Das Kapital

·
Okunma
·
Beğeni
·
14,5bin
Gösterim
Adı:
Das Kapital
Yazar:
Baskı tarihi:
Mart 2015
Sayfa sayısı:
365
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059869553
Orijinal adı:
Das Kapital
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yason Yayıncılık
Baskılar:
Das Kapital
Das Kapital
Das Kapital
Das Kapital
Karl Marx (5 Mayıs 1818 Trier - 14 Mart 1883 Londra) 19. yüzyılda yaşamış, Yahudi asıllı filozof, politik ekonomist ve devrimci. Marx´ın ekonomi alanındaki çalışmaları, günümüzde emeği, emek-sermaye ilişkisini ve bunları takip eden ekonomi düşüncesini kavramanın büyük bir kısmı için temel oluşturdu. Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimlerdendir. En bilinenleri Komünist Manifesto(1848) ve Kapital (1867-1894) olmak üzere hayatı boyunca sayısız kitap yayımladı.

Orta düzeyde zengin bir ailede, o tarihlerde Prusya´nın içinde yer alan Ren bölgesindeki Trier şehrinde doğan Marx, Genç Hegelcilerin felsefe düşünceleri ile ilgilendiği Bonn ve Berlin Üniversiteleri´nde öğrenim gördü. Çalışmalarından sonra Köln´de radikal bir gazetede yazmaya ve tarihsel materyalizm üzerinde çalışmaya başladı. 1843´te diğer radikal gazetelerde yazmaya başlayacağı ve kendisinin ömür boyu dostu ve çalışma arkadaşı olacağı Friedrich Engels ile tanışacağı Paris´e taşındı. 1849´da sürgüne gönderildi ve karısı ve çocukları ile beraber toplumsal ve ekonomik hareketler hakkında teorilerini yazacağı ve olgunlaştıracağı Londra´ya taşındı. Bu süre içerisinde sosyalizm için yapılan mücadelede yer aldı ve Birinci Enternasyonal´de önemli bir figür haline geldi.

Marx´ın toplum, ekonomi ve siyaset hakkındaki teorileri -bir bütün olarak Marksizm- insan toplumlarının sınıf savaşımı-üretimi kontrol eden yönetici sınıf ile üretim için gereken emeği sağlayan mülksüz bir emekçi sınıf arasındaki çatışma- ile ilerlediğini iddia etmektedir. Marx, devletlerin yönetici sınıf tarafından idare edildiğini ve devletin ortak kamu çıkarı adına hareket eder gibi yapıp yönetici sınıfın çıkarları doğrultusunda yönetildiğini düşünmekte ve daha önceki sosyoekonomik sistemler gibi kapitalizmin de kendi yıkımına ve yeni bir sistem olan sosyalizmin onun yerini almasına neden olacak iç gerilimler ürettiğini öngörmektedir. Kapitalizmin içinde burjuvazi ve proletarya arasındaki sınıf çelişkilerinin çalışan sınıfın siyasi zaferi ve bunun sonucu kurulacak sınıfsız bir toplum;komünizm:özgür üreticiler birliği tarafından yönetilen bir toplumun ortaya çıkacağını iddia etmektedir.[18][19] Marx düşüncelerinin hayata geçmesi için etkin bir mücadele verdi; emekçi sınıfın kapitalizmin yıkılması ve sosyo ekonomik bir değişimin geçirilmesi için düzenli bir devrim hareketini yürütmek zorunda olduğunu savundu. Marx insanlık tarihindeki en etkileyici figürlerden biridir.Dünya çapında birçok entelektüel, işçi sendikaları ve siyasi parti onun temel çalışmalarından farklı biçimlerde etkilenmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)
368 syf.
Das Kapital diye arattığında "Ekonomi Politiğin Eleştirisi" olarak görebilirsin. Daha düz bir açılım istenirse Siyasetin Felsefi Açıklaması olarak sadeleştirebiliriz.

Önce yazarını ve onun dönemindeki olguları incelersek; 19 yy. Ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu olan Karl Marx aynı zamanda bir gazeteciydi. Sınıf mücadelecisi, emek sömürülmesi, tarih materyalizm, artı değer + emek değer teorisine büyük katkıları ve yabancılaşmaya dair pek çok fikir savunucusuydu.

Günümüze onun bize miras bıraktığı en büyük olgu emek - sermaye sentezi ve ekonominin şimdiki açılımını yaratanlardandır. 1800'lerin ortalarında en popüler kitapları Komünist Manifesto ve Das Kapital 'dir.

Öncelikle yazarın genel hayatından bilgi vermemin sebebi kitabın tek ciltten ibaret olmamasıyken bu bizlere sadeleştirilmiş hali ile Türkçemize kazandırılmış olmasından dolayı. Çünkü kendi oluşturduğu kuramlar kitabın "neden" "ne için" "sonuç" ilişkisini isimlendiriyor. Aslen 3 ciltten oluşan Das Kapital'i basan kişi Karl Marx'ın ölümünden sonra yakın arkadaşı Friedrich Engels'in düzenlemelerinden oluşmaktadır.

Ne savunur?

Paranın çıkışı ve ekonomik değerlerin oluşumunu ilk ciltte bulmanız mümkün. Ekonomideki değerlerin değişimi, meta nedir, nesnenin değeri + üretim ya da tüketim değeri başlığı altında Marx'ın fikirlerini bir ders notu kıvamında okuyorsunuz. Emek başlığı altında anlatıları ayrıca etkileyiciydi.

Son olarak çeviride ya da basımda hatalar göze çarpıyor. Bu zaman zaman okuru yorabilir. Lakin tavsiye ederim, mutlaka okuyun.

#daskapital #karlmarx #flipperyayınları
400 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10 puan
''Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnızca kendi postuna özen göstermen yeterli.''
Bu kitaba inceleme yapmak yada yorum yapmak hadsizlik olur. Bir başyapıt kesinlikle...
365 syf.
·Puan vermedi
SAR'A

Bir sar'a geçiriyor insanlık... Korkunç bir kendi kendini didikleyiş, tartaklayış, arayış şehveti içinde müthiş bir sar'a...

Bu şehveti, bilhassa tedhiş hareketlerinin başındaki dişiler temsil ediyor. Bunlar ideal eşlerini aynı hareketin erkeklerinde buluyor; erkekler de kızlarda... Zamanenin (Adonis)i, top saçlı favorili, çin bıyıklı, bazen de (Karl Marks) sakallı anarşi aygırları...

Dâva ve aksiyon ahlâkının vecd, fedakârlık, gözükaralık gibi hususiyetlerini Rahmâni yola tam ters, bu şeytâni örneklerde görüyoruz.

Karşılarında hükümetler, mefluç, aileler mezbuh, nizamlar mağlûp, tedbirler mahçup...

Bir iki küçük tecrübeden sonra bu hal bir kere ortaya çıktı mı artık bir daha eskisine döndürülemez.

Mîâdını doldurmuş olan Batı demokrasileri nizamının olanca hastalığını keşfetmekte gayet usta, fakat şifasını getirmekte kargabüken zehrinden gayrı ilâcı olmayan komünizma yıllardır hazırladığı bugünkü ruh ihtilâlinin tuttuğunu gördükten sonra, orman yangını gibi kendi kendine yol açıcı bir manzara karşısında ve şimdilik pusuda, sinsi sinsi gülüyor. Ve artik ona ayrıca bir zorlama düşmediğini gayet iyi kavrıyor.

Evet; sebep, Batı nizamının mîâdını doldurduğu ve komünizm ile beraber kendisini D.D.T. den geçirip yeni bir nizam bulma zaruretine düştüğüdür.

Kurtarıcı nizamın aslı ve hakikati, müslüman geçinen ülkeler için de İslâmın aslı ve hakikatidir ama kim okur, kim dinler!..

24 Ekim 1977

Necip Fazıl Kısakürek / Çerçeve 5
  

“[Kapital’in I. cildi] kesinlikle burjuvaların (toprak sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülledir.”Marx’tan Becker’e 17 Nisan 1867 tarihli mektup

“Yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı.” Friedrich Engels, “Marx’ın Kapital’i” (  arka kapak)

“Her ne kadar zalim bir İngiliz stiliyle kaleme alınmış olsa da, kitap bizlerin görüşlerinin doğal tarihini aktarmaktadır." Marx

 

Das Kapital (1867), Karl Marks tarafından Sanayi Devrimi’nin ilk dönemlerinde yazılmış olan  kapitalist üretim biçimine karşı çıkan bir eleştiri  ve kapitalist üretim anlayışına karşıt yazılan “kritik bir analiz” kitabıdır.

Eserin  alt başlığı bu amacına daha uygun olarak “ Ekonomi Politiğin Eleştirisi” alt başlığını taşır. Das Kapital, Marx’ın 1848 ve 1849 yıllarında radikal kapitalizmin Avrupa’da uğradığı başarısızlık üzerine gittiği İngiltere’de yazılmıştır. Hegelci felsefenin etkisinde yetişen Karl Marks Almanya’da yaşıyordu. Paris’te “Hegel’i tersyüz eden” bir sosyalist oldu ve Friedrich Engels ile beraber Komünist Manifesto’yu yazmıştı(1848)

 

Bu eser oldukça ses getiren dünya düzenini en çok sarsan ve toplam üç cilt olan  eserin  sadece ilk cildini Karl Marks yazmıştır  2. ve 3. Ciltleri ise Marx'ın ölümünden sonra ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde tamamlana bilmiştir.  Das kapital'in son iki cildi Engels tarafından basıma hazırlanmış ve eserler sırasıyla 1885 ve 1894'de yayınlanmıştır. Eserin 1. cildi sermayenin üretim sürecini,, 2. cildi sermayenin dolaşım sürecini, ve 3. Cildi ise  bir bütün olarak kapitalist üretim sürecini konu almaktadır.

 

Marx, Kapital'de "kapitalist toplumun en küçük hücresi" olarak gördüğü "meta"nın çözümlenmesinden başlayarak kapitalist üretim ilişkilerini bütün boyutlarıyla incelemiştir. Marx bu eserinde, kapitalist sistemin doğuşunu ve 19. Yüzyıldaki işleyiş biçiminin, artıkdeğer kavramını, işçinin ürettiği mala yabancılaşmasını, üretim tüketim ve pazarlama alanlarına kapitalizmin yarattığı haksızlık ve eşitsizlikleri, . İktisadî ve toplumsal açıdan bu sistemin gelişimini, aşamalarını ve çelişkilerini incelemişti. Kapitalizmin mevcut işleyiş şeklinden yola çıkarak kapitalizmin işçi, köylü ve diğer  insan sınıfları ile düzenler üzerinde oluşturacağı olaylar konusunda da tahminler ve kehanetlerde bulunmuştu.

Eser hakkında çok farklı görüşler şekillenmiş eser kimi çevreler tarafından kutsal kitap mertebesine çıkarılmış, kimi çevreler tarafından ise ala gerçekleşmeyen kehanetler olarak irdelenmiştir.  Karl Marx, bu eserinde  yaşadığı dönemdeki Kapitalist rejimin üretim, yönetim, tüketim ve ideolojisini irdelemiş, üretim, emek, sermaye, mülkiyet, kâr, sömürü, artı değer gibi kavramlarla ilgili kapsamlı analiz ve yorumlar yapmıştır. “Bunlardan hareketle ekonomik ve toplumsal olay ve gelişmelerin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda evrensel ölçekte kehanetlerde  de bulunmuştur. Marksistlerin büyük çoğunluğu itiraz etse de bu kehanetlerin çoğunda yanılmıştır. Fakat bu yanılma, onun iyi niyetini, başta ekonomi olmak üzere her alandaki sömürünün ne kadar büyük bir ahlaksızlık ve insan hakları ihlali olduğunu ilan edip buna karşı başkaldırışının haklılığını gölgelemez. ”
Bu incelemem kitabın içeriğinden çok kitabı yayınlayan yayıneviyle alakalı. Çünkü içeriğini kavramamı engelleyen bir hatalar silsilesine sebebiyet vermiş olması burada içeriğiyle ilgili inceleme yapmamı engelliyor.

Yayınevi: Gece Kitaplığı

Kitabın ilk 200 sayfası asıl yazıya bizi hazırlayan makalelerle dolu. Marksizm, Kapitalizm ve bunların başta kendi aralarında olmak üzere din vb. birkaç olguyla ilişkisi incelenmiş. Marksizmin savunusuna rastlamak mümkün, bu yüzden pek tarafsız yazılar olduğunu söylemek yanlış olur. Bu 200 sayfalık çeşitli başlıklarla ayrılmış yazılardan sonra asıl kitaba geçmiş oluyoruz. Bir önsözün ardından birinci cildiyle başlıyor. Kitabı tam da bu birinci cildinde bıraktım, yani aslında en önemli kısmında diyebiliriz. Tabi oraya gelene kadar karşılaştığım hatalar ve hatta kitabın en önemli kısmının bile hatalarla dolu olması artık tahammülsüzleşmeme neden oldu.

Kitapta oldukça fazla bir şekilde yazım hatası var. Bu kitabı tamamlayıp da sinir krizi olmayacak bir insanı hayal edemiyorum şu an. Kelimelerin bitişik yazımından tutun da cümle başlarının ve özel isimlerin küçük harfle yazılmış olmasına kadar çeşitli hatalarla dolu bir kitap. Ayrıca üslupta da değişim var. Yani örneğin Hristiyanlık ve Marksizmin ele alındığı yazıda günümüz Türkçesi kullanılmışken, ki kitabın en az hatalı kısmı burası sanırım, İslamiyet ve Marksizmin ele alındığı yazıda ise bambaşka bir üslup var. Zaten daha başlıktan nasıl bir yazı olabileceğini az çok çıkartabilirsiniz.

Başlık: "Marksizim ve İslamiyet.." aynen bu şekilde. Şahsen iki noktanın ne anlama geldiğini çözemedim, ki başlıkta kullanılması da apayrı bir durum.

Tüm bu engelleri bir şekilde de olsa ve en az sinir kriziyle atlattıktan sonra asıl kısıma geçmiş oluyoruz. En azından kitabın en önemli kısmında bir hata olmasın diye ümit ederken yine hayal kırıklığıyla karşılaşıyorum. Burada da neredeyse her cümlede bir iki kelime bitişik yazılmış, tabi bu da akıcılığı ortadan kaldırıyor, sürekli durmak ve birleşmiş o iki kelimeyi ayırıp anlamlandırmak zorunda kalıyorum. Bu hatalar böyle kitabın sonuna kadar devam ediyor.

Bu sözde yayınevinden kitap alınmasını kesinlikle önermiyorum, alınacaksa da iyice araştırılmalı. Bir işte iyiyseniz o işi yapmalısınız, yok eğer yapamıyorsanız bence hiç karışmamalısınız, yoksa okuyucuların bu gibi durumlarla karşılaşması kaçınılmaz.
365 syf.
·Puan vermedi
Açıkçası ; kapitalizm, sosyalizm, komunizm ve marksizim gibi ideolojileri öğrenmek ve bu uğurda verilen savaşların alt birleşkelerini öğrenmek için okudum. Aslında bir tarih kitabı gibi diyebilirim. Sürekli yanınızda bulundurup ideolojilerin ilkellerine göz atabilirsiniz, bir cep kitap gibi. Keyifli okumalar:)
368 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Das Kapital.
Öncelikle bu kitabın bir özet ve sadelik özellikleri taşıdığını belirtmeliyim. Benim okumuş olduğum bu kitabı hazırlayan ise Atilla Erleten'dir. Orijinal Das Kapital'in 3 ciltten ve yaklaşık 900 sayfadan oluştuğunu biliyorum, fakat bu kitap yalnızca 368 sayfa ve özellikle birinci, ikinci cilde çok az yer verilmiş, üçüncü cilt olarak geçen kısımda ise sanırsam ki asıl mevzular ele alınmaya başlanıyor.
Birinci cilt sermayenin üretimi, emek ve emeğin paraya, değere dönüşmesini ele alan bilgiler ile dolu. Marksist bakış açısı ile bu konular üzerinde durulmuş.
İkinci cilt sermayenin dolaşım süreci, sermayenin yolculuğu ile bezenmiş bir şekilde karşıma çıktı.
Üçüncü ciltte ise pek çok farklı konu başlıkları ile karşılaştım. Marksist İdeoloji, Marksist Ekonomi, Kadın ve Marksizm, Lenin, Din ve Marksizm, Kilise, Sosyalizm, Marx ve Engels'ın biyografik bilgileri, Marksizme gelen eleştirilere verilen cevaplar, Hegel Felsefesi, Marksizmleninizm ve belli başlı sınıf, devlet kategorileri vs. Ayrıca Das Kapital'de ikinci ve üçüncü cilt Engels tarafından tamamlanmış, Marx yalnızca ilk cildi yazabilmiştir.
Açıkçası belki gelecek bir gün için Das Kapital'i orijinal kaynaktan okumak isterim çünkü benim bu elimdeki kitap acayip derecede fazla yazım, basım hataları ve konu daraltmaları ile doluydu. Okudum fakat akılda kalıcı güzel veya çirkin eleştiriler yazabilecek durumda değilim, bozulan bir konsantre ile okumuşum gibi kitaba sadece yüzeysel yaklaşabiliyorum.
Genel anlamda, dünyada kabul görmüş ve fazlasıyla okunmuş bir kitap olarak Das Kapital'i bizim de okumamız gerektiği düşüncesindeyim fakat asıl kaynaktan okumalıyız. Kırpılmamış, kesilmemiş ve sadece çevrilmiş olan bir kaynaktan.
Saygılarımla.
400 syf.
·10 günde·Puan vermedi
Tüm izm' ler çürüdü, insanlığın fıtratına uygun değildi çünkü.
Das Kapital'de ise , burjuva diktatörlüğünü yıkıp yerine ploreterya diktatörlüğü inşa etmek,
İnsanları bir isyan , bir anarşiye yönlendirmek,
İnsanlığın yaratılışına uygun değerlerin ( evlilik, aile, özel mülkiyet vb.) Olmaması gerektiğine dair vesaire...

Yani kısacası geçerliliğini yitirmiş bir fikir, yoğun, karmaşık bir idea dünyasının kitap hali...
400 syf.
·8 günde·Puan vermedi
Kitap komple yazım hatalarıyla dolu. Asıl konu ise kitabi basan yayın evi kelimeleri birbirinden ayırmaya üşenmiş. Kelimler bitişik yazılmış. Bu yayın evinden asla kitap almayın severek aldığım bir kitaptı. Başka bir yayından tekrar okumam gerelecek.
365 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Diğer sosyal bilimciler Marx amcayı hep eleştirmişlerdir. özellikle de Marx'ın yaşamdaki her şeyi ekonomiye bağlama konusunda. Günümüz yaşantısına ve gündelik sosyal ilişkilere baktığımızda Marx amca pek de haksız görülmüyor.... Ayrıca kitabı okuduktan sonra marketten sakız alırken bile bin defa düşünmenize sebep olabilir :)
368 syf.
·8/10 puan
Kapital Cilt 1, Karl Marx tarafından 1867 yılında yazılmış,kapitalist üretim biçiminin ekonomik yasalarının, sosyalist üretim biçiminin öncüsü olduğunu ve sınıf mücadelesinin kapitalist toplumsal üretimden köken aldığını ortaya koymak amacıyla siyasi ekonomi olarak kapitalizmin eleştirel bir analizidir.
368 syf.
·Beğendi·7/10 puan
Das kapital için yorumum şöyledir; yorum yapmak için bilmek , bilmek içinse okumak gerekir. Karşı düşünceler veya kendi düşüncelerinizi anlatan kitaplar oku, bil , yorumla. Okudukça düşüncelerini değiştirir geliştirirsin.
"Ölümsüzlüğe, doğanın kanunlarını reddetmeden ulaşabiliriz, ama sadece gelecek nesillerin hafızasında. Ölümlülerin peşinden koşma hakkına sahip oldukları tek ölümsüzlük budur."
Din bugün dünyada olan hiçbir şeyi açıklayamaz. Onun rolü açıklama değil aksine kitleleri hayallerle avutmak ve yaralarına boş vaat merhemi sürmektir.
Kadınların “aşağılığı “ iddiası ve onların erkeklere boyun eğmişliği doğal bir durum değildir. Aksine ilkel toplumda kadınlar erkeklerle eşitti evde ve toplumda saygıdeğer bir pozisyonları vardı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Das Kapital
Yazar:
Baskı tarihi:
Mart 2015
Sayfa sayısı:
365
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059869553
Orijinal adı:
Das Kapital
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yason Yayıncılık
Baskılar:
Das Kapital
Das Kapital
Das Kapital
Das Kapital
Karl Marx (5 Mayıs 1818 Trier - 14 Mart 1883 Londra) 19. yüzyılda yaşamış, Yahudi asıllı filozof, politik ekonomist ve devrimci. Marx´ın ekonomi alanındaki çalışmaları, günümüzde emeği, emek-sermaye ilişkisini ve bunları takip eden ekonomi düşüncesini kavramanın büyük bir kısmı için temel oluşturdu. Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimlerdendir. En bilinenleri Komünist Manifesto(1848) ve Kapital (1867-1894) olmak üzere hayatı boyunca sayısız kitap yayımladı.

Orta düzeyde zengin bir ailede, o tarihlerde Prusya´nın içinde yer alan Ren bölgesindeki Trier şehrinde doğan Marx, Genç Hegelcilerin felsefe düşünceleri ile ilgilendiği Bonn ve Berlin Üniversiteleri´nde öğrenim gördü. Çalışmalarından sonra Köln´de radikal bir gazetede yazmaya ve tarihsel materyalizm üzerinde çalışmaya başladı. 1843´te diğer radikal gazetelerde yazmaya başlayacağı ve kendisinin ömür boyu dostu ve çalışma arkadaşı olacağı Friedrich Engels ile tanışacağı Paris´e taşındı. 1849´da sürgüne gönderildi ve karısı ve çocukları ile beraber toplumsal ve ekonomik hareketler hakkında teorilerini yazacağı ve olgunlaştıracağı Londra´ya taşındı. Bu süre içerisinde sosyalizm için yapılan mücadelede yer aldı ve Birinci Enternasyonal´de önemli bir figür haline geldi.

Marx´ın toplum, ekonomi ve siyaset hakkındaki teorileri -bir bütün olarak Marksizm- insan toplumlarının sınıf savaşımı-üretimi kontrol eden yönetici sınıf ile üretim için gereken emeği sağlayan mülksüz bir emekçi sınıf arasındaki çatışma- ile ilerlediğini iddia etmektedir. Marx, devletlerin yönetici sınıf tarafından idare edildiğini ve devletin ortak kamu çıkarı adına hareket eder gibi yapıp yönetici sınıfın çıkarları doğrultusunda yönetildiğini düşünmekte ve daha önceki sosyoekonomik sistemler gibi kapitalizmin de kendi yıkımına ve yeni bir sistem olan sosyalizmin onun yerini almasına neden olacak iç gerilimler ürettiğini öngörmektedir. Kapitalizmin içinde burjuvazi ve proletarya arasındaki sınıf çelişkilerinin çalışan sınıfın siyasi zaferi ve bunun sonucu kurulacak sınıfsız bir toplum;komünizm:özgür üreticiler birliği tarafından yönetilen bir toplumun ortaya çıkacağını iddia etmektedir.[18][19] Marx düşüncelerinin hayata geçmesi için etkin bir mücadele verdi; emekçi sınıfın kapitalizmin yıkılması ve sosyo ekonomik bir değişimin geçirilmesi için düzenli bir devrim hareketini yürütmek zorunda olduğunu savundu. Marx insanlık tarihindeki en etkileyici figürlerden biridir.Dünya çapında birçok entelektüel, işçi sendikaları ve siyasi parti onun temel çalışmalarından farklı biçimlerde etkilenmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 586 okur

 • Hasret TURKMEN
 • Çağdaş Çetin
 • Ramazan GÜRBÜZER
 • zaimoğlu mehmet
 • Efe baran Koçak
 • melis
 • Ümit hêvî yılmaz
 • Fatih uğurlu
 • Gamze Yıldız
 • Murat değerli

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%0
13-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%35.7
25-34 Yaş
%32.1
35-44 Yaş
%17.9
45-54 Yaş
%3.6
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%10.7

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%23.7
Erkek
%76.3

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%29.3 (39)
9
%9 (12)
8
%10.5 (14)
7
%7.5 (10)
6
%3 (4)
5
%3 (4)
4
%0
3
%0.8 (1)
2
%0
1
%1.5 (2)

Kitabın sıralamaları