8,1/10  (124 Oy) · 
382 okunma  · 
92 beğeni  · 
4.022 gösterim
Kimilerince devlet yönetiminde zafere giden her yolun mubah olduğunu savunduğu için eleştirilen, kimilerince de siyasal bir başyapıt olarak sayılan Prens, devlet yönetme sanatı ve siyaset etiği üzerine yazılmış en etkili eserlerdendir.Prens'in kaleme alındığı dönem İtalyan Rönesansı'na denk gelmektedir. Sanatta, bilimde ve edebiyatta büyük bir dönüşümün yaşandığı bu dönemde Katolik Kilisesi'nin etkisi azalmış ve Avrupa'da modern devlet kavramı yeşermeye başlamıştı. Bu coğrafyada Venedik, Floransa, Pisa, Cenova gibi bölgeler birbirinden bağımsız kent devletleri haline gelmişlerdi. Prens, bu döneme ilişkin devlet yönetme sanatına yeni bir bakış getiren çalışma olarak tanındı.Günümüze de ışık tutan Machiavelli'nin bu yapıtı, siyaset felsefesinin temel metinlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)
Elif Kimya Salt 
 23 Eki 2016 · Kitabı okudu · 2 günde · 8/10 puan

Niccolo Machiavelli, Prens kitabını yazdığı dönem "ahlaksızlıkla" suçlanmıştır. Okuyan çoğu insan da bunu düşünebilir. Çünkü siyasetle ilgili "zafere giden yolda her şey mübahtır" mantığını savunuyor. Bu ahlaksızlık ve bencilce geliyor ama siyasetin veya iktidarın yegane ahlakı iktidarda kalmak ve bunun devamını sağlamaktır görüşünde. Çoğu siyasetçinin başucu olabilecek nitelikte bir kitap. Makyevelizmi daha iyi anlayabilmek için bu kitabı okumak istedim. Ama çok daha fazlasını bulduğumu düşünüyorum. Tavsiye ederim.

Hüseyin 
 25 Ağu 15:56 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Hazır mesele iyiden iyiye rasyonelleşen, mekanik ve hesaplanabilir olma sevdasıyla tutuştukça asolan beşeri değerlerin canının Cehenneme yollanmasıyla çivisi çıkan küresel dünya düzenine gelmişken ilk önce bu tarz bir sorunsalı gündeme getirdiği için Elfida (@meftuni)'ye teşekkür etmiş olayım. Bu sayede bir türlü incelemesini yapacak cesareti kendimde bulamadığım Prens'i ve dolayısıyla Machiavelli'nin kirli ellerini de incelemeye kendimde güç buldum.

Prens'in ilk etapta ilgi uyandıracak vasfı, onun Hitler'in başucu kitabı olduğu ve güçlü şekilde Nihilizm'i idealize ediyor oluşunda yatmakta. Ancak peşinen söylemekte fayda var ki tarih Machiavelli 'ye acımasız davranmıştır. Onun Prens'le edindiği şöhreti kendisine ilkesiz, entrikacı, düzenbaz, dalavereci olmak gibi kötü algıları da getirse de bu böyle değildir ve Shakespeare, III. Richard'ta şu dizeleri yazarak faydasız gerekli bir ithama imza atmıştır:

"Bukalemuna renkler ekleyebilir,
Proteus'la şekilden şekle girebilir,
Eli kanlı Machiavelli'yi karşıma alıp okutabilirim."

Eli kanlı Machiavelli... Prensin muhtevası üzerinde konuşacaksak ve yalnızca metnin taşıdığı içeriğe odaklanacaksak evet, Machiavelli tam bir gaddar, kural tanımaz ve zafer naraları atmak için ilkeleri hiçe sayan birisidir ve bu onu Hitler'e önayak olmaya yetecek kadar çirkin deliller olabilir. Ne var ki Machiavelli gerçekten yazdıklarına arka çıkan, onları koşulsuz sahiplenen ve öyle olmasını arzu eden birisi asla olmadı. Kaldı ki hiç kimse Machiavelli'den daha az Machiavellici de olamaz. Voltaire'in söylediği cümleye olduğu gibi katılıyorum: "Machiavelli bir prensi kendi havarisi olarak yetiştirecek olsaydı ona yapmasını tavsiye edeceği ilk şey Machiavellicilik aleyhine bir kitap yazması olurdu."
Ne var ki tarih acımasız davranmış ve Machiavelli'ye kötü şöhreti biçmişti bile.

Prens için ilk etapta kılı kırk yaracak bir okuma ile karar verilmesi gerektiği için kitabı alıp okumak gerekir. Bununla birlikte Machiavelli 'nin öyle olmasını istemediği fakat o güne değin gelmiş olan düzenin yalnızca "olan" kısmına değindiği birkaç ilkeyi sıralamak hem onu hem de bugünkü dünya sisteminin idrakı için nispeten bilgi verecektir:
- Yöneticilerin yaptığı şey iktidarı şiddet yoluyla ve yasadışı bir biçimde ele geçirmekten ibarettir; başka türlü yapıyor gibi görünmek siyasi ihtirasın doğasını anlamamak demektir.
- Ahlâki açıdan vicdanlı kimseler politikada yaya kalır, hem kendilerine hem de ülkelerine yıkım getirirler.
- İktidarı silah yoluyla ele geçiren kişi alaşağı ettiği yöneticinin hayattaki bütün yakınlarını yok ettiğinden emin olmalıdır, çünkü bu insanlar onu asla bağışlamayacaktır.
- İnsanlar ya okşanmalı ya da imha edilmelidir, fakat asla yatıştırılmamalıdır.
- Savaş ancak durum karşı tarafın lehineyken ertelenecek bir şeydir, onun dışında savaştan asla kaçınılmamalıdır.
- Durum gerektiriyorsa dostlara ihanet etmekte sakınca yoktur.

Daha neler neler... Bunlar bile ilk etapta Machiavelli'ye karşı okkalı bir sövgü ve Prens'i paramparça etmeye yetecek denli kanlı kurallar. Ne var ki Prens, bugün bile siyasal alanda rahatlıkla benzerini görebileceğimiz gidişatın yalnızca ifşa edicisiydi. Yani döneminin "Kral çıplak!" diyen eseriydi, hepsi bu.

Prens, olması gereken ve olan arasındaki gidiş gelişleri yok saymaz, bunlarda ısrar eder. Olması gereken olması gerekendir fakat olan da budur. Nokta. Bitti.

Prensi daha ciddi bir yayınevinin baskısıyla alıp didik didik edin. Aynı zamanda çapraz okuma olması hasebiyle ilgili diğer kaynakları da zaman zaman tarayın. Böylelikle alanında en cesur yazılmış eserlerden Prens'in neden başucu kitabı olduğu da, bugün neden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yalnızca metinsel hükmü olduğuna yönelik vicdani olmayan fakat hakikati kucaklayan idrakler canlanacaktır.

Son olarak, herhangi bir savaşın başlangıcı, artık kuralların ebediyen susması demektir.

Mithril / Luthien / Bernard 
22 Mar 2016 · Kitabı okudu · 3 günde · 9/10 puan

Kitap, Machiavelli'nin dönemin prensine hitaben yazdığı ve rapor niteliğinde bir eser.
Eserinde prens nedir, kaç tip prenslik vardır, bunların artı ve eksi tarafları nedir sorularından başlayarak bir prensin dikkat etmesi gerekenler, taşıması gereken özellikler ile kaçınması gereken tüm davranışlar açıklanmış.
Öncelikle eserin dilinden başlayayım... Eserin giriş bölümünde Machiavelli'nin de belirttiği gibi bu edebi bir eser değil ve sadece içeriği ile eserin değer görmesi için çok basit ve yalın bir dille yazılmış bir kitap.
İçeriğine gelecek olursak.. Her ne kadar "prenslerin el kitabı" tarzında olsa da aslında hem günümüz politikacıları için hem iş yerlerinde büyük ya da küçük gruplarda insan yöneten kişiler için hem de kişisel sosyal ilişkilerimizde kullanmak üzere çok güzel tüyolar mevcut. Etik anlamda pek çok noktada sorgulamaya açık bir kitap çünkü "başarıya giden yolda her yol mübah" ifadesi var. Ancak günümüzde yazılmış olan kişisel gelişim kitaplarından daha dürüst geldi bana. Çünkü günümüz kişisel gelişim kitapları toz pembe bir dünyayı baz alarak "iyi düşünün iyi olur" mesajı verirken çok da gerçekçi olmuyorlar. Öte yandan Prens, gayet kurtlar sofrası bir dünyada nasıl başarı olunabileceğini oldukça gerçekçi resmetmiş.
Bu önerileri yaparken de o dönemin (ve daha öncesinin) tarihi olaylarından da çokça faydalanmış. Tarih kitaplarında gördüğümüz "Fransa savaşı kazandı" gibi bir ibarenin altını doldurarak hangi ortamda neleri iyi yaparak bu galibiyeti elde ettiğini aktarmış. Bu bağlamda da aşarılı bir araştırma ve inceleme eseridir diyebiliriz.
Kitaba dair beni rahatsız eden tek bir nokta oldu o da "kadın" ifadesinin hakaret olarak kullanılması. Prenslerin "kadınsı özellik" taşımamaları konusunda çokça uyarı var. Ayrıca kitabın sonlarındaki "talih kadına benzer, gerekirse sopayla kontrol edilmeli" cümlesi tahammül sınırlarımı zorladı. Ancak 1500lü yılların kadın ve insan haklarıyla bugünün bilinci farklı... Dolayısıyla bu kitabı da öyle kabul ettim :)

Muzaffer Akar 
22 Mar 2016 · Kitabı okudu · 5/10 puan

Makyavelist düşüncenin kaynağı, 500 yıldır tartışılan ve halen malesef uygulanan fikirlerin bulunduğu kitap yazarın ölümünden 5 yıl sonra yayınlanmış(1532). O zamanlarda Floransa’da iktidarı eline geçiren Medicini’lere bir nevi yaranmak için yazılmıştır, zira yazarda erdem ve fazilet izine rastlamadığımdan hiç de yadırgamadım.

Yazara göre hükümdarın hükümdarlığını kazanması ve sürdürebilmesi için yapması gerekenler, karanlık ve ilkel ortaçağ düşüncesine göre sıralanmıştır. Bu gün de cahil halkların yönetiminde kullanılan bu yöntemler aslında çok basittir, şöyle ki: Güçe ulaşmak için her yol mübahtır, dini kullan ve en dindarı gibi görün, kahraman gibi görünmek için efsaneler uydur, düşmanlar besle sonra da yok et, herşeyi halk için yapıyormuş gibi görün ama kendin ve gücün için yap vs. ( Ne kadar tanıdık değil mi? )

Avrupa; yazarın çağında paramparça olmuştu, irili ufaklı derebeylikleri ve ülkelerden oluşuyordu. Rönesansla başlayan aydınlanma, çeşitli sanayi ve özgürlük devrimleriyle gelişerek demokrasi ve özgürlüklerin yaşandığı, insan haklarına saygılı ülkelerini doğurdu ve birleşme yoluna gitti. Bu gün ironik bir biçimde gelişmiş batı medeniyetlerini eleştiren yobaz doğululardan bir çoğu batıya yerleşmek ve orada yaşamak için her şeyi göze alıyor. Eğer yazar haklı olsaydı bu şekilde olur muydu?

Yazarın bahsettikleri cahil ve ilkel insanın yönetimi için gerekli kuramlardır. Asıl mesele halkın devlet için var olmadığı tam tersine devletin halk için olduğu, demokratik, insan haklarına saygılı ve hümanist bir yönetim şekli geliştirebilmek ve bu yolda çözüm yolları bulabilmektir. İlkel yönetim şekillerini birebir yaşıyor ve kötülüklerini her gün görüyoruz zaten.

Kağan Özkaya 
28 Ara 2016 · Kitabı okudu · 2 günde · 9/10 puan

Devrine göre muazzam bir eser.Yazar o kadar kanıtlayıcı ki makyavelizm gibi bir düşünceyi ortaya atıp temellendirmiştir.Hala da etkisi altında kalanlar vardır.(rte) Devleti yöneten prensin duygularına kapılmadan ve acıma duygularını bir kenara bırakarak devleti yönetmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerektiğinde bir insanın devlet tarafından öldürülmesinin çok daha fazla insanın yaşamasını sağlayacağını belirterek prense öğütler vermektedir. Temelinde bu görüşlere paralel olarak başka bir bakış açısı da "Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu." savıdır.

insan_okur 
 23 Ara 2016 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 8/10 puan

Öncelikle kitabı okumamda tavsiyesi bulunan Mithril / Luthien / Bernard ‘ e teşekkür ederim. Hemen şunu da belirteyim. Prens ile Hükümdar aynı kitaplar. Sadece isimler ve yayın evleri farklı.

Kitap ile ilgili o kadar iyi incelemeler var ki; öylesine güzel tespitler yapılmış çok iyi. Yorum yapan tüm arkadaşların ellerine sağlık.

Şöyle bir durum çıkmış ortaya. Kitabı beğenen de var; beğenmeyen de. Tabi ki de bu çok normal diyebilirsiniz. Bu kararlardaki en büyük etken “ her yolu mübah “ kabul etmesi sanırım. Benim aralardan cımbızladıklarıma geleyim.

Kitap kesinlikle yararlı bulunur ya da bulunmaz öncelikle siyasetçilere, devlet başkanlarına, kurumsal şirket çalışanlarına kısacası lider konumunda bulunan kimselere kesinlikle okutulmalı. Ha tabi bizler okuyamaz mıyız ? Elbette ki okuruz. Çünkü bir bakıma da kişisel gelişim kitabı da diyebiliriz.

İçeriğe gelecek olursam; kitap aslında bir inceleme kitabı gibi. Yazar geçmişte yaşanan olayları gerek kendi gözüyle gerekse örneklerle açıklayarak çözümlemiş. Siyasetin ve halkın analizini yapmış bir bakıma. Dönemin şartlarına göre bakarsak kesinlikle çok iyi bir eser. Ama şu an günümüze göre bakarsak bazı yönleriyle geçerliliğini korumakta ama genel kısmı bence çok yanlıştı. Çok acımasızca ya da çok çıkarcı geldi bana.

Hükümdar, Prens nasıl olur ? Nasıl olmalıdır ? bu soruları konu edinmiş yazar. O kadar çok bölümde bunları anlatmış ki en akılda kalıcıları: Orduya ilişkin görevler, Cömertlik ve Cimrilik, Sözlerinde nasıl durmalılar, Askeri birlik türleri ve bence en önemlisi Zalimlik ve Merhamet üstüne, Korkulan mı yoksa Sevilen mi olmalı bölümleriydi.

İlk kez okuduğum bir yazar oldu Machiavelli. Kolay bir dil. Edebi bir beklentiniz olmasın. İnceleme yazılarını sade bir dilde okuyacaksınız. Bazı düşünceleri aşırı faydacılık, bencillik, ( iktidar için her yol mübah ) düşünceleri doğru olmasa da genel anlamda yararlanılabilecek, siyasetçilerin sanırım başucu kitabı olan bir eser. Sizlere de tavsiye ederim.

Ahmet Kaya 
28 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Türkiye'yi son 13 yıldır yönetenlerin bu kitabı okuduğunu sanmıyorum ama Makyavel'in anlattıklarının o kadar iyi takipçisi oldular ki Makyavel mezardan kalksa kendi yazdığı kitaba şaşırırdı diye düşünüyorum.

Halil Yavuz KAYA 
13 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hükümdar-Prens- Savaş Sanatı... 70li yılların başında Siyasal Bilgiler de Talebe idik. Siyaset Bilimi dersi hocamız rahmetli Prof. Bülent Daver di. Kendi kitabı Siyaset Bilimine Giriş kitabının yanı sıra okumamıza sağlık verdiği hatta mecbur tutduğu bir çok kitaplardandır N. Machiavelli nin söz konusu kitapları. Şİmdi bir kez daha kütüphanemde indirip, elime aldım ve sayfaların arasında şöyle maziye doğru gezintiye çıktım. Amma da okumuşuz bunları. Yazıdan çok Satırların altları kırmızı- mavi- siyah-yeşil tükenmez kalemlerle önem itibariyle her okunuşta ayrı renkleri kullanarak çizerek okumuşum. Yazıdan ziyade sayfa altları üstleri yanları aldığım notlarla dolmuş. Dediğim gibi satır altları metro haritası gibi rengarenk çizikler maziden bana selam durmakta adeta.
Bizler ders niyetine okuduk. Günümüz siyasetinde dün ile bugün arasında bağıntı kurmak, devlet kavramları hakkında çağlar itibariylebilgi edinmek isteyen meraklılar, en az Platonun Devlet kitabı ile eşgüdümlü okumalılar.. "Demokrasiyi" kavramanın yollarından birisi bu olduğu kanısındayım...

HASAN DEMIR 
19 Şub 15:27 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 7/10 puan

Kitabı bugün bitirdim .Özellikie politikacıların ve tarihçilerin okuması gereken ender kitaplardan biri .Bir ülkenin nasıl ele geçirileceğini ele geçiriidikten sonra nasıl elde tutulacağı prenslerlerin/yöneticilerin sahip olması ve olmaması gereken özellikler ve bunların artıları eksileri tarihten yaşanmış gerçek olaylarla örneklendirilerek anlatılmış.Bir yöneticinin sevgiyle yoksa korkuyla mı halkını yöneteceğinin cevabını çok güzel veren ve yaşanmış örneklerle anlatan mükemmel bir kitap .Cevabını ben vermeyeyim okuyunca kendiniz görebileceksiniz zaten.

Fuat kızıl 
20 Tem 23:56 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Kütüphanelerin ve aklın başköşesinde olması gereken bi yapıt. Deney-sonuç ilskisinin hayranlık uyandıracak şekilde ele alınıp alabildiğine açıklayıcı yapıda olması avama sunulmuş uyaran-tepki mekanizması.

4 /

Kitaptan 159 Alıntı

Elif Kimya Salt 
22 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Bir değişim, daima başka bir değişimin oluşumuna zemin hazırlar.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 40)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 40)
Elif Kimya Salt 
22 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Devlette ortaya çıkan hastalıklar önceden görüldüklerinde çabuk iyileştirilirler; ama bu hastalıkların görülmesi ve herkesin görebileceği şekilde büyümelerine izin verilmesi durumunda, artık herhangi bir tedavi söz konusu olamaz.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 45)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 45)
Elif Kimya Salt 
23 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

İnsanlar o kadar safdildirler ve anın gereklerine öyle kölece boyun eğerler ki, aldatan kişi, her zaman aldatılmaya hazır birisini bulacaktır.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 102)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 102)
Elif Kimya Salt 
23 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Özgür yaşamaya alışmış bir şehre egemen olup onu yok etmeyen kişi, o şehir tarafından yok edilmeyi bekleyebilir; çünkü böyle bir şehre, ayaklanmada, özgürlük ruhu ve eski düzen, her zaman sığınak olur; ne geçen sürenin uzunluğu ne yapılan iyilikler, özgürlük ruhunu ve eski düzeni unutturamaz.

Cumhuriyetlerde daha büyük bir canlılık, daha büyük bir nefret, daha fazla intikam arzusu vardır; insanlar eski özgürlüğünü unutmazlar, unutamazlar; öyle ki, en güvenilir yol bu cumhuriyetleri ortadan kaldırmak ya da gidip orada yaşamaktır.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 54)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 54)
abdullah bektaş 
02 Oca 2015 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Herkes, seni göründüğün gibi algılar, sadece bazıları gerçekte ne olduğunu tecrübe ederler.

Prens, Niccolo MachiavelliPrens, Niccolo Machiavelli
Kağan Özkaya 
28 Ara 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Başkasının silahları sana uymaz,ya sana ağır gelir ya da vücudunu sıkar.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 92)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 92)
Aykan 
03 Eyl 11:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Çok fazla güven,insanı vurdumduymaz,çok fazla güvensizlik ise çekilmez,hoşgörüsüz hale getirir.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 104)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 104)
İlayda G. 
21 Oca 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Çünkü yenilik yapana, eski sistemden kazancı olan herkes düşman olur.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 33 - Siyah Beyaz Kitap)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 33 - Siyah Beyaz Kitap)
Ayçagül Akar 
20 Nis 2016 · Kitabı okudu · 7/10 puan

...insanların ortak kusurudur bu: iyi havada fırtınayı hesaba katmamak

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 129)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 129)
Mithril / Luthien / Bernard 
19 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

... insanlara ya iyi davranmak ya da onlari ortadan kaldirmak gerekir; cunku insanlar kendilerine verilen hafif zararin intikamini alirlar ama ciddi zararin intikamini alamazlar; dolayisiyla bir insana zarar verirken, ileride intikam almasini imkansiz kilmak gerekir.

Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 15)Prens, Niccolo Machiavelli (Sayfa 15)