Vaktimizin çoğunu, başkalarının yarattığı şeyleri yargılayarak gecirdigimizden, kendimiz hiçbir şey yaratamadık.