Komünist Manifesto

8,8/10  (98 Oy) · 
378 okunma  · 
67 beğeni  · 
6.180 gösterim
Karl Marx ve Friedrich Engels'in, Komünistler Birliği'nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat'ında, tüm Avrupa'nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra'nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto, yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olmakla kalmadı, daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu, dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket, döneminin toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derinlik, çözümleyişindeki gözüpeklik ve üslubunun gücü bakımından, Manifesto'yla kıyaslanabilecek bir metin ortaya çıkaramadı.

Bugün Marxçı hareketin temel belgesi ve devrimci bir klasik sayılan Komünist Manifesto'yu, Marx ve Engels'in daha sonraki basımlara yazdıkları önsözler eşliğinde, Celâl Üster ve Nur Deriş'in 1978'de yaptıkları çevirinin gözden geçirilmiş basımıyla ve Manifesto'nun Türkiye ve Türkçedeki serüvenine ışık tutan bir önsözle sunuyoruz.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  2013
 • Sayfa Sayısı:
  131
 • ISBN:
  9789750710056
 • Orijinal Adı:
  Das Kommunistische Manifest
 • Çeviri:
  Celal Üster,nur Deriş
 • Yayınevi:
  Can Yayınları
 • Kitabın Türü:
Ilayda Caner 
04 Eyl 2016 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 8/10 puan

Gölgesini satamadığı ağacı kesen bu sistemi eleştirdiği açıkça belli olan iki düşünür: Marx ve Engels.
Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir sözünün anlamını verebilmiş bir eser yaratmış Marx, Engels' in de destekleri ile.
Korkulan heyulayı anlayabilmeye başlamanız için okunması gereken bir klasiktir Komünist Manifesto. Bugüne kadar onu klasikler dışında değerlendirmiş olanların Tarihi de bilim olarak ele almadığına eminim.
Kimdir bu Komünistler? Neyi amaçlamışlardır? Ve türevi bütün sorularınıza cevap verecek kadar geniş bir kitap değil.
Bundan önce çok sert kalemler tarafından, okurlar tarafından acımasızca eleştirilmiş bir kitap. Hangi görüşe ait olursa olsun bir kitabı okurken önyargılarımızı hoşgeldiniz paspasının altına bırakmamız gerektiği düşüncesindeyim.
Kitabın başında da belirtildiği gibi, propaganda amacı taşımaksızın klasikler içerisinde nitelendirilen bir kitap olarak okumanız gerekiyor Manifestoyu. Bir insanı anlamak için bir kitabın yeterli olmayacağı gibi, bir ideolojiyi anlamak için de bir kitap yeterli bir sayı arz etmez.
Sempati besleyin beslemeyin, yakın tarihimizi etkisi altına alan bu eseri ve yankılarını okuma eşsizliğine ulaşmak isteyenlere tavsiye edebileceğim SADE bir eser.
"Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir."

Ferah 
29 Mar 2015 · Kitabı okumadı · Puan vermedi

Okuduğunuzda ne hissederek okuyacaksınız ve anlatımınız ne olacak bilemiyorum ama bence;
KARL MARX. -yani diyor ki ; bir gün o güzel günleri görecek dünya ...

Emre Dinç 
 16 Kas 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 6/10 puan

Açıkcası hiç mi hiç tatmin olmadım. Belki de beklentimi yüksek tutmam hasebiyle böyle bir kanıya vardım ama içi boş geldi bana. Tarihsel süreçteki çatışmalardan bahsedilmış fakat sanıldığı gibi ne o dönemde ne şimdilerde 2 sınıftan oluşan bir toplum yapısı olduğunu söylemek mümkün değil. Ekonomik açıdan daha detaylı bir inceleme yapılabilirdi. Ahlak ve kadın hakkındaki görüşleri zaten tamamen ütopik bir seviyede , pratikte hiçbir zaman mümkün olmayacak. Şu haliyle gözümde parti propagandasından öteye geçemeyen bir kitap.

Ensar. 
 10 Eki 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu kadar çok seveni olan marx'ı ve ciddi bir felsefe ve düşünüş biçimi olarak savunulan komünizmi sadece bu kitabi okuyarak (ki tam olarak anladığımı da soyleyemem) ve kulaktan dolma bilgilerle bilen benim elestirip değerlendirmem doğru olmaz...

Arda Çolakoğlu 
11 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bu kitap,marksizmin temel ilkelerinden propagandist bir dilde bahsetmektedir.Zaten bu yüzden dünya marksist hareketinin temel bir aracı olmuştur.Kitabı anlamak için orta seviyede marksist teori bilginiz olması gerekiyor.

Gül Alp 
16 Şub 2016 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

Manifesto, komünizm adına okunması gereken ilk kitaplardan. Tabi benim aldığım kitap 2011 çeviri olduğu için pek sağlıklı çevrilmemiş. Daha çok 90 yılları sırasında basılmış olanlar alınmalı ki daha sağlıklı eksiksiz bir çeviri okuyabilelim ama onlar da her yerde bulunmuyor

Komünist manifesto kitabı komünizmin tanımlanmasından çok o dönemin partisi olan ve karl marx ve f. engels'in de üyesi olduğu komünist partinin bir propagandasıdır.

Menderes Urhan 
 15 Eki 2015 · Kitabı okudu · 4 günde · 3/10 puan

133 sayfalık bir kitap oluşturulmaya çalışılmış. İlk 40 sayfada, manifestonun basımında yaşanan sıkıntılardan bahsedilmiş. Son 27 sayfası maddeler halinde notlardan oluşuyor. Geriye kalıyor 66 sayfa ki onun da 21 sayfası Almanca, Rusça, İtalyanca, İngilizce, Lehçe basımına önsözlerden oluşuyor. Eveeet geriye kalıyor 45 sayfa anladığım kadarıyla orası da manifesto kısmı. Aslında daha çok top çevirme kısmı. Ticari bir meta olarak oluşturulmuş bir kitap. Kesinlikle, kapağındaki isimler ve yayın evinin kalitesinden hareketle aldım. Ancak ifade etmeye çalıştığım gibi, zorlamayla bir kitap oluşturulmaya çalışılmış.

Can Murat Demir 
 28 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 4/10 puan

Siyaset felsefesi eğitimi aldığım yıllarda okuduğum bir eser. Karl Marx ve takipçilerinin kesinlikle okuması gereken kısa metrajlı bir komünist propaganda metni: komünizmin neden gelmesi gerektiğiyle alakalı gerekçeleri sıralayan yazar, olayın tarihsel dayanaklarını ve kendine has bir yöntem olan diyalektik materyalizm savunularını her yerde dile getirmeye özen göstermiş.

Kitaptan 29 Alıntı

Şimdiye kadar filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli biçimlerde açıklamakla yetinmişlerdir;oysa asıl sorun,dünyayı değiştirmektir.

Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 17 - Can)Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 17 - Can)
mehmet pak 
20 Mar 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Komünistler , kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koşulların zorla yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ediyorlar. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var. BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİNİZ !

Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 63 - Alter)Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 63 - Alter)
mehmet pak 
20 Mar 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ne var ki , burjuvazi kendisine ölüm getiren silahları yaratmakla kalmamış; bu silahları kullanacak insanları da var etmiştir. Modern işçi sınıfını ve proleterleri.

Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 28 - Alter)Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 28 - Alter)
Ilayda Caner 
04 Eyl 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yok edin insanın insana kulluğunu
İnsanın insan tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde, Bir ulusun başka bir ulus tarafından sömürülmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Ulusun içindeki sınıflar arasındaki karşıtlık ortadan kalktığı ölçüde; bir ulusun başka biri ulusa beslediği düşmanlıkta son bulacaktır.

Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 73 - Can)Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 73 - Can)
Ilayda Caner 
04 Eyl 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kapitalist zihniyet
Özel mülkiyete son vermek istememiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz! Oysa sizin bugünkü toplumunuzda, özel mülkiyet halkın onda dokuzu için daha şimdiden yok edilmiş bulunuyor, özel mülkiyetin bir avuç insan için var olmasının tek nedeni o anda dokuz için hiç var olmamasıdır.. demekki siz bizi ancak ve ancak toplumun çok büyük çoğunluğunda olmaması koşuluyla var olabilen bir mülkiyet biçimini son vermek istemekte suçluyorsunuz.

Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 69 - Can)Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 69 - Can)
mehmet pak 
20 Mar 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Burjuvazi , yani sermaye , hangi oranda gelişiyorsa,proletarya da ,modern işçi sınıfı da aynı oranda gelişiyor. İş buldukları sürece yaşayan ve emekleri sermayeyi arttırdığı sürece iş bulan bir emekçiler sınıfı. Kendilerini parça parça satmak zorunda olan bu emekçiler, bütün ticaret nesneleri gibi , sıradan bir metadırlar. Bunun sonucu olarak , rekabetin bütün iniş çıkışlarına , pazarın bütün dalgalanmalarına açıktırlar.

Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 28 - Alter)Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 28 - Alter)

Sosyalist burjuvalar isterler ki, modern toplumsal koşulların tüm nimetlerinden yararlansınlar, ama modern toplumsal koşulların kaçınılmaz sonucu olan savaşımlar ve tehlikelerden uzak dursunlar.

Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 85)Komünist Manifesto, Karl Marx (Sayfa 85)
Emre Kesikhalı 
22 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Komünizm kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun bırakmaz; yaptığı tek şey, onu, böyle bir mülk edinme aracılığıyla, başkalarının emeğini boyunduruk altına alma gücünden yoksun bırakmaktır."

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
3 /

Kitapla ilgili 1 Haber

Darwin'in kitabı en etkili akademik kitap seçildi
Darwin'in kitabı en etkili akademik kitap seçildi Charles Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitabı, en etkili akademik kitap seçildi. Oluşturulan 20 kitaplık listede Marks ile Engels'in yazdığı Komünist Manifesto da bulunuyor.