Filozof mazikeen.

Sabitlenmiş gönderi
Tüm kitap listesi
Tüm Rus klasikleri kronolojik #163323021 Feminist okumalar #164327313 LGBT temalı #164227028 Tüm filozoflar ve eserleri kronolojik #164000608 İngiliz edebiyatının ölümsüz yazarları #163968488 Tarih kitabi listesi (kronolojik) #163708696 Tüm alman klasikleri #163353261 Fransız edebiyatı #172179887 İslami okumalar #165254309
Reklam
Demokrasi" terimi, Yunanca demos (halk) ve kratos (yöne­ tim) sözcüklerinden gelir. Yaklaşık MÖ 507' de Antik Atina' da ortaya çıkan ve çeşitli kesintilere rağmen MÖ 462'den 332'ye kadar en saf haliyle gelişen demokrasi, dünya­ daki başlıca yönetim şekli haline gelecek sisteme model teşkil etmiş­ tir; 2
"Geçmişi anımsayamayanlar onu tekrarlamaya mahkumdur. "

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Tarih Kitabı
Tarih KitabıKolektif
8.3/10 · 123 okunma
Reklam
"Mezopotamya" sözcüğü .. nehirler arasındaki ülke" anlamına gelmektedir.
"Mısır Mitolojisinde Yağmurun Tanrıçası: Tefnut"
aslan kafalı tanrıça Tefnut yağmur tanrıçasıydı fakat aynı zamanda yağmurun simgesiydi. Tüm yağmurlar Tefnut'la ilişkilendirilirdi.
Filozof mazikeen. tekrar paylaştı.
"Sümerlerde Yaratılış: Kuran ve Tevrat ile Benzerlikler"
Sümer efsanesine göre evrende ilk olarak Tanrıça Nammu adında büyük uçsuz bucaksız bir su vardı. Tanrıça o sudan büyük bir dağ çıkarıyor. Oğlu hava Tanrısı Enlil, onu ikiye ayırıyor. Üstü gök oluyor, Gök Tanrısı onu alıyor, yer olan altı da Yer Tanrıçası ile Hava Tanrısının oluyor. Bilgelik Tanrısı ve Hava Tanrısı, yeri bitkiler, ağaçlar, sularla donatıyor. Hayvanlar yaratılıyor ve hepsini idare edecek Tanrılar meydana geliyor.
Filozof mazikeen. tekrar paylaştı.
Kim ne derse desin, sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirebilir. .
Reklam
Filozof mazikeen. tekrar paylaştı.
Aziz Paulus der ki : <<Allahın kullarına hazırladığı mutluluğu ne insan gözü görebilir ne de insan yüreği duyabilir>> Eğer bu mutluluğu duyabilmemiz için (platon senin söylediğin gibi) bizi arıtmalardan geçirip yeni bir biçime sokacaklarsa bu değişiklik o kadar büyük, okadar kökten olacaktır ki. artık ortada bizden eser kalmayacaktır.
Sayfa 83
Filozof mazikeen. tekrar paylaştı.
Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez: değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol açar.
Filozof mazikeen. tekrar paylaştı.
Ölüm yaşamın ucudur, ama amacı değil sonu bitimidir ama konusu değil