Ziya Gökalp Mehmet Ziya Gökalp

Yazar 8,8/10 · 372 Oy · 20 kitap · 1336 okunma ·  366 beğeni

Yazarın Bilgileri

 • Yazarın Adı:
  Ziya Gökalp
 • Yazarın Tam Adı:
  Mehmet Ziya Gökalp
 • Unvan:
  Türk Toplumbilimci, Yazar, Şair ve Siyasetçi
 • Doğum:
  Çermik 23 Mart 1875
 • Ölüm:
  İstanbul 25 Ekim 1924
 • Yazar kitaplarını satın al Sponsorlu

Yazar İstatistikleri

366 okur beğendi.
372 puanlama · 422 alıntı
3 haber · 11.185 gösterim
1.336 okur kitaplarını okudu.
1.097 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
47 okur kitaplarını şu anda okuyor.
12 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

Ziya Gökalp'ın Biyografisi

Mehmet Ziya Gökalp, yapıtları ve görüşleriyle Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusanda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilliği yapmıştır. "Türk millîyetçiliğinin babası" olarak da anılır.rnrnZiya Gökalp 23 Mart 1876da, yerel bir gazetede çalışan memur Çermikli Tevfik Beyin oğlu olarak Diyarbakır Çermikte dünyaya geldi. Annesi Zeliha Hanım’dır. 16. yüzyıla kadar Araplar ve Farslar egemenliğinde olan Diyabakır sonradan Türk, Kürt ve Ermeni toplulukların millî çekişmeleri ile şekillenmiştir. Bu kültürel ortamın onun millî benliğine etki ettiği öne sürülmüştür. Sonraları, siyasi düşmanları onun Kürt kökenli olduğunu öne sürdüğünde, Gökalp, babası tarafından Türk ırkına sahip olduğundan emin olduğunu ama aslında bunun önemsiz olduğunu belirtmiştir. "Sosyolojik çalışmalarımdan öğrendim ki milliyet, eğitime dayalıdır". Bazı tarihçiler buna rağmen onu Kürt asıllı olarak tanımlamışlardır.rnrnEğitimine doğduğu yer olan Diyarbarkır’da başladı. 1886’da Mektebi Rüştiye-i Askeriyye’ye (Askeri Lise) girdi; özgürlük düşüncesini ilk defa bu okuldaki hocası Kolağası (Önyüzbaşı) İsmail Hakkı Bey aşıladı. Askeri rüştiyenin son sınıfında iken babasını kaybetti.1890’da amcası Müderris Hacı Hasip Bey’den geleneksel İslam ilimleri ile ilgili ders almaya başladı. Öğrenimine İstanbul’da devam etmek istediyse de bu imkânı bulamayınca 1891’de Diyarbakır’da İdadi Mülkiye’nin(Sivil Lise) ikinci sınıfına kaydoldu. Son sınıfta öğrenci iken “Padişahım Çok Yaşa” yerine “Milletim Çok Yaşa” diye bağırması, hakkında soruşturma açılmasına yol açtı. O sırada okul süresinin beş yıldan yedi yıla çıkması üzerine 1894’te okuldan ayrıldı.rnrnLiseden ayrıldıktan sonra amcasından Arapça ve Farsça dersleri aldı. Tasavvufla ilgilendi. Fransızca öğrenmeye başladı. Diyarbakır’daki kolera salgını nedeniyle bu şehirde görevlendirilen Doktor Abdullah Cevdet Bey ile tanıştı, fikirlerinden etkilendi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden öğrenimine devam etmek için İstanbul’a gidememesi, ailesinin evlenmesi için baskı yapması gibi nedenler 18 yaşındaki Mehmet Ziya’yı intihara sürükledi. İntihar girişiminin sebebi olarak idadideki hocası Dr. Yorgi Efendi’den aldığı felsefe eğitimi ve ailesinin verdiği dini eğitim arasında yaşadığı çatışma da gösterilmektedir. Kafasına sıktığı kurşun, güç koşullar altında yapılan morfinsiz bir ameliyatla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Abdullah Cevdet Bey ve Diyarbakır’da bulunan genç bir Rus operatördü. İntihar girişiminden sonra kendisini tekrar okumaya verdi. Özgürlüğe düşman olanlara çatan pek çok şiir yazdı.rnrn1896da , Erzincan Askeri Lisesi’nde öğrenci olan kardeşi Nihat sayesinde Harp Okulu öğrencileri ile birlikte İstanbula giden Gökalp, ücretsiz olduğu için Baytar Mektebine kaydını yaptırdı. Buradaki öğrenimi sırasında ülkedeki özgürlük hareketine katılmış insanlarla tanışmak için gayret gösterdi; İbrahim Temo ve İshak Sükûti ile görüştü. Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. “Yasak yayınları okumak ve muhalif derneklere üye olmak” nedeniyle 1898’de tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı.rnrnSerbest bırakıldıktan sonra 1900de Diyarbakır’a sürgüne gönderildi. Yüksek öğrenimini tamamlayamayan Mehmet Ziya’nın Diyarbakır’daki amcası ölmüş ve kızı Vecihe ile evlenmesini vasiyet etmişti. Amcasının vasiyetini yerine getirmiş ve Vecihe Hanım ile evliliğinden bir oğlu (Sedat), 3 kızı (Seniha, Hürriyet, Türkan) olmuştur.rnrn1908e kadar Diyarbakırda küçük memuriyetler yaptı. Eşinin mal varlığıyla rahat bir yaşam sürdürürken el altından hürriyet çalışmalarını yürüttü. O dönemde bölgenin güvenliği için kurulan ve başında Kürt asıllı İbrahim Paşanın bulunduğu Hamidiye Alayları hırsızlık ve soygun olaylarına karışınca halkı örgütleyerek eyleme yöneltti. 3 gün boyunca Diyarbakır Telgrafhanesini işgal ederek buradan saraya İbrahim Paşa ve adamlarını cezalandırmaları için telgraflar çekmeye başladı.rnrnDoğu ile Batı arasında ki kilit bağlantı noktalarından olan Diyarbakır Telgrafhanesinin işgali işin içine Batılı devletlerinde karışmasına neden oldu. Onlarında saraya yaptığı baskı neticesinde bölgeye bir araştırma heyeti gönderildi. Fakat bir süre için sinen İbrahim Paşa ve adamları daha sonra aynı kanunsuzluklara yeniden başlayınca Ziya Gökalp ve arkadaşlarının önderliğindeki halk bu sefer 11 gün süre ile telgrafhaneyi yeniden işgal ettiler. Bu direnişin sonunda İbrahim Paşa ve adamları bölgeden uzaklaştırılmıştır.rnrn1904- 1908 arasında Diyarbakır Gazetesi’nde şiir ve yazılarını yayımladı. İbrahim Paşa’nın halka yaptığı zulümleri "Şaki İbrahim Destanı" adlı yapıtında anlattı.rnrnII. Meşrutiyetten sonrarnrnII. Meşrutiyet’ten sonra İttihat ve Terakkinin Diyarbakır şubesini kurdu ve temsilcisi oldu. "Peyman" gazetesini çıkardı.rnrnMehmet Ziya, 1909da Selanikte toplanan İttihat ve Terakki Kongresine Diyarbakır delegesi olarak katıldı ve örgütün Selanik’teki merkez yönetim kuruluna üye seçildi. Selanik’te kalmayı sürdürerek çevresinde bir kültür hareketi yaratmaya çalıştı. Lise programlarına sosyal bilimler dersi koydurtarak bu disiplinin okullarımıza girmesini sağladı. İttihat ve Terakki Selanik Şubesi’ni gençlik işleri ile uğraşan kolunun başına geçen Ziya Bey, çevresindeki gençlere toplumbilim ve felsefe dersleri verdi. Tevfik Sedat, Demirtaş, Gökalp gibi takma adlarla Selanik’te yayımlanan felsefe dergisinde yazılar yazdı. Dünyadaki Türkleri birleştiren, güçlü bir Türk devleti kurulmasını tasarlayan Ziya Bey, bu ülküyü dile getirdiği Altun Destanı’nı 1911’de Genç Kalemler Dergisi’nde yayımladı.rnrn1912de Derneğin merkezi İstanbul’a taşınınca, Ziya Gökalp de İstanbul’a geldi, Cerrahpaşa semtine yerleşti. Mart ayında Ergani/Maden (Diyar-ı Bekir) mebusu olarak Meclis-i Mebusana seçildi. Meclis dört ay sonra kapatılınca Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu. Kurumda onun eğitimle ilgili görüşleri kabul gördü; Darülfünun ve Eğitim Fakültesi’nde ders programları, okutulacak kitaplar onun önerileri doğrultusunda kararlaştırıldı. 1913 ve 1914 yıllarında kendisine önerilen Maarif Nazırlığı (Milli Eğitim Bakanlığı) görevini kabul etmedi, üniversitedeki görevini sürdürdü. 1915’te İstanbul Üniversitesi’nin Felsefe bölümünde İctiamiyyat müderrisi (Sosyoloji Hocası) olarak atandı. İstanbul Üniversitesi’ndeki ilk sosyoloji profesörü idi, üniversitelerimize toplumbilim onun sayesinde girdi.rnrnDüşüncelerini Türkçülük etrafında şekillendiren Mehmet Ziya Bey, İstanbul’a gelir gelmez Türk Ocağının kurucuları arasında yer almıştı. Derneğin yayın organı "Türk Yurdu" başta olmak üzere Halka Doğru, İslam Mecmuası, Milli Tetebbular Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmuada yazılar yazdı. Balkan Savaşı öncesinden I. Dünya Savaşı başlarına kadar Türk Yurdu dergisinin yönetim kurulunda kaldı, derginin her sayısın bir şiir bir de yazı verdi. Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak başlıklı yazı dizisinde önemli konular yer verdi. Sonraki yıllarda Yeni Mecmua’yı çıkardı.rnrnZiya Gökalp, bir yandan da eser vermeyi sürdürüyordu. 1914’te "Kızıl Elma"; 1918’de ise Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" adlı eseri ile "Yeni Hayat" isimli şiir kitabını yayımladı.rnSon yıllarırnrnI. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin yenilmesinden sonra tüm görevlerinden alındı. 1919da üniversite içinde İngilizler tarafından tutuklandı; dört ay Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu kaldıktan sonra Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili işgal mahkemesi tarafından yargılandı. Mahkeme sürecinde soykırım iddialarını kesinlikle reddetmiş ve Mukatele(karşılıklı öldürme) tezini savunmuştur. Yargılama sonucu diğer İttihatçılarla birlikte Malta’ya sürgüne gönderilen Ziya Gökalp, orada arkadaşlarına toplumbilim ve felsefe dersleri verdi. Malta sürgünlüğü dönemde ailesiyle yaptığı mektuplaşmalar daha sonra Limni ve Malta Mektupları adıyla kitaplaştırılmıştır; sözkonusu kitap Malta sürgünlerinin orada geçirdikleri hayat şartlarıyla ilgili elimizdeki tek eserdir.rnrnZiya Gökalp, 2 yıllık sürgün döneminden sonra İstanbul’a döndüğünde üniversitede ders vermeye devam etmek istediyse de bu isteği kabul edilmedi. Bir ay kadar Ankara’da yaşadıktan sonra ailesiyle Diyarbakıra gitti, Ahmet Ağaoğlu’nun desteğiyle Küçük Mecmuayı çıkardı, yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi.rnrn1923te Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığına atandı, Ankaraya gitti. Aynı yıl Türkçülüğün Esasları isimli ünlü esrini yayımladı. Ağustos’ta İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisine Atatürk tarafından Diyarbakır mebusu olarak seçildi. Ankara’ya yerleşen Ziya Gökalp, kültürel ve düşünsel çalışmalarına hiç ara vermdi;e dünya klasiklerinin dilimize çevrilip yayımlanması ile uğraştı. 1924te kısa süren bir hastalığın ardından dinlenmek için gittiği İstanbulda 25 Eylül 1924 günü hayatını kaybetti. Sultanahmet’teki II. Mahmut Türbesi haziresine defnedildi.rnGörüşlerirnrnOsmanlı Devletinin parçalanma sürecinde yeni bir ulusal kimlik arayışına girdi. Düşüncesinin temelinde, Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle, Batıdan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası yatıyordu. "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi de İslamdı. Uluslararası kültürün yapıcı öğesinin ulusal kültürler olduğunu savundu. Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koydu. Batının teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını benimsedi. Dini, toplumsal birliğin sağlanmasında yardımcı bir öğe olarak değerlendirdi.rnrnToplumsal modeli, Emile Durkheimin teorik temellerini kurduğu "dayanışmacılık" temel

Ziya Gökalp'ın Kitapları Kitap Ekle

8,6/ 10  (183 Oy) ·  608 Okunma
9,2/ 10  (33 Oy) ·  134 Okunma
8,0/ 10  (29 Oy) ·  123 Okunma
9,5/ 10  (28 Oy) ·  98 Okunma
9,5/ 10  (11 Oy) ·  21 Okunma
9,5/ 10  (2 Oy) ·  14 Okunma
10. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (Cumhuriyetin Gözüyle Kürt Meselesi)
6,0/ 10  (1 Oy) ·  11 Okunma
11. Makaleler 9 (Yeni Gün-Yeni Türkiye.-Cumhuriyet gazetelerindeki yazılar)
10,0/ 10  (1 Oy) ·  9 Okunma
12. Ala Geyik (Klasiklerimiz 22)
9,0/ 10  (2 Oy) ·  8 Okunma
10,0/ 10  (1 Oy) ·  5 Okunma
0,0/ 10  (0 Oy) ·  2 Okunma
Elif, bir alıntı ekledi.
24 Nis 21:50 · Beğendi · Puan vermedi

" 'Ocağımız sönmesin', Türklerin eski duasıdır. "

Türk Töresi, Ziya Gökalp (Sayfa 52 - Ötüken Neşriyat)Türk Töresi, Ziya Gökalp (Sayfa 52 - Ötüken Neşriyat)
LâMekan, bir alıntı ekledi.
02 May 23:22 · Puan vermedi

Yüz milyon Türk bu anda
Seni bekler Turanda.

Haydi, çabuk varalım,
Karanlığı yaralım

Altın Işık, Ziya GökalpAltın Işık, Ziya Gökalp
Hicret, bir alıntı ekledi.
01 May 23:31 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"Zaten, erkekler sevgililerine verdikleri sözleri çabuk unuturlar."

Altın Işık, Ziya GökalpAltın Işık, Ziya Gökalp
Recep, bir alıntı ekledi.
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Serseri bir aşka gönül bağlayan
Nasıl verebilir yurda yeni can?

Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 28)Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 28)
ClauzeroN, bir alıntı ekledi.
30 Oca 2015

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.

Ziya GökalpZiya Gökalp
Recep, bir alıntı ekledi.
 19 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Demir sana tapar, şimşek baş eğer,
İsteme, sen yarat; görme, sen göster!

Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 104)Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 104)
Recep, bir alıntı ekledi.
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Salımız gönülmüş, uçtuk hülyada,
Dinlenmedik hiçbir tatlı rüyada
Son arzumuz budur fani dünyada:
''Türk'üz, varacağız Kızılelma'ya...''

Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 37)Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 37)
Recep, bir alıntı ekledi.
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Şair, hakîm gelmiş bizden de; çokça
Kimi Farsî yazmış, kimi Arapça...

Fransızca, Rusça, Çince yazmışız,
Türkçe ancak birkaç hece yazmışız.

Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 32)Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 32)
Recep, bir alıntı ekledi.
19 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Yol verince gizli yurt
Aldı bizi bir bozkurt,

Kafdağı'ndan geçirdi
Türk iline yetirdi.

Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 93)Kızıl Elma, Ziya Gökalp (Sayfa 93)
Bütün Alıntıları Göster
Hicret, Altın Işık'ı inceledi.
 02 May 00:36 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · Puan vermedi

Kitap halk hikayelerinden oluşuyor. Her ne kadar çocuk kitabı olarak görünsede her bireyin bir kere de olsa okumasından yanayım. Hikayeler de bir kültür aktarıcısıdır. Buradaki hikayelerde dürüstlük, çalışkanlık,iyilik ve erdemlilik vurgulanmış. Ziya Gökalp çocuklara Türk kültürünün küçük yaşlarda verilmesi düşüncesinden yola çıkarak böyle bir eser kaleme almış. Çünkü Gökalp edebiyatı kültürü aktarmada bir araç olarak görmüş ve her çocuğun kültürünü bilerek yetişmesi gerektiğine inanmıştır.

Hasan KILIÇ, Türkçülüğün Esasları'ı inceledi.
16 Nis 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Birincisi kitap ideal ağırlıkta... Yani hem edebiyat hem de kalınlık açısından çok ideal... Kitapta çok güzel bi şekilde Türk ün tarihinden, Türk ün tarihinden beri amaçlarından Türk ün mefkuresinden bahsediyor... Hedeflenen Türkiye için neler yapmamız gerektiği nerdeyse fert fert incelenmiş... Harika bi eser...

1 Çay 1 Kitap™, Türkçülüğün Esasları'ı inceledi.
05 Mar 12:20 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp’ten bir yol gösterme kitabı. Fakat bu yol gösterme bir kişiyi veya bir zümreyi etkilemekten daha fazlasını yaparak temelleri atılan bir devletin kurucusunu etkileyerek bir milletin kaderini ve hayatını değiştirmiştir.

Kitapla ilgili yazımız : http://1cay1kitap.com/turkculugun-esaslari/

Selçuk Tumlukolçu, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak'ı inceledi.
26 Oca 15:11 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 9/10 puan

Türkleşmek ve İslamlaşmak birbirinden ayrılmadığı sürece Muasır seviyelere ulaşmak zor olmayacaktır. Bize bu yolu gösteren ve uygulayan Mehmet Ziya Gökalp'e Allah'tan rahmet diliyorum.

İrem Zweig, Türkçülüğün Esasları'ı inceledi.
17 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sadece Atatürk'ün bir sözüyle anlatmak istiyorum;
"Benim ruh ve bedenimin babası Ali Rıza Bey,
fikirlerimin babası Ziya Gökalp,
heyecanlarımın babası Namık Kemal'dir."

Hasan HAKAN, Türkçülüğün Esasları'ı inceledi.
23 May 01:35 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 9/10 puan

Kuşkusuz bu eserle Türkçülük fikrinin altyapısı Ziya Gökalp sayesinde tamamlanmıştır. Gelecekte Türkçülüğün üstüne kurulu olacağı esasları, eskiden gelen medeni hâlimizi; kültürel bakımdan toplumsal yaşayışlarımızın anlatıldığı, belki de teknik açıdan başarılı ilk eserdir.
...
Mustafa Kemal Atatürk şöyle der: "Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi ise, heyecanlarımın babası Nâmık Kemal, fikrimin babası Ziya Gökalp'tir"

AsiMavi, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak'ı inceledi.
09 Nis 22:40 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 9/10 puan

"Milletini tanı, ümmetini tanı,medeniyetini tanı."
Derslerime yardımcı olması için okudum iyi ki de okumuşum.Rahmetle anıyorum Ziya Gökalp'i.Türkiyede ilk sosyoloji akımını başlatan insan.Fikir adamı.

ozge, Türk Töresi'ni inceledi.
21 Oca 2016 · Kitabı okudu · 8 günde · Puan vermedi

Kitapla sahaf rafları arasında dolaşırken tanıştım. İyiki okumuşum dedim. Eski bir baskı olduğu için bazı kelimeleri anlamakta zorlansam da eski Türk inançları, gelenekleri hakkında fikir sahibi olmamı sağladı.Bugünkü bazı davranışlarımızın eski dönemlerin halen etkisinde olduğunu görmek şaşırtıcıydı. Eski dönemlerde Türkler kadına ve doğaya daha değer veriyormuş, yıllarla birlikte bu özelliğimizi yitirmemiz üzücü olmuş. Baskısını bulan olursa mutlaka okusun derim.

Göksel Aydın, Türkçülüğün Esasları'ı inceledi.
 11 Nis 2017 · Kitabı okudu · 24 günde · Puan vermedi

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkmış olan bir taraftan ilerleyici diğer taraftan geleneksel bir karakteri barından Gökalp, modern Türk devletinin fikir babasıdır. Genel olarak sosyolojinin babası olan Durkheim'in fikirlerini yoğurarak bu ülkeye katkılarda bulunmuştur. Türk milliyetciliğinin temelinin kültür olduğu savunan Gökalp, Turancılık idealininin ilk aşamasının Türkiyecilik ve sonrasında Oğuzculuk olduğu savunur.

Büşra Nur ÇAMSARI, Türkçülüğün Esasları'ı inceledi.
02 Mar 15:20 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Japonlular Avrupalı bir ulus sayıldıkları halde biz hala Asyalı bir ulus sayılmaktayız.Bunun nedeni de Avrupa Uygarlığına tam olarak girmeyişimizden başka ne olabilir?Japonlar dinlerini ve uluslarını korumak koşuluyla Batı Uygarlığına girdiler.Bu sayede her bakımdan Avrupalılara Yetiştiler.Japonlar böyle yapmakla dinlerinden, ulusal kültürlerinden hiçbirşey yitirdiler mi?Asla!O halde biz niçin duraksıyoruz?Bizde Türklüğümüzü ve Müslümanlığımızı korumak koşuluyla Batı Uygarlığına kesin olarak giremez miyiz?

"Türk ulusundanım,İslam ümmetindenim,Batı uygarlığındanım."
#TürkçülüğünFikirBabasıZiyaGökalp

Bütün İncelemeleri Göster