Eşitlikçi ideoloji hadım edilme kaygısı karşısında bir savunmadır. Grupta aynı biçimde ilkel sahnenin yadsınması da kendini gösterir. Grup kendi kendini döllemiştir. Kendi başına tümgüçlü bir annedir. Söz konusu olan, merkezi bir kişi (yönlendirici) etrafında değil, bizzat grubun etrafında örgütlenmektir. Dolayısıyla grup yanılsaması, "narsistik yaralarını iyileştirme" ve iyi memeyle (ya da tümgüçlü anneyle) özdeşleşme arzusunun gerçekleşmesidir.