeki "yaşasın eleştiri özgürlüğü!" bağırtıları boş fıçı masalını fazlasıyla anımsatıyor.”
Yığınların kendiliğinden kabarışı, ne kadar büyük ve hareket de ne kadar yaygın olursa, sosyal demokrasinin teorik, siyasal ve örgütsel çalışması için daha yüksek bir bilinç göstermesi gereği de o ölçüde artar.
“Kapitalist gelişme proletaryayı ne kadar büyütürse, proletarya da o oranda kapitalizme karşı mücadeleye girişmeye zorlanır ve onu yürütecek yetkinliğe sahip olur.' Sosyalizmin mümkün ve zorunlu olduğu 'bilincine varır”.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ne Yapmalı?
Alt başlık:
Hareketimizin Canalıcı Sorunları
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399186
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Ne Yapmalı?
Ne Yapmalı
Ne Yapmalı?
Ne Yapmalı ?
İçindekiler

Önsöz


Dogmacılık Ve "Eleştiri Özgürlüğü"

"Eleştiri Özgürlüğü" Ne Demektir?

"Eleştiri Özgürlüğü"Nün Yeni Savunucuları

Rusya'da Eleştiri

Teorik Savaşımın Önemi Konusunda Engels


Yığınların Kendiliğindenliği Ve Sosyal-Demokratların Bilinçliliği

Kendiliğinden-Gelme Kabarmanın Başlangıcı

Kendiliğindenlik Önünde Eğilme. Raboçaya Mysıl

Öz-Kurtuluş Grubu Ve Raboçeye Dyelo


Trade-Unioncu Siyaset Ve Sosyal-Demokrat Siyaset

Siyasal Ajitasyon Ve Bunun Ekonomistler Tarafından Sınırlandırılması

Martinov, Plehanov'u Nasıl Derinleştirdi?

Siyasal Teşhirler Ve "Devrimci Eylem Eğitimi"

Ekonomizm İle Terörizm Arasındaki Ortak Yan Nedir?

Demokrasi Uğruna Savaşımın Öncüsü Olarak İşçi Sınıfı

Bir Kez Daha "Karaçalıcılar" Bir Kez Daha "Aldatmacılar"


Ekonomistlerin İlkelliği Ve Devrimciler Örgütü

İlkellik Nedir?

İlkellik Ve Ekonomizm

İşçiler Örgütü Ve Devrimciler Örgütü

Örgütsel Çalışmanın Kapsamı

"Komplocu" Örgüt Ve "Demokratçılık"

Yerel Çalışma Ve Bütün Rusya'yı Kapsayan Çalışma


Bütün Rusya İçin Bir Siyasal Gazete "Planı"

Nereden Başlamalı" Makalesinden Kim Alındı?


Bize Gerekli Olan Nasıl Bir Örgüttür?

Sonuç


Ek - İskra'yı Raboçeye Dyelo İle Birleştirme Girişimi

Ne Yapmalı?'Ya İlişkin Bir Düzeltme


Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 144 okur

  • Murat KARGI
  • Eren
  • BAYEGOİSTO
  • Len Sta
  • Rıdvan
  • Hasan Yıldırım
  • Atacan May
  • Ramazan Yıldırım
  • Hasan Hüseyin Beydil
  • Evren Çıldır

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%2.5
14-17 Yaş
%2.5
18-24 Yaş
%20
25-34 Yaş
%30
35-44 Yaş
%37.5
45-54 Yaş
%5
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%2.5

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%24.6
Erkek
%75.4

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (20)
9
%22.5 (9)
8
%2.5 (1)
7
%5 (2)
6
%0
5
%0
4
%2.5 (1)
3
%0
2
%2.5 (1)
1
%0