Emperyalizm (Kapitalizmin En Yüksek Aşaması)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1433
Gösterim
Adı:
Emperyalizm
Alt başlık:
Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
156
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399148
Kitabın türü:
Çeviri:
Cemal Süreya
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Emperyalizm
Emperyalizm
Emperyalizm
"Tekeller, oligarşi, özgürlük tutkusu yerine egemenlik tutkusu, giderek artan sayıda küçük veya güçsüz ulusun, en zengin ve en güçlü birkaç ulus tarafından sömürülmesi; bütün bunlar, emperyalizmin, onu asalak ve çürümeye yüz tutmuş kapitalizm olarak tanımlamamıza neden olan özelliklerini yaratmıştır."

Genel olarak kapitalizm, geçmişe göre çok daha hızlı büyür. Fakat bu büyüme, yalnızca genelde giderek bir dengesizlik kazanmakla kalmamaktadır.Bu dengesizlik, sermaye gücü en yüksek ülkelerin çürümesinde kendisini özellikle gösterir.
(Tanıtım Bülteninden)
156 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
Birinci dünya savaşı öncesinde kapitalizmin emperyalizme nasıl evrildiği kaleme alınmış. Kitapta bir akıcılık söz konusu değil. Çeviri kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Okumakta yarar var.
156 syf.
·Puan vermedi
Lenin emperyalizmin ekonomik ve askeri özünü şu dört başlıkta özetlemektedir

1- Üretimdeki aşırı yoğunlaşma ile birlikte serbest rekabetin egemen olduğu eski tip kapitalizmin yerini Tekellerin doğması ve kapitalizmin üretimin bir kaç tekel elinde yoğunlaştığı bir yüksek aşamaya evrilmesi

2- Banka sermayesi ile Saniyi sermayenin birleşmesi bunun sonucu olarak mali oligarşinin pekişmesi

3- Kapitalizmin Serbest rekabetin özgül niteliği olan meta ihracının yerini sermaye ihracının öncelik kazandığı bir iktisadi aşamaya evrilmesi

4- Dünya topraklarının belli başlı ulus devletler tarafından paylaşımının tamamlanması


Özetle Emperyalizm:

1-Üretimdeki yoğunlaşmanın bir sonucu olarak serbest rekabetin ve üst yapıda demokrasiye dayanan kapitalizm yerini ekonomin belli başlı tekellerin ellinde toplandığı üst yapıda siyasal gericiliğin örgütlendiği kapitalizmin tekelci aşamasıdır.

2- Kapitalizmin bu yüksek aşamasında banka sermayesi ile sanayi sermayesi kaynamış iç içe geçmiş bunun nitel bir sonucu olarak mali oligarşi doğurmuştur ( Finans kapitali egemenliği)

3- Emperyalizm serbest rekabetin özgül niteliği olan meta ihracının aksine sermaye ihracının öncelik kazandığı bir iktisadi aşamadır.


4- Emperyalizm dünya topraklarının modern ulus devletler tarafından paylaşımın tamamlandığı bir dönemdir.
156 syf.
·15 günde·Beğendi·8/10
Burada kitapta emperyalizmin ekonomik işlevini çok güzel bir şekilde açıklıyor.Kitapta diğer yazarlardan alıntılar vardır.Kitabı anlayabilmeniz için ekonomiden anlamanız gerekiyor ki büyük bölümü ekonomi ağırlıklıdır.Kitapta emperyalizm tekel kapitalizmi olarak ele alınmış ve tekellerin dünyayı nasıl paylaştığını,sömürgeleri de kapsayan geniş kapsamlı bir anlatım sunmuş yazar.
156 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
Kitabı okuduğunuzda göreceksiniz ki Lenin'in en büyük amacı; kapitalizmin uzlaşmaz sınıf çelişkilerinden proleter bir dünya devrimi oluşturup toplumsal sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel oluşumuna öncülük etmek. Lenin, Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teori olan Leninizm'in de kurucusudur. Leninizm, Marksizmin çağın gereklerine göre hem kuramsal hem politik hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlanması olarak anlaşılır. Leninizm kavramı, yeni olgular ve yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda Marksizmin yeniden üretilmesi gereği üzerinden değerlendirilir ki Marksizmin devrimci ve bilimsel özüne uygun olarak geliştirilmesi tek koşuldur.
156 syf.
·151 günde·Beğendi·6/10
Vladimir İlyiç Lenin bu eserinde kapitalizmin en sonunda emperyalizme yöneldiğini anlatmaya çalıştığı ve kapitalist devletlerin kendi kendini idame ettiremeyceklerini ve yine sonunda zayıf ülkelerin başına bela olarak onları sömüreceklerini iddia ettiği kitap.
156 syf.
·Beğendi·10/10
Emperyalizm, sadece devletlerin bir devleti işgal ederek toprak olarak yayılması değil. Bankalar sistemi ile birlikte her devletin başka devlet üstündeki hegomonya kurma çağı olan emperyalizmin, nasıl tekeller, tröstler, karteller yolu ile en çürümüş, en kokuşmuş şekilde ayakta kaldığını anlatan bir eser.
Emperyalizm,tekellerin ve mali sermayenin egemenliğinin ortaya çıktığı;sermaye ihracının birinci planda önem kazandığı;dünyanın uluslararası tröstler arasında paylaşılmasının başlamış olduğu ve dünyadaki bütün toprakların en büyük kapitalist ülkeler arasında bölüşülmesinin tamamlanmış bulunduğu bir gelişme aşamasına ulaşmış kapitalizmdir.
Kapitalizm geliştikçe hammadde eksikliği de kendini o denli duyurmaktadır; rekabetin koşulları o denli sertleşmekte, bütün yeryüzünde hammadde kaynakları arama çabaları o denli alevlenmekte, sömürgelere sahip olma savaşımı o denli amansız olmaktadır
Dünyayı paylaşmak için savaşım veren emperyalist devletler arasındaki uzlaşmaz karşıtlıkların yoğunlaşması da bu eğilimi kuvvetlendirmektedir. Ve böylece emperyalist gelişimin belirli özellikleri başka ülkelere göre, İngiltere'de çok daha önce görülebildiği için, ilkin ve en açık biçimde orada kendini gösteren emperyalizm ve oportünizm arasındaki bağ yaratılmıştır. (...) Gerçekte oportünizmin gelişmesindeki olağanüstü hız ve özellikle iğrenç nitelik, hiç de onun zaferinin sürekli olacağının güvencesi değildir; sağlıklı bir bedende bir çıbanın hızla büyüyüp baş vermesi, nasıl yalnızca o çıbanın daha çabuk patlaması ve organizmanın iyileşmesi sonucunu doğurursa, bu da, tıpkı öyle. Bu bakımdan, emperyalizme ve oportünizme karşı savaşım, sıkı sıkıya birbirine bağlı olarak yürütülmedikçe, birincisinin de boş ve yalan bir sözden ibaret olacağını bir türlü anlamak istemeyenler, en tehlikeli kimselerdir.
Vladimir İlyiç Lenin
Sayfa 151 - Sol Yayınları
Reformlar yoluyla emperyalizmin temellerinideğiştirmek olanaklı mıdır? Emperyalizmdeki çelişkileri artırmak ve derinleştirmek için ileriye mi; yumuşatmak için geriye mi gitmek gerekir? Bunlar, emperyalizmin eleştirisinin temel sorularıdır.
Bununla birlikte, bütün tekeller gibi, kapitalist tekel de şaşmaz bir biçimde bir durgunluk ve çürüme eğilimine yol açar. Tekel fiyatlarının, geçici olarak bile sabit tutulması, bir noktaya kadar, ilerlemedeki itici öğeleri yok eder, bunun sonucu olarak da bütün ilerlemeleri frenler.
EMPERYALİZM NEDİR ?

Emperyalizm,tekellerin ve mali sermayenin egemenliğinin ortaya çıktığı;sermaye ihracının birinci planda önem kazandığı;dünyanın uluslararası tröstler arasında paylaşılmasının başlamış olduğu ve dünyadaki bütün toprakların en büyük kapitalist ülkeler arasında bölüşülmesinin tamamlanmış bulunduğu bir gelişme aşamasına ulaşmış kapitalizmdir
Bugünkü kapitalizmi belirleyen temel özellik, en büyük girişimcilerce kurulmuş tekel birliklerinin egemenliğidir. Bu tekeller, özellikle, tüm hammadde kaynaklarını ellerine (sayfa 99) geçirdikleri zaman daha sağlam bir görünüm verirler. Uluslararası kapitalist birliklerin, rakiplerinin her türlü rekabet olanaklarını yoketmek, onları örneğin demir cevherinden, petrol kaynaklarından vb. yoksun bırakmak için nasıl büyük bir çabayla çalıştıklarını daha önce görmüştük

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Emperyalizm
Alt başlık:
Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
156
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399148
Kitabın türü:
Çeviri:
Cemal Süreya
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Emperyalizm
Emperyalizm
Emperyalizm
"Tekeller, oligarşi, özgürlük tutkusu yerine egemenlik tutkusu, giderek artan sayıda küçük veya güçsüz ulusun, en zengin ve en güçlü birkaç ulus tarafından sömürülmesi; bütün bunlar, emperyalizmin, onu asalak ve çürümeye yüz tutmuş kapitalizm olarak tanımlamamıza neden olan özelliklerini yaratmıştır."

Genel olarak kapitalizm, geçmişe göre çok daha hızlı büyür. Fakat bu büyüme, yalnızca genelde giderek bir dengesizlik kazanmakla kalmamaktadır.Bu dengesizlik, sermaye gücü en yüksek ülkelerin çürümesinde kendisini özellikle gösterir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 112 okur

  • Gravitas & Simplicitas
  • Aleksandr Puşkin
  • Hasan Yıldırım
  • BAYEGOİSTO
  • Koray Aker
  • Cansu Ercan
  • Hasan Hüseyin Beydil
  • Burak Yılmaz
  • İsmett Gdmn
  • iskra

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.4 (13)
9
%21.4 (6)
8
%14.3 (4)
7
%3.6 (1)
6
%3.6 (1)
5
%3.6 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%3.6 (1)