Türkçülüğün Esasları (Etimoloji)

·
Okunma
·
Beğeni
·
16722
Gösterim
Adı:
Türkçülüğün Esasları
Alt başlık:
Etimoloji
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
254
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051551920
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle “Türk milletindenim” demenin ne demek olduğunu, Türk milletinin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gitmesi gerektiğini öğreten bir ilk öğretmendir. Bu çabalarıyla Türk milliyetçiliğinin zeminini de hazırlayan Gökalp, kendisine kadar dağınık bir halde gelen düşünceleri bir araya getirerek, gerçek anlamını bulan bu düşünceye Türkçülük adını vermiş ve milletin bundan sonra gideceği yolu tayin etmiştir. İmparatorluktan Milli-Devlete geçiş döneminde yaşayan Gökalp'ın, insanların kafalarının karışık olduğu bir dönemde, bu karışıklığa çözüm bulmak amacıyla Türk toplumu ve kültürü üzerine yaptığı sosyolojik, kültürel ve siyasi değerlendirmeler geçerliliğini bugün de muhafaza etmektedir.
254 syf.
·10 günde·10/10
Ziya Gökalp'in 1924'te ilk baskısını çıkardığı bu eser onun en tanınmış yapıtıdır. Türkçülüğün tarihinden başlayarak Türklüğün tanımı dil, din, halk, tarih, kültür, medeniyet, mefkure gibi konularda bilgi vermiş bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkçülüğün mahiyeti, ikinci bölümde Türkçülüğün programı anlatılmıştır. Eserde tamzimattan beri dağınık olan Türkçülük çalışmalarını sistemleştirmiştir.

Keyifli okumalar diler, böyle güzel bir mecrayı bizlere sunduğu için 1K ekibine teşekkür ederim.
254 syf.
·Puan vermedi
Sadece Atatürk'ün bir sözüyle anlatmak istiyorum;
"Benim ruh ve bedenimin babası Ali Rıza Bey,
fikirlerimin babası Ziya Gökalp,
heyecanlarımın babası Namık Kemal'dir."
254 syf.
·Beğendi·10/10
Birincisi kitap ideal ağırlıkta... Yani hem edebiyat hem de kalınlık açısından çok ideal... Kitapta çok güzel bi şekilde Türk ün tarihinden, Türk ün tarihinden beri amaçlarından Türk ün mefkuresinden bahsediyor... Hedeflenen Türkiye için neler yapmamız gerektiği nerdeyse fert fert incelenmiş... Harika bi eser...
254 syf.
·Beğendi·10/10
İlk kez ortaokulda okuyup, üniversitede seminerini verecek kadar hakim olduğum kitaptır. Gerekirse sayfa sayfa değil, harf harf ezberlenecek niteliktedir. İdeolojimizi şekillendiren, ayaklarımızın nereye nasıl basacağını öğreten eserdir. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal Paşa; "Benim ruh ve bedenimin babası Ali Rıza Bey, fikirlerimin babası Ziya Gökalp, heyecanlarımın babası Namık Kemal'dir."
Türk Milliyetçiliğinin Fikir Babası ZİYA GÖKALP'i saygı, sevgi ve minnetle yâd ederken, eseri okumadıysanız fikriyatınızın eksik kaldığını belirtmek isterim.
254 syf.
·Puan vermedi
Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp’ten bir yol gösterme kitabı. Fakat bu yol gösterme bir kişiyi veya bir zümreyi etkilemekten daha fazlasını yaparak temelleri atılan bir devletin kurucusunu etkileyerek bir milletin kaderini ve hayatını değiştirmiştir.

Kitapla ilgili yazımız : http://1cay1kitap.com/turkculugun-esaslari/
254 syf.
·9/10
Kuşkusuz bu eserle Türkçülük fikrinin altyapısı Ziya Gökalp sayesinde tamamlanmıştır. Gelecekte Türkçülüğün üstüne kurulu olacağı esasları, eskiden gelen medeni hâlimizi; kültürel bakımdan toplumsal yaşayışlarımızın anlatıldığı, belki de teknik açıdan başarılı ilk eserdir.
...
Mustafa Kemal Atatürk şöyle der: "Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi ise, heyecanlarımın babası Nâmık Kemal, fikrimin babası Ziya Gökalp'tir"
254 syf.
·Beğendi·10/10
“Düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat, yapmak ve özellikle başarı ile sonuçlandırmak çok güçtür.”
Ziya Gökalp
170 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Öncelikle önyargılarımız kurtulup Türk'çülüğün faşist, siyasi bir kavram olmadığını görmek için çok ideal bir kitap. Mureffeh bir vatan isteyen herkesin ideolojisine uygundur. Türkçülük faşist bir kavram olsaydı bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizden daha faşist bir lider olurdu. Bunu göz önüne alarak Türkçülüğü yorumlayın lütfen.
Gelelim kitabımıza. Kitap 2 bölümden oluşuyor, tarihten bugüne kadar Türk ırkının dünyadaki diğer ırkların kültür ve medeniyetinin nasıl bir şekilde geliştiğini, batı kültür ve medeniyetine karşı neden geride kaldığımızı ve dilimizin inceliklerini, detaylarını, olması gerekenleri çok güzel bir şekilde tasnif etmiş ve incelemiştir. Kitabı okurken bu ülkenin kuruluşundaki felsefeyi de göreceksiniz.  Bazı yerlerde yanlış olduğunu düşündüğüm bölümler var ama genelde anlamda çok güzel bilgilere sahip olabileceğiniz ve bence herkesin okuması gereken bir kitap.
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkmış olan bir taraftan ilerleyici diğer taraftan geleneksel bir karakteri barından Gökalp, modern Türk devletinin fikir babasıdır. Genel olarak sosyolojinin babası olan Durkheim'in fikirlerini yoğurarak bu ülkeye katkılarda bulunmuştur. Türk milliyetciliğinin temelinin kültür olduğu savunan Gökalp, Turancılık idealininin ilk aşamasının Türkiyecilik ve sonrasında Oğuzculuk olduğu savunur.
254 syf.
·Beğendi·9/10
Türkiye Cumhuriyeti'nin "manevi kurucusu" Ziyâ Gökalp'ten Türkçülük üzerine önemli bir kitap. Piyasada "kısaltımış" ve "sadeleştirilmiş" bir sürü örneği var fakat bunlar yarım kalmış gibi.

Bu kitabı alırken sayfa sayısına dikkat ediniz. Sadeleştirilmiş ve kısaltılmış almanız hiçbir işe yaramaz.
170 syf.
·29 günde·Beğendi·10/10
Memlekettin kurtuluş reçetesi niteliğinde bir kitap. Siyasî görüşlerden bağımsız herkesin okuması gerekir diye düşünüyorum. Âdeta ders kitabı niteliğinde. Bol bol not çıkartarak okudum. Okudukça üstadın bilgeliğine ve kültürüne hayran kaldım.
254 syf.
·6 günde·Beğendi·Puan vermedi
Atatürk kendini, “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir”  diye tanımlamıştır.

Kitap 1923 yılında yayınlanmış ve Mustafa Kemal'in de o vakitler bu kitabı okuyup etkilendiği ve Cumhuriyet'in kurulmasında bu fikirleri uyguladığı bilinmektedir.
Kitaba gelirsek, kitabın adı "Türkçülüğün Esasları"... Ad olarak bakarsak Türkçülüğün ne demek olduğunu bilmeyen biri için kitabın bize ırkçılık, kafatasçılık, faşistlik adı altında düşünceler pompaladığını düşünebilir. Ama öyle değil, hem de hiç!...
Zira Ziya Gökalp'e göre "Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir."
Gökalp'e göre her milletin bir konuda kendini geliştirmiş olduğunu, Türkler'in ise ahlak ile ön plana çıktığını söylüyor. Diğer unsurları da diğer medeniyetlerle kaynaşarak o açığı kapatması gerektiğini söylüyor.
Gökalp kitap boyunca şunu anlatıyor: Türkler özünü, dinini, dilini ve kültürünü korumalı ve Batı medeniyetine girmelidir demekte. Batının bilimini, sanatını, edebiyatını, teknolojisini öğrenip, kendini bu konularda da geliştirmelidir diyor. Türklerin farklı medeniyetlerden alacağı unsurlarla beslenip gelişeceğini ve ancak böylece gerçek bir medeniyetin parçası olacağını örneklerle ve bilimsel yöntemlerle anlatıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini muasır medeniyetler seviyesini çıkarmak ve bunu nasıl ya da neden yapmamız gerektiğini anlayıp, öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okuyunuz, lütfen.

"Ey bugünün Türk genci! Bütün bu işlerin yapılması asırlardan beri seni bekliyor!" -Ziya Gökalp
Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.
"Turan, bütün Türk Milleti'nin birleşmesi anlamına gelir. Türk, bir milletin adıdır. Millet kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse Türk'ün yalnız bir dili, bir kültürü olabilir."
Demek ki, milletimizin bir kısmı İlk Çağ'da, bir kısmı Orta Çağ'da, bir kısmı Yeni Çağ'da yaşamaktadır. Bu milletin böyle üç yüzlü bir hayat yaşaması "normal" olabilir mi?
Filhakika (gerçekten) Turan mefkûresi mazide bir hayal değil, bir şe'niyetti (gerçekti). Milattan 210 sene evvel Kun hükümdarı Mete, Kunlar (Hunlar) nâmı altında bütün Türkleri birleştirdiği zaman Turan mefkûresi bir şe'niyet haline girmişti. Hunlardan sonra Avarlar, Avarlardan sonra Göktürkler, Göktürklerden sonra Oğuzlar, bunlardan sonra Kırgız, Kazaklar, daha sonra Kür Han, Cengiz Han ve sonuncu olmak üzere Timurlenk, Turan mefkûresini şe'niyet haline getirmediler mi?

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkçülüğün Esasları
Alt başlık:
Etimoloji
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
254
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051551920
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle “Türk milletindenim” demenin ne demek olduğunu, Türk milletinin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gitmesi gerektiğini öğreten bir ilk öğretmendir. Bu çabalarıyla Türk milliyetçiliğinin zeminini de hazırlayan Gökalp, kendisine kadar dağınık bir halde gelen düşünceleri bir araya getirerek, gerçek anlamını bulan bu düşünceye Türkçülük adını vermiş ve milletin bundan sonra gideceği yolu tayin etmiştir. İmparatorluktan Milli-Devlete geçiş döneminde yaşayan Gökalp'ın, insanların kafalarının karışık olduğu bir dönemde, bu karışıklığa çözüm bulmak amacıyla Türk toplumu ve kültürü üzerine yaptığı sosyolojik, kültürel ve siyasi değerlendirmeler geçerliliğini bugün de muhafaza etmektedir.

Kitabı okuyanlar 2.311 okur

  • Kasım PARALICI
  • Emre Narlı
  • Esma Avşar
  • Filiz Toğmen
  • Gökhan
  • Berkay FERDANTAŞ
  • Mehmet Akif Sünbül
  • Ahmet Tosun
  • Cebrail TURNA
  • Serkan Özdemir

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.2
14-17 Yaş
%3
18-24 Yaş
%23.7
25-34 Yaş
%34.7
35-44 Yaş
%21.2
45-54 Yaş
%9.7
55-64 Yaş
%2.5
65+ Yaş
%0.8

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%41.1
Erkek
%58.9

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%31.4 (194)
9
%13 (80)
8
%11 (68)
7
%4.7 (29)
6
%2.6 (16)
5
%1.5 (9)
4
%0.5 (3)
3
%0.3 (2)
2
%0
1
%2.6 (16)

Kitabın sıralamaları