Profil
O gün, hayatımın en güzel ve en önemli günlerinden biri oldu. Öylesine çok yoldan, öylesine çok sevgi geldi ki. Sevinç ve umutla dolup taştım.
Her şeyi sünnete uygun yapalım; o zaman her şeyimiz ibadet olur. Ümmetin fesada uğradığı zamanda; huylarının, ahlâkının bozulduğu, ibadetlerin gevşediği âhir zamanında Peygamber Efendimiz’in sünnetine sarılana yüz şehid sevabı var.
Reklam
Ramazan’ın geldiğine sevinmek sünnettir. 🫶
MÜTTEKA VE MUİN
academia.edu/115403825/M%C3%... “Biz müttekâ-yı zer-keş-i câha dayanmazuz Hakk’ın kemâl-î lütfûnadır istinâdımız.” Bakî (Gazel) Mevlevilikte “can” tabir edilen dervişlerin (çırak), hücrenişin (kalfa) olmak için aşmaları gereken, Abbasi Devleti’nin Reisi ve İslam halifesine bağlı olan Fütüvvet [Arapça “yiğit, mert kişi”
Dün leyle-i Berat’i idrak biyetiyle Ankara’ya, Şâhımın dergahına gittim. Bu sabah döndüm. Dönerken de, belli bir süredir yanından geçerken tabelasını gördüğüm Eş-Şeyh Es-Seyyid Osman Afif Efendi (k.s)’nin türbesini ziyaret ettim. Şöyle geldi aklıma: “Birkaç saat önce Allah’ın yaşayan dostunun yanındaydım. Şimdi de Allah’ın zahiren vefat etmiş dostunun Eş-Şeyh Es-Seyyid Osman Afif Efendi’nin yanındayım. Ve zahiren her ne kadar vefat hâlinde bulunsa da hakikatte diri, bi iznillah…”
Hoşlandığına güzel dedin Perdelenene kötü Musa'dan Hızır'a yol uzun Hangi secdeye yakışır Göremeden can vermek Gözlerinin önündekini ?
Reklam
"Kıl san’at-ı üstâdı tahayyürle temâşâ, Dem urma, eğer ârif isen çûn ü çirâdan. İdrâk-i me’âlî bu küçük akla gerekmez, Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez." ***** Sanatkârın sanatını hayranlıkla seyret, Eğer bilgili bir kişi isen, nedeni ve niçini üzerinde durma. Yüce anlamları kavramak bu küçük akıl için gerekmez, Çünkü bu terazi o kadar ağırlığı tartmaz.
Namaz, münacaat yeri ve samimi dostlukların kaynağıdır. Sırların meydanları namazda genişler, nurların parıltıları da ondan doğar.
Sayfa 35
Allah Teâlâ'nın seni kendisine ibadet yapmaya lâyık görmesi aslında O'nun armağanı olarak sana yeter.
Sayfa 32
Yok olmayan bir izzet ve şerefin seninle beraber olmasını istiyorsan, fani bir izzet ile aziz ve bahtiyar olmaya çalışma!
Sayfa 32
Reklam
Biz de onu istiyoruz ya Rabbi.
Senin O'ndan istediğin şeylerin en hayırlısı O'nun senden istediğidir.
Sayfa 31
Kişinin ibadetinin manevi meyve ve neticesini acele ve peşin olarak duyması ve bulması, bu ibadetin ilerde ahirette de kabul edileceğine bir delildir.
Sayfa 30
Yine Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine bir derviş, -Tasavvuf nedir, anlat, demiş. O da -Ey derviş, eline bir kalem al, ben söyleyeyim sen de yaz, demiş. Derviş -Ne yazayım, deyince Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, -Allah, demiş. Derviş, -Başka ne yazayım, demiş Cüneyd (k.s.) -Allah'tan başka bir nesne yok ki yazasın, demiş. Allah bes bâki heves.* Var olan Allah'tır, O'nun dışındakiler fânidir. * Allah her şey için yeterlidir, kâfidir. Allah ebedi arzudur.
Mademki kendini daha yüce bir varlık karşısında silerek o yüceliğe erişmek mümkündü, o halde ben niye aynı şeyi yapmıyordum!
Sayfa 76
Senin aşkın hususunda bana nasihatın ne faydası olur? Zehir içmişim, şeker bana kar eder mi? Benim için "Onun ayağına zincir bağlayın" diyorlar; halbuki deli olan gönüldür, ayağıma zincir vurmak neye yarar? ..
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.