Profil
"Amerika halkı sosyalizmi seçecektir ama bu isimle değil. Bunu yoksulluğa son kampanyasında kanıtladım. Sosyalist listeden aday olduğumda 60 bin oy alırken, Kaliforniya’da Yoksulluğa Son! diyerek 879 bin oy aldım. Sanırım düşmanlarımızın hakkımızda öne sürdükleri büyük yalanlar başarılı oldu. Bu yalana cepheden saldırmaktansa etrafından dolaşmak tercih edilmelidir."
Upton Sinclair
Upton Sinclair
Mesela Rousseau, devletin oluş biçimlerini yansıtıyor. İşte insanlar, bir kargaşa içindeyken, kendilerini koruyabilmek için devleti oluşturdular. Kendilerini ko­rumak için böyle bir süje yarattılar gibi. Çünkü, "İnsan insanın kurdudur," diyor birisi; ama komünizm, sonuçta devlet sistemini orta­dan kaldırmak istiyor. "Ben, sana güveneceğim, ben şuraya parayı buraya bırakacağım, sen almayacaksın; herkes gerektiği kadar alıcak..." Böyle bir şey hayalci bir şey. Onun yıkılacağını baştan gösteriyor. Komü­nizm hem devlete, hem dine karşıdır.
Reklam
Demirtaşa Selam Olsun xd
Orlov'un anlattığına göre, Stalin, açlıktan dolayı trenlere saldı­ran ya da zührevi hastalıklara tutulan başıboş çok sayıda çocuğun kurşuna dizilmesi emrini vermişti. İnsanın kanını donduran satır­lardır bunlar: 1932 yılına gidecek olursak, açlık içindeki yüz binlerce başıboş çocuk tren istasyonlarını ve büyük şehirleri doldurduğunda, Stalin'in, yolculuk halindeki yük trenlerinden yiyecek çalan ve yağmalayan, keza zührevi hastalıklara tutulan çocukların gizlice kurşuna dizilmesi emrini verdiğini öğrendim. Başıboş çocuklar sorununu "çözmek" için bu kitlesel kurşuna dizmeler ve diğer yönetsel önlemler 1934 yazıyla birlikte gerçek Stalinist ruhunu ortaya çıkarmıştı.
Zaten Lenin' in "ulusların kaderlerini tayin hakkı" politikası şartlı bir politikaydı. Lenin'e göre, kaderini tayin hakkı "kayıtsız şartsız" savunulamazdı. Ulusal çıkarlarla "proletaryanın çıkarları" çatıştığı an, ulus, "proletarya"nın çıkarlarına tabi olmak ve "ayrılma hakkı" terk edilmek zorundaydı. Boşanma hakkı fiilen boşanmayı savunmak anlamına gelmezdi. Bu durumda her "koca", "karısı­na" şöyle yanıt verebilirdi: "Ben sana boşanma hakkın olduğunu söylemiştim; yoksa boşanma isteğine olumlu cevap vereceğimi değil."
CHP'yi iktidara taşıyacak formül
Sovyet her ne kadar kukla bir meclise dönüşmüş olsa da Ko­münist Parti, özellikle kırsal bölgelerdeki seçim başarısızlıklarını göz önüne alarak, ne olur ne olmaz mantığıyla,sovyet seçim sis­teminde köylüler aleyhine önemli bir değişiklik yaptı. Anayasa'nın değiştirilen 25. Maddesine göre, artık şehir sovyetleri, Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'ne her 25.000 seçmen için 1 delege gönderir­ken, kırsal bölgeler her 125.000 seçmen için 1 delege gönderebi­lecekti. Yani şehirlerde kullanılan 1 oy, kırsal bölgelerdeki 5 oya bedeldi.
Reklam
Svetlena Aliluyueva babası Stalin hakkındaki sözleri
Benim yaşamım bile..babam yaşadıkça normal olamazdı...He­pimiz nefes alıyoruz. Hepimizin üstünden ağır bir taş kalkmış gibi.
Arkadaşlar Kant okumayalım lütfen
Le­nin'in kansı Nadejda Krupskaya 1923'te Sovyet halkının as­la okumaması gereken kitaplardan oluşan bir liste hazırla­mıştı ve listede Kur'an ve Eski Ahit'in yanı sıra lmmanuel Kant, Rene Descartes ve Tolstoy'un eserleri de yer alıyordu. Kant'ı aforoz etme nedeni sorulduğunda Krupskaya şu ceva­bı vermişti:"Kitleler Kant okumazlar."
Bilim, kiliseye isyan etti; burjuvazi, bilime gereksinim duyuyordu ve isyana katıldı.
Sayfa 35 - YordamKitabı okudu
Faşizm devrimcilerin hocasıdır Zulüm bir gün mutlaka yenilecektir..!
Sayfa 128
Reklam
Tröstler ile proletarya arasında süren savaş, makinelere ve dünyaya sahip olma savaşıdır. Bu savaşta orta sınıfın yeri yoktur. Orta sınıf iki dev arasında sıkışmış bir cücedir.
Sayfa 130 - İletişimKitabı okudu
Sosyalizmin başlıca gücü, hakikatleri göz ardı ederek insanlara mutluluk vadetmeye cüret eden kişiler tarafından savunuluyor olmasındadır.
Sayfa 89 - Kapra Yayıncılık
152 syf.
9/10 puan verdi
·
Beğendi
Önce özgür ol, ve sonra da benim kölem !
Kitabı siyası alanda biraz daha merak eden okurlar okursa işin mantığını çabucak anlar. Aslında özünde ne kadar baş kaldırı gibi gözükse de halktan yana olunsa da öyle değil çünkü baş kaldıran en başta zaten yine en akıllı olanlardı onları bir başkaldırı gibi gösterip halkı yanına çekip sonradan başkaldırılan şekildeki rejime benzemeleri ve halkı (işçi hayvanları) daha da çalıştırmaları Halkın aslında içi rahat çünkü en azından özgürler ama hala köleler içleri özgür onlar özgür köleler Yazarın burda hayvanlar üzerinden anlatmasının sebebi insanları çalıştırırken getirdikleri o seviye "hayvan gibi çalıştırmak" durmadan düşünmeden karşı çıkmadan buna mecburmuş gibi hissetirdiklerinden dolayı havyan çiftliği denir ve onların içindeki akıllı olanları domuza benzetme sebebi ise domuzların hep pis hep aç hep savurgan olmasıdır aynı günümüzdeki kendini akıllı sanan kişiler gibi
Hayvan Çiftliği
Hayvan ÇiftliğiGeorge Orwell · Can Yayınları · 2020241,9bin okunma
Sosyalizm yapıcı bir güç değil, eskinin beğenilmeyen şeylerine karşı bir çeşit kavga taşıdır; eşitliğin nerede bulunacağını araştırmaz, eşitsizliğin getirdiği kötülükleri belirtir.
347 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.