Adı:
Anarşizm Üzerine
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9757399742
Kitabın türü:
Çeviri:
Sevim Belli
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayınları
SINIFSAL özü bakımından küçük-burjuva toplumsal-siyasal bir akım olan anarşizm, 1840 ile 1860 yılları arasında oluştu. Ama kökenleri çok daha gerilere uzanır. Anarşizm akımlarının ve eğilimlerinin çeşitliliğine ve en önemli ideologları Max Stirner (K. Schmidt'in takma adı), Pierre-Joseph Proudhon ve M. Bakunin'in ileri sürdükleri görüşlerin farklı olmasına karşın, bu görüşlerin ortak olan yanı çerçevelenebilir. Bu, her şeyden önce, her türlü devlet iktidarının yadsınması ve eksiksiz bireysel özgürlüğün propagandasıdır. Anarşistlerin aşırı bireyciliği ve öznelciliği, kendisini yıkıma sürükleyen büyük sanayi üretiminin gelişmesine karşı, büyük sermayenin çıkarlarını savunan devletin sömürücü doğasına karşı ve sanayi devriminin kapitalist biçimlerine karşı, küçük-burjuvazinin protestosunu dile getiriyordu. Bu protesto, anarşistlerde, —kendi sınıf doğasından bağımsız olarak her türlü kötülüğün en başta gelen nedeni saydıkları— devletin mutlak olarak yadsınması, her türlü merkeziyetçiliğin yadsınması ve sınırsız bir özerkliğin propagandası biçimini aldı. İşçi sınıfının siyasal savaşımıyla, sosyalist devrimle ve proletarya diktatörlüğüyle değil de, halk yığınlarının kendiliğinden ayaklanmasıyla, devlet iktidarının ve bütün devlet kurumlarının derhal ortadan kaldırılmasıyla, devletin ve sömürücü sınıfların olmadığı bir toplum yaratmaya yönelik ütopyacı düşler bütün anarşist eğilimlerin belirleyici özelliği oldu.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Tek sözcükle, bakuninciler, İspanya'da bize, devrimin nasıl yapılmaması gerektiğinin eşsiz bir örneğini verdiler.
Özerlikçiler, geleceğin toplumsal örgütlenmesi, otoriteyi üretim koşullarının kendisini kaçınılmaz kıldığı sınırlarla sınırlandıracaktır demekle yetinselerdi, kendileriyle anlaşılabilirdi; oysa onlar, böyle yapacaklarına, şeyi zorunlu kılan bütün olgulara karşı gözlerini kapıyorlar ve hırsla sözcüğün kendisine saldırıyorlar.
Siyaset konusunda mutlak bir çekimserlik olanaksızdır; bu nedenle çekimser tutumunu benimseyen bütün gazeteler siyaset yapmaktadırlar. Önemli olan siyasetin nasıl yapıldığı ve hangi siyasetin yapıldığıdır
O yiğit Bakunin'in, hiç kimsenin yerinde bulunmamasını öngören ilkelere göre yönetilen, yönetmeliklerin otoritesine, toplumda olabilecek herhangi bir durumda Basel kongresinin kurallarından çok daha otoriter olan bu kurallara katlanmaktan hoşlanmayan bir demiryolu işletmesinin bir vagonuna koca gövdesini emanet edip etmeyeceğini bilmek isterdim doğrusu!
"Bakunin’in fikirleri keskin bir devrimcilik olarak algılanabildiği için kulağa hoş gelir ve basitliğinden ötürü beş dakikada ezberlenir. Oysa Bakunin, sonuç olarak emekçilere siyasadan uzak durmayı öğütlemekte, onları papazların ve burjuvaların kucağında bırakmaktadır. Bakunin’e göre Enternasyonal, siyasi mücadele için değil, devletin ortadan kaldırılmasından sonra onun yerine konulmak için gereklidir. Ona göre toplumda hiçbir yetke olmamalıdır. Oysa karar verici bir yetke olmadan insanların bir fabrikayı nasıl işletecekleri, bir treni nasıl yürütecekleri, bir gemiyi nasıl yola çıkaracakları üstüne hiçbir şey söylemez. Her birey, her komün özerktir; ama iki kişiden meydana gelse bile her biri özerkliğinin bir parçasından vazgeçmedikçe bir toplumun nasıl mümkün olacağı konusunda da Bakunin susmaktadır."
İnsan bilimle ve yaratıcı dehasıyla, doğa güçlerine boyun eğdirmişse de, insan tarafından kullanıldıklarına göre, bu güçler, insanı, her türlü toplumsal örgütlenmeden bağımsız gerçek bir despotluğa bağımlı kılarak ondan öç almaktadır. Büyük sanayide otoriteyi yok etmek istemek, büyük sanayinin kendisini yok etmek demektir, çıkrığa dönmek için buharlı iplik makinesini kırmak demektir.
İnsanlar, her zaman, insanın kendi düşündüğü/tasarladığı özgürleşme düzeyine değil, üretken güçlerin olanak sağladığı ve izin verdiği özgürlük düzeyine ulaşırlar.
Karl Marx
Sayfa 10 - Sol Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anarşizm Üzerine
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9757399742
Kitabın türü:
Çeviri:
Sevim Belli
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayınları
SINIFSAL özü bakımından küçük-burjuva toplumsal-siyasal bir akım olan anarşizm, 1840 ile 1860 yılları arasında oluştu. Ama kökenleri çok daha gerilere uzanır. Anarşizm akımlarının ve eğilimlerinin çeşitliliğine ve en önemli ideologları Max Stirner (K. Schmidt'in takma adı), Pierre-Joseph Proudhon ve M. Bakunin'in ileri sürdükleri görüşlerin farklı olmasına karşın, bu görüşlerin ortak olan yanı çerçevelenebilir. Bu, her şeyden önce, her türlü devlet iktidarının yadsınması ve eksiksiz bireysel özgürlüğün propagandasıdır. Anarşistlerin aşırı bireyciliği ve öznelciliği, kendisini yıkıma sürükleyen büyük sanayi üretiminin gelişmesine karşı, büyük sermayenin çıkarlarını savunan devletin sömürücü doğasına karşı ve sanayi devriminin kapitalist biçimlerine karşı, küçük-burjuvazinin protestosunu dile getiriyordu. Bu protesto, anarşistlerde, —kendi sınıf doğasından bağımsız olarak her türlü kötülüğün en başta gelen nedeni saydıkları— devletin mutlak olarak yadsınması, her türlü merkeziyetçiliğin yadsınması ve sınırsız bir özerkliğin propagandası biçimini aldı. İşçi sınıfının siyasal savaşımıyla, sosyalist devrimle ve proletarya diktatörlüğüyle değil de, halk yığınlarının kendiliğinden ayaklanmasıyla, devlet iktidarının ve bütün devlet kurumlarının derhal ortadan kaldırılmasıyla, devletin ve sömürücü sınıfların olmadığı bir toplum yaratmaya yönelik ütopyacı düşler bütün anarşist eğilimlerin belirleyici özelliği oldu.

Kitabı okuyanlar 48 okur

  • Berkay
  • Sylvette
  • Hüseyin O.
  • Ezgi
  • Mehmet Sinan Gündüz
  • Abdullah Ferman Uslu
  • Oğuz Tosun
  • Mustafa Dağlıoğlu
  • DY
  • Karl Marx

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%35.7
25-34 Yaş
%32.1
35-44 Yaş
%25
45-54 Yaş
%3.6
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%3.6

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%20.5
Erkek
%79.5

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%18.2 (2)
9
%36.4 (4)
8
%36.4 (4)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%9.1 (1)