Siyaset

10,3bin Takipçi
TAKİP ET
koseli-arti
Kadın bacakları hep suçlu
"Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından, İslam dünyasında ulus devlet kurma çabaları ilahi buyruğun yöneticiler tarafından ihlal edilmesi anlamına geliyordu. Hirschkind’a göre, doğası itibariyle ulus devletin standardize edici ve müdahaleci özelliği Müslümanlar’ın asırlardır yaşattığı gelenek ve kurumları tehdit etmişti. Böylece, Müslümanlar’ın siyasal otorite ile gerilimli ilişkileri ve siyasallaşma süreçleri başlamış oldu. Bu durum, devleti yöneten elitin modernleşme ve sekülerleşme gayretleriyle birleşince fay hattı daha da derinleşti. 1928 yılında, Müslüman kardeşler böyle bir atmosfer içinde doğdu mesela. Liberal ve seküler bir milliyetçilik anlayışını tercih eden Vefd Partisi, Mısır’ı yönetmeye çalışıyordu. Mamafih, Mısır’daki fiili İngiliz işgali bu süreci zorlaştırıyordu. Siyasal İslam bu dönemde ortaya çıkan fırsatı gördü ve modernleşme ile emperyalizm arasında birbirini dışlayan değil birbirini besleyen bir ilişki olduğunu iddia etti. Böylece, siyasal İslam, batılılaşma sürecine liderlik eden kadroyu rahatlıkla emperyalizmin uşaklığını yapmakla itham edebildi. Kısa zaman içinde, toplumun yaşadığı ekonomik ve sosyal problemler de teker teker batılılaşma süreciyle ilişkilendirildi ve etkili bir muhalefet cephesi oluşturuldu. Böylece bir siyasal İslamcı, akmayan musluğunun, evine giden yolların bozuk olmasının, fukaralığının, deva bulmayan hastalığının, ülkesinin üzerine çöken İngiliz sömürgeciliğinin faturasını otobüste yanına oturan mini etekli bir üniversite öğrencisine kesmeye başladı. Bunun için “çözüm İslamdır” sloganı, üniversiteli kızlar edepli giyinmeye başladığı zaman refahın artacağını, suların akacağını , İngilizlerin büyük bir bozguna uğrayacağını müjdeliyordu. Ve bahsi geçen üniversite öğrencisinin ahlaklı bir Müslüman kadına dönüşmesi için gerekli olan, devletin ilahi buyrukları kabul etmiş bir elit tarafından yönetilmesiydi." Bozpek - Gazete Duvar / 2017
"AKP tecrübesine baktığımız zaman, büyük bir keşif yaptığımı düşünmüyorum. Mesela, YÖK’ü, siyasallaşmış yargı sistemini, militarizmi, hükümetlerin ekonomiye yaptığı müdahaleleri ve medyayı kontrol etme çabaları muhalefette oldukları dönemlerde İslamcıların ziyadesiyle eleştirdiği konulardı. Mamafih iktidara geldikleri vakit, onların asıl meselesinin bu kurumların ve pratiklerin başlı başına var olması değil kendileri tarafından yönetilmiyor olması ortaya çıktı. Fakat, söylemek istediğim, İslamcıların devlet ile kurdukları ilişkide onları militarizme, kaba güç taraftarlığına, komploculuğa ve üçüncü dünyacı ergen bir anti-emperyalist söyleme yönlendiren güdünün sadece iktidar olma ve ele geçirme isteğiyle sınırlı olmadığı. İslamcılığın genlerinde, ellerine geçirdikleri takdirde devleti kutsamak ve bu devleti memnun etmeyen her iç ve dış aktörü kutsal emanetlere uzanan kirli bir el olarak görüp telin etmek olabilir." Bozpek - Gazete Duvar / 2017
Reklam
Umut
ucnokta_yatay-1
Dinin, dinci çözümlerin, yeni ve çok büyük toplumsal gerginliklerin müjdecisi ol­duğunu şimdiden görmek zorundayız. Türkiye'nin dibine istenen dinamitler yerleştirilmiştir ve bu başarıda sadece dincilerin değil, onlarla şike bir sürtüşme içindeki "sözde muhalif" siyasal çevrelerin de ciddi payları var.
Hruşçov'un sözünü ettiğim gücü bu kadar kolay geri plana itmesi, bu gücün Stalin dönemindeki yorgunluğuna da bağlıdır. Ardı ardına son derece keskin virajlar alan, savaşta kaybedilen 20 milyon insanın yükünü üzerinde hisseden ve 30 yılın alışkanlığıyla Stalin'siz yapamayan bu gücün öne çıkan kadroları arasında liderlik vasıflarına sahip tek bir kişi bile yoktu.
Reklam
10bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.